загрузка...
загрузка...
На головну

Галузь застосування

Правила здійснення скасування національних стандартів

Проведення перегляду національного стандарту

Організація робіт по оновленню національного стандарту

Правила проведення робіт по оновленню національних стандартів

5.1.1 Національний стандарт підлягає оновленню в наступних випадках:

- Якщо його зміст стало несумісним з федеральними законами, іншими

нормативними правовими актами Російської Федерації, технічними регламентами,

цілями і принципами національної стандартизації та в результаті не задовольняє

сучасним економічним, соціальним чи іншим потребам країни, в тому числі не

відповідає рівню розвитку науки і техніки;

- Якщо його зміст перешкоджає дотриманню знову укладеного міжнародного

угоди;

- Якщо його зміст суперечить змісту знову розробляється або іншого

оновлюваного національного стандарту Російської Федерації (в тому числі

міждержавного стандарту, введеного в дію в якості національного стандарту)

або якщо ці стандарти дублюють один одного.

5.3.1 Перегляд стандарту здійснюють при необхідності внесення суттєвих змін до

його змісту, структури і / або найменування стандарту, а також при встановленні в ньому

нових і / або більш прогресивних вимог, якщо це призводить до наступних

наслідків:

- Порушення взаємозамінності з продукцією, виготовленою до введення цих

вимог;

- Порушення сумісності з іншою продукцією, з якої була сумісна продукція,

виготовлена за стандартом до введення в нього нових вимог;

- Впливає на порівнянність результатів випробувань (вимірювань, аналізу,

визначень), що проводяться по переглянутому стандарту і діяло раніше стандарту.

6.1 Чинний національний стандарт скасовують в наступних випадках:

а) при затвердженні та введенні в дію замість даного стандарту іншого

національного стандарту, в тому числі при включенні положень даного стандарту в

інший стандарт;

б) при прийнятті та введенні в дію в Російській Федерації міждержавного

стандарту, який поширюється на той же об'єкт і аспект стандартизації;

в) при повному припиненні випуску продукції, проведення робіт або надання послуг,

які здійснювалися за даним стандартом;

г) в інших випадках, коли стандарт втратив свою актуальність у зв'язку зі зміною

напрямків робіт з національної стандартизації в цій галузі.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандарти організацій

1.1 Цей стандарт встановлює об'єкти стандартизації та загальні положення при роз-

ботке і застосуванні стандартів організацій.

1.2 Положення цього стандарту призначені для застосування організаціями, располо-

женнимі на території Російської Федерації, в тому числі комерційними, громадськими, науковими

організаціями, саморегульованими організаціями, об'єднаннями юридичних осіб, а також техни-

тичними комітетами по стандартизації, організують проведення експертизи стандартів организа-

ций згідно статті 17 Федерального закону «Про технічне регулювання»

4 Розробка і застосування стандартів організації. Загальні положення.

4.2 Стандарти організації можуть розроблятися на застосовувані в даній організації про-

продукцію, процеси і надаються в ній послуги, а також на продукцію, створювану і що поставляється

цією організацією на внутрішній і зовнішній ринок, на роботи, що виконуються цією організацією

на стороні, і що надаються нею на стороні послуги відповідно до укладених договорів (контрактом

тами).

4.3 Стандарти організації можуть розроблятися для забезпечення дотримання вимог

технічних регламентів та застосування в даній організації національних російських стандартів,

міжнародних, регіональних стандартів (в тому числі міждержавних), національних стандартів

тов інших країн, а також стандартів інших організацій.

4.4 Стандарти організації можуть розроблятися на отримані в результаті наукових дослі-

джень принципово нові види продукції, процеси, послуги, методи випробувань, в тому числі на

нетрадиційні технології, принципи організації і управління виробництвом та іншими видами

діяльності, а також з метою поширення та використання результатів фундаментальних і

прикладних досліджень, одержаних в різних областях знань і сферах професійних

інтересів.

4.5 Стандарти організації не повинні суперечити вимогам технічних регламентів, а

також національних стандартів, розроблених з метою сприяння дотриманню вимог технічних

регламентів.

4.6 У стандартах організації не слід встановлювати вимоги, параметри, характеристики

і інші показники, що суперечать національним стандартам.

4.7 Стандарти організації не повинні суперечити національним стандартам, що забезпечують

щим застосування міжнародних стандартів ІСО, МЕК та інших міжнародних організацій, до

Організація розробки національного стандарту «-- попередня | наступна --» Przebieg lekcji
загрузка...
© om.net.ua