загрузка...
загрузка...
На головну

МЕТОДИ І ОПЕРАЦІЇ ЗБОРУ ДАНИХ, які підлягають кількісному АНАЛІЗУ

глава IV

Попередні зауваження. У сучасній соціології співіснують два різних підходи до методів отримання первинної соціальної інформації - кількісний і якісний. Звичайно, це не найкраща їх характеристика, а скоріше "соціологічний жаргон". Суть же відмінностей (вони детально розглядаються в гл. 6) полягає в тому, що методи отримання вихідних даних прямо залежать від уявлення про сам предмет соціології: або це дисципліна, покликана досліджувати надіндивидуальні структури, що скріплюють суспільство в цілісну систему, або це пізнання повсякденного життя людей і тих смислів, які вони надають своїм повсякденним діям. На порозі XXI століття соціологи намагаються знайти методологію, інтегруючу обидва підходи до предмету і відповідно інтеграційну методологію польового дослідження (див. Гл. 8). Сьогодні ж в нашому "цеху" співіснують "колічественнікі" і "качественнікі", не завжди розуміють один одного [11].

У цьому розділі ми розглянемо методи і процедури "кількісного" підходу до соціальної інформації. "Якісна" методологія розглядається в гл. 6, а можливості методології, що комбінує кількісні і якісні, - в заключному розділі книги.

У жорсткій методології кількісного підходу традиційно використовують три принципових класу методів збору первинних емпіричних даних: пряме спостереження, аналіз документів і опитування. Техніка їх застосування, однак, настільки різноманітна, що деякі модифікації набули статусу самостійних методів, наприклад, інтерв'ю або анкетного опитування. Але будь-які різновиди використання того чи іншого класу методів спираються на єдині, загальні правила, які ми і розглянемо в цьому розділі. В необхідних випадках будемо обговорювати специфіку застосування даного методу в його приватній модифікації.

Особливе становище в комплексі прийомів збору первинних даних займають експериментальні методики і психологічні тести. Одні й другі припускають одночасно реєстрацію фактів і жорстко фіксовані прийоми їх обробки. Психологічні та соціально-психологічні тести запозичуються соціологом з суміжної області знання, і ми віднесемо їх розгляд до даної главе: будемо приймати як методи отримання первинних даних. Експериментальні ж процедури доцільніше віднести до прийомів аналізу, так як тут соціолог виступає автором побудови самої логіки вивчення зв'язків і залежностей явищ, фіксованих тими чи іншими методами: шляхом спостереження, опитування або за документами.

ЧОТИРИ НАЙВАЖЛИВІШИХ ОБМЕЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРВИННИХ СОЦІАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК «-- попередня | наступна --» ПРЯМЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
загрузка...
© om.net.ua