загрузка...
загрузка...
На головну

Організація розробки національного стандарту

загальні положення

Галузь застосування

ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизація в РФ

Список рекомендованої літератури

1. Веблен, Т. Теорія дозвільного класу: пров. з англ. / Т. Веблен. - М .: Изд-во «Прогрес», 1984.

2. Гелбрейт, Дж. Нове індустріальне суспільство: Пер. з англ. /
 Дж. Гелбрейт. - М .: ТОВ «Видавництво« АСТ »: ТОВ« Транзиткнига »; СПб .: Terra Fantastica, 2004.

3. Інституційна економіка: нова інституційна економічна теорія: підручник / За заг. ред. д. е. н., проф. А. А. Аузана. - М .: ИНФРА-му, 2006.

4. Історія економічних вчень: сучасний етап: Підручник / За заг. ред. А. Г. Худокормова. - М .: ИНФРА-М, 1999..

5. Кейнс, Дж. М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей / Дж. М. Кейнс; Пер. з англ. - М .: Прогрес, 1978.

6. Коуз, Р. Фірма, ринок і право / Р. Коуз; Пер. з англ. - М .: «Справа ЛТД» 1993.

7. Норт, Д. Інститути, інституційні зміни і функціонування економіки. Пер. з англ. А. Н. Нестеренко. - М .: Фонд економічної книги «ПОЧАТКУ», 1997.

8. Сміт, А. Дослідження про природу і причини багатства народів /
 А. Сміт. - М .: Наука, 1992.

9. Шумпетер, Й. Теорія економічного розвитку / Й. Шумпетер. - М .: Прогрес, 1982.

1.1 Цей стандарт встановлює правила розробки і затвердження національних

стандартів Російської Федерації, проведення робіт по їх оновленню (шляхом внесення

змін, поправок або перегляду), а також правила здійснення скасування діючих

стандартів.

3.1 Розробку національних стандартів Російської Федерації (далі - національні

стандарти) здійснюють для досягнення цілей стандартизації, визначених

Федеральним законом (далі - ФЗ) «Про технічне регулювання» відповідно до

принципами стандартизації, встановлених цим законом.

Правила розробки і затвердження національних стандартів

4.1.1 У разі необхідності або зацікавленості в розробці національного

стандарту органи влади, юридичні та фізичні особи направляють відповідні

заявки або пропозиції до секретаріату технічного комітету зі стандартизації (далі -

ТК) або його підкомітету (далі - ПК), за яким закріплений даний об'єкт стандартизації,

а при його відсутності - в науково-дослідницьку організацію, яка виконує функції

головної організації з планування робіт з національної стандартизації, або

безпосередньо в національний орган Російської Федерації по стандартизації.

4.1.1.1 У заявці (пропозиції) призводять обгрунтування технічної, економічної,

соціальної доцільності розробки національного стандарту, інформацію про його зв'язки

з технічним регламентом та / або міжнародним стандартом або іншим документом,

відомості про можливі джерела фінансування (про необхідність залучення коштів

федерального бюджету), про орієнтовну вартість розробки стандарту, про замовника,

виконавця і співвиконавців.

4.1.2 Замовником розробки національного стандарту може бути національний орган

Російської Федерації по стандартизації, федеральний орган виконавчої влади з

технічного регулювання, юридична або фізична особа, зацікавлена в його

розробці.

4.1.3 Розробником національного стандарту може бути будь-яка особа: юридична або

фізичне, компетентність якого щодо розробки даного стандарту

визначає замовник цієї роботи.

Основні терміни і поняття «-- попередня | наступна --» Галузь застосування
загрузка...
© om.net.ua