загрузка...
загрузка...
На головну

Г. Омськ

О.

Д. З.

Д. З.2.

А. З.

Т.

  1. f(x) = О(1) для х I Х U $ А I R " хIХ c cf(x) C ? А.

функція f(x) Називається обмеженою на множині Х. якщо - Проколота околиця точки а (Можливо невласною), то говорять що f(х) Обмежена в граничному процесі х ® а.

  1. f(x) = g(x)O(1) U f(x) = O(g(x)).

функція f(х) Називається обмеженою в порівнянні з функцією g(x).

  1. Якщо в деякому граничному процесі існує, кінцевий і не дорівнює нулю то свідомо виконані співвідношення f(x) = O(g(x)) І g(x) = O(f(x)). В цьому випадку пишуть f(x) = O* (g(x)) І величини f(x) і g(x) Називаються величинами одного порядку.
  2. якщо f(x) = O(g(x)) То звідси, в загальному випадку, не слід існування границі відношення двох функцій.
  3. Якщо в деякому граничному процесі то кажуть, що f (x) є нескінченно мала в даному граничному процесі. Це позначається так: f(x) = o(1).
  4. f(x) = g(x)o(1) U f(x) = o(g(x))

функція f(x) Є нескінченно малою в порівнянні з g(x).

  1. Якщо в деякому граничному процесі f(x) = g(x) + o(g(x)) То величина g(x) Називається головним членом величини f(x) В даному граничному процесі.

38 (646) Показати, що при х ® а

а) о(о(f(x))) = o(f(x)); б) O(o(f(x))) = o(f(x)); в) o(O(f(x))) = o(f(x));

г) O(O(f(x))) = O(f(x)); д) O (f (x)) + o (f (x)) = O (f (x))

39 (561) Показати, що при х ® + ?:

а) ; б) ; в) ;

г) ; д) (E> 0); е) .

40 (653) при х ® 0 знайти головний член найпростішого виду для функцій:

а) ; б) ; в) ; г) .

41 (655) при х ® 1 знайти головний член найпростішого виду для функцій:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

42 (658) При х®1 знайти головний член найпростішого виду для функцій:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

43 Визначити головні члени найпростішого виду для величин:

а) ; б) ;

в) ; г) .

44 Мовою "e - d" для х ® а і для х ® ? записати твердження про те, що функція y(х) Є:

а) обмеженою; б) необмеженої; в) має кінцевий межа;

г) нескінченно малої; д) нескінченно великий; е) відокремленою від нуля.

Д. З.1.

Визначити верхню і нижню межі функцій:

45 (350) . 46 (391).

Знайти значення наступних функцій:

47 (412) . 48 (416) .

49 (423) . 50 (421.1) . 51 (437) . 52 (440) . 53 (641).

54 (469) знайти постійні а и b з умови: .

55 (474) . 56 (475) . 57 (476) . 58 (484) . 59 (495) . 60 (499) . 61 (514) . 62 (523) . 63 (525) . 64 (528).

Знайти межі:

65 (535) . 66 (540.1) .

67 (544) . 68 (545.3) . 69 (567) .

70 (571) . 71 (579).

72 (650) нехай х ® 0. Показати, що:

а) ; б) ; в) ; г) ;

д) ; е) ; ж) .

73 (652) Довести, що при досить великому х > 0 мають місце нерівності:

а) ; б) ; в) .

74 (656) нехай х ® + ?. Знайти головний член і визначити порядок зростання величин:

а) ; б) ; в) ; г) .

75 (657) нехай х ® + ?. Знайти головний член і визначити порядок малості величин:

а) ; б) ; в) ; г) .

Знайти межі:

76 (1320) . 77 (+1326) . 78 (1331) . 79 (тисяча триста тридцять дві) . 80 (1333) . 81 (1354) .

82 (1363.3) . 83 (1404) . 84 (1405) .

85 (381) Показати, що функція, яка визначається умовами: f(x) = n, якщо , m, nIZ, Взаємно-прості і n > 0 і f(x) = 0, якщо х - Ірраціонально, кінцева, але не обмежена в кожній точці х (т. Е. Не обмежена в будь-який околиці цієї точки).

86 (384) Показати що не обмежена в будь-який околиці точки х = 0, однак не є нескінченно великою при х ® 0.

87 (385) Дослідити на обмеженість функцію в інтервалі 0 < x 

88 (387) функція f(x) Визначена і монотонно зростає на сегменті [a, b]. Чому рівні її нижня і верхня межі на цьому сегменті?

89 (400) нехай функція f(x) Визначена в області [a, + ?) і обмежена на кожному сегменті [a, b] I [a, + ?). покладемо: и . Побудувати графіки функцій y = m(x) і y = M(x), Якщо: а) f(x) = Sinx; б) f(x) = Cosx.

90 (450) обчислити: .

91 (470) знайти аi и bi (i = 1, 2) з умов:

, .

92 (481) Довести рівності:

а) ; б) ; в) .

93 (564) Довести, що (a > 1, n > 0).

94 (565) Довести, що (а > 1, e> 0).

знайти:

95 (603) (Тут [z] - ціла частина числа z, Т. Е. Найбільше ціле число, яке не перевищує z).

96 (604) . 97 (605) .

98 (606) n раз. 99 (612) Довести, що .

Побудувати графіки функцій:

100 (613) а) , Б) хI [-1, 1].

101 (614) а) , Б) .

102 (620) а) , Б) .

103 (624) . 104 (625.1) .

105 (625.2) . 106 (630) обчислити:

1. 0; 1. 2. наприклад . 3. а) f(x) ® b при х ® а, Б) f(x) Обмежена при х ® а, В) немає таких f(x),

г) f(x) = Const = b, Д) f(x) Будь-яка, е) f(x) Неперервна при х = а и f(x) = b, Ж) f(x) ® b при х ® ?,

з) f(x) ® ? при х ® а, І) f(x) ® + ? при х ® а, К) f(5x) ® + ? при х ® а. 4. а) "e> 0 $ d> 0 | 0 <|х - а| 0 $ d (e)> 0 | a < x < a + D ? b - e < y ? b, В) "e> 0 $ d (e)> 0 | a - D < x < a ?

b ? y < b + E, г) "e> 0 $ d (e) | | x | > D ? b ? y < b + E, д) "e> 0 $ d (e) | x 

е) "e> 0 $ d (e) | x > D ? b - E < y ? b, Ж) "e $ d (e) | x  E, h) "e $ d (e) | x > D ? y 

5. а) , Б) 0, в) ?, г) . 6. . 7. 1. 8. . 9. . 10. . 11. . 12. . 13.. 14. .

15. 2. 16. 0. 17. 0. 18. 0. 19. 0. 20. 0. 21. е. 22. 1. 23. . 24. 0. 25. . 26. а) 0, б) . 27. ln8. 28. - Ln2.

29. . 30. . 31. 1. 32. . 33. . 34. . 35.. 36. . 37. . 40. а) 2х, Б) х, В) , Г) .

41. а) , Б) , В) х - 1, г) е(х - 1), д) х - 1. 42.а) , Б) , В) ,

г) , Д) . 43. а) ; б) , В) ; , Г) .

44. а) $ e> 0 $ d (e)> 0 | 0 <|х - а| 0 $ d (e) | | х | > D ? ?y?

б) "e> 0" d> 0 $х | 0 E; "E> 0" d $х | ?х?> d ? | y | > E;

в) $b "E> 0 $ d (e)> 0 | 0 <|х - а? 0 $ d (e) | | х | > D ? ?f(x) - b?

г) "e> 0 $ d (e)> 0 | 0 <| х - а? 0 $ d (e) | | х | > D ? ?f(x) ?

д) "e $ d (e)> 0 | 0 <| х - а? e; "E> 0 $ d (e) | | х| > D ? ?f(x) ?> e,

е) $ e> 0 $ d (e)> 0 | 0 <| х - а | e; $ E> 0 $ d (e) | | х | > D ? ?f(x) ?> e. 45. 0; 1. 46. 2; + ?.

47. 6. 48. . 49. . 50. . 51. . 52. . 53. . 54. а = 1, b = -1. 55. . 56.. 57. 2.

58. . 59. . 60. . 61. . 62. 1. 63. e. 64. . 65. . 66. n. 67. . 68. -2. 69. 1. 70. . 71. 1. 74. а) , Б) , В) , Г) . 75. а) , Б) , В) , Г) . 76. 2.

77. . 78. 1. 79. . 80. . 81. . 82. . 83. . 84. 0. 87. Обмежена зверху і необмежена знизу. 88. и . 90. . 91. (i = 1,2). 95. 1. 96. 0. 97. 1. 98. 0. 100. б) y = 1, якщо ?х? <1;

y = 0, якщо ?х? = 1. 101. б) y = 0, якщо 0 ? х <1; , якщо х = 1; y = 1, якщо 1 < х <+ ?. 102. б) y = 0, якщо ; y = 1, якщо , кIZ. 103. y = x, якщо х <0; , якщо х = 0; y = 1, якщо х > 1. 104. , якщо и ; y = х, якщо и ; , якщо х = 2к - 1; кIN. 105. y = 0, якщо х - Раціонально; y = 1, якщо х - Ірраціонально.

106. .

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ І дифференцируемого

Аудиторні заняття. Демидович: 688, 689, 690, 692, 694, 700, 1 *, 2 *, 3 *, 4 *,

5 *, 6 *, 846, 850, 854, 871, 881, 895, 1 *, 2 *, 3 *, 4 *, 5 *, 6 *, 7 *, 8 *, 9 *, 10 *,

11 *, 12 *, 13 *, 14 *, 985 (а, б), 986 (а, б, в, г), 999 (а, б, в. Г), 1036 (а, б, в, г ),

10 (39,41,48,86,87,88,89,92,94), * 1100 (а, б), 11 (15,25,41,56,59,61,62,65,90) *

А. Визначити точки розриву функцій та досліджувати характер цих точок:

688. . 689. . 690. . 692. .

694. . 700. . 1*. . 2*. . 3*. .

4*. . 5*. . 6*. .

Знайти похідні наступних функцій:

846. . 850. . 854. . 871. .

881. . 895. . 1 *. .

2 *. . 3 *. . 4 *. .

5 *. . 6 *. . 7 *. . 8 *. . 9 *. . 10 *. . 11 *. . 12 *. . 13 *. . 12 *. .

знайти у ?х якщо:

985. а) ; б) .

986. а) ; б) ; в) ; г) .

999. Дослідити на дифференцируемость:

а) y = | (x - 1) (х - 2)2(х - 3)3 |; б) y = | cosx |; в) y = | p2 - х2 | ? sin2x; г) y = Arcsin (cosx).

+1036. Визначити область існування зворотних функцій х = х(у) І знайти х?у якщо:

а) y = x + lnx; б) y = shx; в) y = x + ex; г) y = thx.

знайти у?х, Якщо:

+1039. , . тисяча сорок одна. . тисячі сорок вісім. х2 + 2ху - у2 = 2х.

знайти dy, Якщо:

тисячі вісімдесят шість. . 1087. . 1088. .

1089. . 1092. . 1094. .

*).Знайти: а) ; б) .

1100. Замінюючи приріст функції диференціалом, наближено обчислити:

а) ; б) sin29 °.

Знайти похідні зазначеного порядку:

1115. у = (1 + х2) arctgx; ? 1125. y = f(x2); ?

+1141. ; ? 1 156. у = x(2x - 1)2(х + 3)3; у(6), у(7) -?

1199. ; y(8) -? 1 161. ; y(20) -? тисяча сто шістьдесят два. ; y(10) -?

1165. ; y(50) -? 1190. ; y(n) -?

*). знайти d2f, якщо f = f(1 + x2), Де x = sint.

Д 1. Демидович: 697, 702, 717, 720, 723, 725, 760, 762, 852, 855,

908, 911, 934, 979, 984, 1004, 1040, 1044, 1051, 1054.

687. Визначити характер точок розриву функції .

Дослідити на неперервність і намалювати ескіз графіка функції:

702. у = х - [x]. 717. . 720. .

723. . 725. .

760. Знайти зворотну функцію х = х(у), Якщо у(х) = х + [x].

762. Показати, що рівняння ctgx = kx "kIR и xI (0, p) має єдиний безперервний корінь х = х(u).

Знайти похідні функцій:

852. . 855. . 908. .

911. . 934. .

979. знайти у? і побудувати графіки у(х) і у? (х), Якщо: .

984. Похідна від логарифма даної функції y = f(x) Називається логарифмічною похідною цієї функції: . Знайти логарифмічну похідну, якщо: а) ; б) ;

в) ; г) .

1004. для f(x) Визначити ліву f ?-(x) І праву f ?+(x) Похідну, якщо

.

знайти у?х, Якщо:

1040. . 1 044. . тисячі п'ятьдесят-одна. . тисяча п'ятьдесят-чотири. а) r = аj (спір. Архімеда); б) r = а(1 + cosj) (кардіоїда);

в) r = аеmj (Логарифмич. Спіраль); r, j - полярні координати.

Д 2. Демидович: 1090, 1093, 1096 (г, д), 1102, 1103, 1105, 1114, 1119, тисяча сто двадцять-два, 1126, 1128, 1132, 1142, 1144, 1148, 1157, 1158, 1164, 1166, 1169, 1173, 1189, 1203 , 1207.

1090. Знайти: а) d(xex); б) d(sinx - cosx); в) ; г) ; д) ;

е) ; ж) dln (1 - x2); з) ; і) .

1093. знайти dy, якщо . +1096. г) ; д) .

За допомогою диференціалів, наближено обчислити: 1102. arctg1.05. 1103 lg11.

1105. Довести наближену формулу: (а > 0), де |х| << a і з її допомогою обчислити: а) ; б) ; в) ; г) .

знайти : 1114. y = tgx. 1119. y = [Sinlnx + coslnx]. 1 122. .

знайти : 1126. . 1128. y = f(lnx).

знайти d2y: +1132. . +1133. y = xx.

знайти : 1142. . 1144. . 1148. х2 - ху + у2 = 1.

Знайти похідні зазначеного порядку:

тисяча сто п'ятьдесят сім. ; у? ? -? +1158. у(10) -? +1164. ; у(5) -?

1166. ; у? ? -? 1169. y = excosx; yIV -?

1173. знайти d10y, якщо y = xcos2x.

1189. знайти y(n), якщо .

знайти y(n): 1203. y = x2sinax. 1207. y = exsinx.

Мета заняття:

1. Освітня:

знати:

- Основні вимоги до евакуації;

- Основні вимоги до розосередження;

вміти:

- Формувати у слухачів здатність

організувати профілактичну роботу з метою

зменшення негативних наслідків НС;

- Забезпечити засвоєння даного матеріалу;

2. Розвиваюча:

- Розвинути творче мислення;

- Розвинути пізнавальні потреби і здібності;

3. Виховна:

- Виховати почуття відповідальності,

самостійності і дисциплінованості в побуті, в коледжі і подальшої діяльності;

- Виховати високі громадянські якості особистості;

План заняття:

1. Планування і організація розосередження.

2. Планування і організація евакуаційних заходів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. М. М. Тітов, П. Т. Єгоров, Б. А. Гайко «Громадянська оборона»

навчальний посібник. М., «Вища школа», 1974р. стр.45-51

2. Г. С. Ястребов «Безпека життєдіяльності та медицина

катастроф »навчальний посібник. Ростов-на-Дону, 2002р.

Видавництво «Фенікс» стр.116-120

Одним з основних способів захисту населення від НС природного і техногенного характеру є проведення евакуаційних заходів.

Проведення евакуаційних заходів включає в себе три

виду:

- Розосередження;

- Часткову евакуацію;

- Загальну евакуацію;

З метою якісного проведення цих заходів населення ділиться на групи:

1 група: персонал унікальних (спеціалізованих) об'єктів,

персонал організацій, які забезпечують виробництво

і життєдіяльність об'єктів категорійних горо

дов (транспорт, зв'язок, охорона здоров'я, громадський

харчування та ін.);

2 група: робітники і службовці некатегорованих об'єктів

народного господарства;

3 група: населення, не зайняте у сфері виробництва та обслужи-

вання (учнівська молодь, школярі, діти, люди

похилого віку, непрацююча частина населення);

розосередження - це комплекс заходів по організованно-

му вивезення (висновку) з категорійних міст і розміщення у заміській зоні для проживання і відпочинку персоналу об'єктів економіки, виробнича діяльність яких у воєнний час триватиме в цих містах.

Робітники і службовці розміщуються в найближчих до кордонів кате-

горірованних міст районах заміської зони поблизу залізничних, автомобільних і водних шляхів сполучення.

Ці райони розміщення обладнуються протирадіаційними і найпростішими укриттями. Робітники і службовці позмінно працюють в зоні ураження, а відпочивають в безпечній зоні.

Евакуація населення - це комплекс заходів щодо організованого вивозу (висновку) населення, а також матеріальних

них і культурних цінностей із зон надзвичайної ситуації (НС) або ймовірної НС природного і техногенного характеру та його короткочасного розміщення в завчасно підготовлені лених за умовами першочергового життєзабезпечення безпечних районах.

Особливості проведення евакуації визначаються 1. характером джерела НС (радіоактивне забруднення, хімічне зараження, землетрус, повінь і т. Д.), 2. просторово-часовими характеристиками впливу вражаючих факторів джерела НС, 3. чисельністю і охопленням

вивозиться (виведеного) населення, 4. часом і терміновістю проведення евакуаційних заходів.

Евакуаційні заходи проводяться тільки за розпорядженням Президента РФ або Начальника Цивільної оборони РФ-Голови Уряду РФ і в окремих випадках, що вимагають прийняття негайного рішення, за рішенням начальника ГО суб'єктів РФ з наступним доповіддю по підпорядкованості. Відповідальність за організацію планування, забезпечення і проведення евакуації покладається на начальників ЦО, т. Е. Керівників галузей і об'єктів економіки. Підставою для прийняття рішення на проведення евакуації є загроза життю і здоров'ю людей, що оцінюється по заздалегідь встановленим для кожного виду небезпек критеріям. Евакуація проводиться, як правило, по територіально - виробничим принципом. Це означає, що вивезення і виведення в безпечну зону всіх робітників, службовців та учнів організовується через підприємства, установи та навчальні заклади, а решта населення не пов'язане з виробництвом евакуюється через ЖЕКи і ЖЕСи за місцем проживання.

Черговість проведення залежить від обстановки, що склалася, особливостей населеного пункту і безпечної зони, транспортних можливостей. Як правило розосередження і евакуація здійснюється комбінованим способом. Суть його полягає в тому, що транспортом в першу чергу вивозяться формування РСЧС, робітники і службовці, які складають 1 групу населення і люди, які не мають можливість пересуватися самостійно. Одночасно інша частина населення виводиться пішим порядком.

Загальна евакуація передбачає вивезення (висновок) всіх категорій населення із зони НС.

часткова евакуація здійснюється при необхідності виведення (вивезення) із зони НС непрацездатного населення, дітей,

учнівської молоді та людей похилого віку.

ОСНОВНІ ВИДИ І СПОСОБИ ЕВАКУАЦІЇ

За характером:

- Евакуація із зон можливого і реального хімічного, радіоактивного, біологічного зараження;

- Евакуація із зон можливих сильних руйнувань;

- Евакуація із зон катастрофічного затоплення і т. Д .;

За способами евакуації:

- Евакуація різними видами транспорту;

- Евакуація пішим порядком;

- Евакуація комбінованим способом;

За масштабами:

- Часткова евакуація;

- Загальна евакуація;

За тривалістю проведення:

- Тимчасова евакуація (повернення на постійне місце проживання в перебігу декількох діб);

- Середньострокова евакуація (на термін до 1 місяця);

- Тривала (на термін більше 1 місяця);

За часом початку проведення:

- Упереджувальний (завчасна) евакуація;

- Екстрена (невідкладна) евакуація;

Упереджувальний (завчасна) евакуація проводиться при отриманні достовірних даних про високу ймовірність виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах або стихійного лиха. Підставою для введення такого заходу захисту населення є короткостроковий прогноз виникнення аварії або стихійного лиха на період від кількох хвилин до кількох діб.

Екстрена (невідкладна) евакуація населення проводиться в разі порушення нормального життєзабезпечення населення, при якому виникає загроза життю і здоров'ю людей, вивезення та виведення людей при цьому може протікати в умовах впливу на людей вражаючих факторів джерела НС.

Залежно від розвитку НС і чисельності виведеного із зони НС населення можуть бути виділені наступні варіанти евакуації: локальна, місцева, регіональна

локальна евакуація проводиться в тому випадку, якщо зона можливого впливу вражаючих факторів джерела НС обмежена межами окремих міських мікрорайонів або сільських населених пунктів, при цьому чисельність евакуйованого населення не перевищує декількох тисяч чоловік. Евакуйованих населення розміщується, як правило, в прилеглих до зоні НС населених пунктах або які не потерпіли районах міста.

місцева евакуація проводиться, якщо в зону НС потрапляють середні міста, окремі райони великих міст, сільські райони. При цьому чисельність евакуйованого населення може становити від декількох тисяч до десятків тисяч чоловік, які розміщуються, як правило, в безпечних районах суміжних з зоною НС.

Регіональна евакуація здійснюється за умови поширення впливу вражаючих факторів на значній площі, що охоплює території одного або декількох регіонів з високою щільністю населення, що включають великі міста. При проведенні регіональної евакуації вивозиться населення із зони НС евакуюється на значні відстані від постійного місця проживання.

Вибір зазначених видів і способів евакуації визначається в залежності від масштабів поширення і характеру небезпеки, достовірності прогнозу її реалізації, а також перс-

Пектен господарського використання виробничих об'єктивним

тов, розміщених в зоні дії вражаючих факторів джерела НС.

Для організації та проведення евакуаційних заходів

створюються необхідні органи управління:

* Евакуаційні комісії (ЕК) - Планування, організація та проведення заходів, пов'язаних з вирішенням конкретних питань з проведення розосередження або евакуації.

· Евакопріемние комісії (ЕПК) - для організації прийому та розміщення прибуває з небезпечних зон населення і розміщення його в районах сільської місцевості.

· Збірний евакуаційний пункт (СЕП) - Місце для збору, реєстрації та організованої відправки населення в безпечну зону. Люди на СЕП повинні знаходитися не більше 1 години. Піші колони створюються чисельністю від 500 до 1000 чол. по виробничо територіальним принципом (по підприємствах, установах, навчальних закладів), автомобільні колони по 20 машин. Кожній колоні призначається маршрут і графік руху. Кожен СЕП забезпечується бланками евакуаційних посвідчень. воно складається з 3часті : 1. власне посвідчення; 2. корінець; 3. талон;

· Приймальні евакуаційні пункти (ПЕП)- Створюються силами сільських районів, вони призначені для прийому, реєстрації та безпосереднього розселення прибулих людей.

· Евакуйоване населення розміщується в безпечних районах на пунктах тимчасового розміщення (ПВР) або

пунктах тривалого проживання (ПДП) в залежності від обстановки.

* Пункти посадки призначені для відправки населення

залізничним, автомобільним і водним транспортом.

Вони організовуються на вокзалах, станціях, на пристанях.

Приклад: У разі виникнення НС - для ОКТС визначено, Що збірний евакуаційний пункт (СЕП) і пункт посадки-«Парк Лобкова», висування в нього пішим порядком, а потім відправка на автобусах до ПВР с. Нововаршавка, в якому ПЕВ розміщений на стадіоні «Авангард». Час: «Ч» +26

Дізнавшись про майбутню евакуації, громадяни повинні зібрати необхідні речі, підготувати засоби індивідуального захисту, документи і гроші, в квартирі (будинку) зняти гардини і завіси з вікон, необхідно відключити газ і електроприлади. З речей береться найнеобхідніше, бажано мати плащ і спортивний кісток, взуття бажано мати гумову або на гумовій підошві. Обов'язково слід взяти теплі (вовняні) речі, навіть якщо евакуація проходить влітку. Всі продукти повинні бути упаковані в целофанові пакети, а питна вода у фляги. Дітям і дошкільнятам до валізах і рюкзаках необхідно прикріпити бирки, на яких розбірливо написати прізвище, ім'я та по батькові дитини, домашня адреса постійного місця проживання та пункт евакуації, а також місце роботи батька або матері. Аналогічні мітки треба зробити на внутрішній кишені його одягу. Загальна маса речей, продуктів харчування та питної води повинна становити приблизно 50 кг на дорослу людину, а при евакуації пішим порядком повинна бути відповідно до фізичної витривалістю кожної конкретної людини. З документів дорослий повинен мати при собі: паспорт, військовий квиток, трудову книжку, пенсійне посвідчення, свідоцтво про шлюб і народження дітей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :

1. «Громадянська оборона» навчальний посібник - під редакцією генерала армії А. Т. Алтунина - М .: Воениздат, 1982.

2. Шаров Ю. М., Шубін Н. В. «Дозиметрія і радіаційна безпека». М .: Вища школа, 1991.

3. В. Г. Атаманюк, Л. Г. Ширшов, Н. І. Акімов «Громадянська оборона» навчальний посібник. М .: «Вища школа», 1986

ТЕОРІЯ МЕЖ «-- попередня | наступна --» Y. Первинне закріплення матеріалу.
загрузка...
© om.net.ua