загрузка...
загрузка...
На головну

Фізичний сенс температури

РозподілБольцмана.

Розподіл Максвелла.

лекція 11

учитель

Повідомлення домашнього завдання

Підведення підсумків уроку.

III. заключний етап

Список рекомендованої літератури

  1. Курс економічної теорії: Загальні основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка. Основи національної економіки: Навчальний посібник / За ред. д. е. н., проф. А. В. Сидоровича; МДУ ім. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2001.
  2. Макконнелл, К., Брю, С. Економікс. Принципи, проблеми і практика. 14-е изд. М .: Инфра-му, 2005.
  3. Райзберг, Б. А., Лозівський, Л. Ш. Словник сучасних економічних термінів. М: Айріс-Прес, 2006.
  4. Стратегія соціально-економічного розвитку Волгоградської області (2008-2025 рр.); під ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Іншаков; РАН, Птд-ня товариств. наук, Пд. секція сприяння розвитку економіки; ВолДУ. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2008.
  5. Сухарєв, О. С. Соціальне питання: інститути, інновації, економічна політика / О. С. Сухарєв. - М .: «Економічна література», 2004.
  6. Тощенко, Ж. Т. Соціальна інфраструктура: сутність та шляхи розвитку / Ж. Т. Тощенко. - М .: Наука, 1980.
  7. Управління соціально-економічним розвитком Росії: концепції, цілі, механізми / Рук. авт. колл .: Д. С. Львов, А. Г. Поршнев; Держ. ун-т упр., Відділення економіки РАН. - М .: Економіка, 2002.
  8. Центральна база статистичних даних. Федеральна служба державної статистики. [Електрон. ресурс] - Режим доступу: http://www.gks.ru.

Хлопці, що ми сьогодні робили на уроці?

You marks are ...

Open your record books and write down your home task. д / з вивчити правила

Thank you for your work at the lessons.

- Good-bye.

 Good afternoon -Today is 11April -Today is it Wednesday -відповідає на питання повторював правила - відповідають на питання -запісивают таблицю в зошит і працюють біля дошки -виконуємо вправи -працюють в парах -запісивают д / з - Good-bye.

       
 
 
   


Абсолютна температура пропорційна середньої кінетичної енергії поступального руху молекул.

Абсолютна температура - міра кінетичної енергії хаотичного руху молекул.

Основні терміни і поняття «-- попередня | наступна --» Середня кінетична енергія молекул. Внутрішня енергія ідеального газу.
загрузка...
© om.net.ua