загрузка...
загрузка...
На головну

Номенклатура топографічних карт і планів

Для зручності використання топографічних карт і планів різного масштабу в Російській Федерації використовується їх поділ на окремі листи. Це поділ називається разграфкой. При цьому система позначень окремих аркушів називається номенклатурою. За основу разграфки і номенклатури прийнята карта масштабу 1: 1 000 000. Для отримання окремих аркушів цієї карти земну кулю ділиться меридіанами через 6О на колони і паралелями через 4О на ряди. Колони нумеруються арабськими цифрами від 1 до 60 із заходу на схід від меридіана з довготою 180О. Ряди позначаються великими літерами латинського алфавіту від А, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V , починаючи від екватора до північного і південного полюса (Рис. 7.) Таким чином, на одному аркуші карти даного масштабу зображується кожен з 266 ділянок земної поверхні. При цьому номенклатура окремого листа складається з латинської літери, що означає ряд і цифри, що відповідає номеру колони. Наприклад, А-1. Номенклатура аркушів топографічних карт і планів більших масштабів визначається наступним чином. Кожному листу карти масштабу 1: 1 000 000 відповідають 144 аркуша карти масштабу 1: 100 000, які позначаються арабськими цифрами (Рис.8, а) по порядку з лівого верхнього кута, має № 1 до правого нижнього кута, має № 144. При це номенклатура такого листа утворюється додатком відповідної цифри до номенклатури аркуша карти 1: 1 000 000. Наприклад, А-1-120. 4 листа карт масштабу 1:50 000, відповідають одне


Мал. 7.Схема разграфки і номенклатури аркушів карт масштабу 1: 1000000.

 
 


Рис.8. Разграфка і номенклатура топографічних карт масштабів 1: 100000; 1: 50000; 1: 25000; 1: 10000.

му аркушу карти масштабу 1: 100 000. Кожен аркуш карти масштабу 1: 50 000 позначається приписуванням до номенклатури карти масштабу 1: 100 000 однією з чотирьох заголовних букв російського алфавіту А, Б, В, Г (Рис.8,б). Наприклад, А-1-120-Б. Одному аркушу карти масштабу 1:50 000 відповідає 4 аркуша карти масштабу 1:25 000, які позначаються малими буквами а Б В Г. Наприклад, А-1-120-Бв. Чотири листа карти масштабу 1:10 000 позначаються цифрами 1,2,3,4, що приписуються до номенклатури масштабу 1:25 000, А-1-120-Бв-3. Плани та ділянки, площею до 20 км2 можуть бути розграфлена за допомогою прямокутника. В основу разграфки в цьому випадку покладено лист плану масштабу 1: 5000 з розмірами рамки 40 ? 40 см. Листи плану масштабу 1: 5000 нумеруються арабським цифрами (Рис. 9).

Рис.9.Прімоугольная разграфка і номенклатура аркушів планів масштабів

Поняття про план і карті «-- попередня | наступна --» поняття горизонталі
загрузка...
© om.net.ua