загрузка...
загрузка...
На головну

Проектування горизонтальної і похилої майданчиків

Однією із складових частин генерального плану є проект вертикального планування території, що забудовується. Вертикальне планування при цьому полягає в створенні заданого плоского рельєфу будівельного майданчика за допомогою відповідних земляних робіт. Проектування горизонтальної площадки проводиться по топографічним планам масштабів 1: 5000 ? 1: 500 або за результатами нівелювання поверхні за умови нульового балансу земляних робіт, тобто за такої умови, коли обсяги виїмок і насипів землі наближено рани між собою. Для вирішення цього завдання будівельна дільниця нівелюють по сітці квадратів зі сторонами від 10 до 50 м і знаходять середню оцінку планованого ділянки.

Мал. Сітка квадратів для проектування горизонтальної (а)

і похилій майданчиків (б).

Для визначення середніх значень відміток в кожному квадраті необхідно використовувати позначки вершин його кутів. Якщо виміряні позначки вершин кутів в квадраті 1 рівні Н11, Н12, Н21, Н22, То НСР1 = (Н11 + Н12 + Н21 + Н22) / 4, в квадраті 2 - Н12, Н13, Н22 , Н23, НСР2 = (Н12 + Н13 + Н22 + Н23) / 4, і т. Д. Проектна відмітка площадки визначається як середнє значення з відміток вершин всіх квадратів, тобто: Нср = (НСР1 + НСР2 + НСР3 + ... + Нn) / N; де n - число квадратів. Робітники позначки всіх вершин квадратів обчислюються за формулами:

?h11 = Hср - Н11; ?h12 = Hср - Н12; ?h13 = Hср - Н13; ?h14 = Hср - Н14; і т. д. Контролем правильності розрахунків робочих відміток є формула: ?hср = ? ?hij / N ? 0; Проектування похилій майданчики проводиться для забезпечення стоку води з заданим поздовжнім ухилом ux, Поперечним ухилом uy і відміткою вихідної точки НА. Проектна відмітка будь-якої точки, розташованої на відстані dx і dy від початкової точки НА, Відповідно в напрямку осей абсцис і ординат обчислюється за формулою: Нпр = НА + dx ux + dy uy; Робітники позначки всіх вершин квадратів обчислюються як різниця проектних і фактичних відміток. Обчислені проектні і робочі позначки при проектуванні горизонтальної і похилої майданчиків виписуються на плані над відповідними фактичними відмітками. Для проведення земляних робіт з вертикального планування майданчиків робочі позначки виписують зі знаком плюс або мінус на сторожках, забитих в землю в кожній вершині квадрата. Позитивна робоча відмітка висловлює висоту насипу, а негативна - глибину виїмки.

Складання картограми земляних робіт і обчислення обсягу земляних робіт. Графічним документом з вертикального планування ділянки будівництва є картограма земляних робіт, складена на основі нивелирного плану великого масштабу. На картограми вказуються фактичні, проектні та робочі позначки, а також положення лінії нульових робіт. Положення точок нульових робіт на сторонах квадрата визначають аналітично за формулою: Х = d / (¦?h1¦ + ¦?h2¦) · ¦?h1¦, де d - довжина сторони квадрата, ?h1 і ?h2 - Робочі позначки. При цьому визначення точок нульових робіт на сторонах квадратів проводиться в тому випадку, коли на суміжних робочих відмітках знаки протилежні. Розглянемо приклад визначення точки нульових робіт. Поєднавши точки нульових робіт, отримують лінію нульових робіт.

Мал. Картограма земляних робіт

Квадрати, які мають у своїх вершинах робочі позначки з різними знаками, називаються змішаними, а з однаковими - однорідними або чистими. Обсяг земляних робіт обчислюють методом чотиригранний або методом тригранних призм. Обсяг чотиригранної призми визначається за формулою: v = S ? (??h) / 4, де висота призми визначається як середнє арифметичне з робочих відміток чотирьох вершин, а S - площа підстави призми. Обсяг тригранної призми визначається за формулою: v = S ? (??h) / 3. У змішаних квадратах обсяги п'ятигранних призм слід розраховувати як різницю обсягів чотиригранних і тригранних призм. Розрахунки обсягів земляних робіт, як насипів, так і виїмок ґрунту проводяться за відповідними формулами для обсягів відповідних призм. Після розрахунків для окремих квадратів обчислюють загальний обсяг насипу і виїмки. Різниця в обсягах насипу і виїмки допускається в межах до 3%.

Методи підготовки даних для перенесення проектів будівель на місцевість. «-- попередня | наступна --» Геодезичні роботи при перенесенні проектів будівель на місцевість.
загрузка...
© om.net.ua