загрузка...
загрузка...
На головну

Загальні відомості

В даний час всі основні схеми випрямлення прийнято ділити по числу фаз мережі живлення на: схеми випрямлення однофазного струму і схеми випрямлення трифазного струму. Крім того, за способом формування вихідної напруги схеми діляться на однополуперіодні (однотактний) і двухполуперіодні (двотактні). Однополуперіодним називаються схеми, в яких для формування кривої вихідної напруги використовується тільки одна (наприклад, позитивна) полуволна напруги мережі живлення. Відповідно, двухполуперіодним називаються схеми, в яких для формування кривої вихідної напруги використовуються обидві напівхвилі напруги мережі живлення.

Крім того, прийнято розрізняти схеми за способом їх побудови на мостові схеми і схеми з висновком нульової точки трансформатора.

При роботі випрямляча без фільтра, крива вихідної напруги має вигляд однополярних хвиль - "пульсов". Число таких хвиль за період напруги мережі живлення називається пульсностью схеми. Пульсность схеми випрямлення позначається параметром , Який можна розглядати як твір числа вторинних фаз трансформатора на деякий (кодове) число , причому для схем з висновком нульової точки, і, відповідно, для мостових схем. Пульсность схеми визначає кратність частоти першої гармоніки пульсацій вихідної напруги випрямляча по відношенню до частоти мережі живлення:

, (3.1)

де - Частота першої гармоніки пульсацій випрямленої напруги, Гц;

- Частота напруги мережі живлення, Гц.

До основних схемах випрямлення однофазного струму прийнято відносити однополуперіодним схему (рис. 1.2), двухполуперіодним з висновком нульової точки трансформатора і однофазную бруківку схему. До основних схемах випрямлення трифазного струму відносяться однополуперіодні схеми з висновком нульової точки трансформатора, виконання яких можливо в декількох варіантах, в залежності від способу включення обмоток трансформатора, і трифазна мостова схема.

У практичних установках, особливо великої потужності, досить часто використовуються, так звані, каскадні схеми, що складаються з двох або більше блоків, побудованих на базі основних схем випрямлення. Ці блоки можуть бути включені паралельно або послідовно, причому кожен блок може бути живиться від окремої системи обмоток мережевого трансформатора або від окремого трансформатора, з формуванням трифазної системи вторинних ЕРС, зсунутих по фазі щодо системи вхідної напруги на певний кут. До таких схем, відноситься випрямляч за схемою "два зворотних зірки з зрівняльним реактором", а також випрямляч по "12-фазної еквівалентної схемою".

Нижче подано аналіз і розрахункові співвідношення для основних схем випрямлення однофазного і трифазного струму при допущенні про ідеальність елементів схеми і при чисто активному навантаженні.

Схеми некерованих випрямлячів «-- попередня | наступна --» Імені Юрія Кондратюка
загрузка...
© om.net.ua