загрузка...
загрузка...
На головну

ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ ПО ЕСКД

ЕСКД - едіная система конструкторської документації. Містить понад 130 стандартів, які встановлюють єдині, обов'язкові для всіх галузей промисловості правила оформлення креслень.

1.1 Масштаби (ГОСТ 2. 302- 68 *)

масштаб - Це відношення лінійних розмірів зображуваного на кресленні предмета до його натуральним розмірам. ГОСТ 2. 302- 68 * встановлює для всіх галузей промисловості і будівництва наступні масштаби:

Масштаби зменшення -1: 2; 1: 2,5; 1: 4; 1: 5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1: 100; 1: 200; 1: 400; 1: 500; 1: 800; 1: 1000.

Масштаби збільшення -2: 1; 2,5: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 1; 20: 1; 40: 1; 50: 1; 100: 1

1.2 Основний напис (ГОСТ 2.104 - 68 *)

графа 1 (Рис. 1.1) - позначення креслення по ГОСТ 2.201- 80. Для навчальних креслень позначення: ГР 1907 ІГ 00.04.01 (ГР - «Графічна робота»; 190701 - шифр спеціальності «Організація перевезень та управління на транспорті (за видами)»; ІГ - «Інженерна графіка»; 04 - номер варіанта завдання, цифри 01 - номер графічної роботи).

графа 2 - Найменування виробу, зображеного на кресленні (в однині, без перенесення частини слова на інший рядок). У найменуваннях, що складаються з декількох слів, спочатку - іменник, потім - прикметник. Наприклад, «Колесо зубчасте».

графа 3 - Позначення матеріалу, з якого виготовлена деталь, зображена на кресленні (графа заповнюється тільки на кресленнях деталей).

графа 4 - Літера креслення (на навчальних кресленнях - буква У).

графа 5 - Маса виробу.

графа 6 - Масштаб зображення на кресленні.

графа 7 - Порядковий номер аркуша документа, якщо креслення виконаний на декількох аркушах. На документах, що складаються з одного аркуша, графу не заповнюють.

графа 8 - Загальна кількість аркушів документа. Графу заповнюють тільки на першому аркуші.

графа 9 - Найменування підприємства (навчального закладу і групи).

графа 10 - Прізвища осіб, які підписали креслення.

графа 11- Підписи осіб, прізвища яких вказані в графі 10.

графа 12 - Дата підписання креслення.

1 2 3 4 5 6

       
   
 
 


7 10 23 15 10

         ПР 050501 ІГ00.04.0115 7 18
         
         
        КРОНШТЕЙН Літ. маса масштаб
 вим  лист  № докум підпис Дата   У      
розробив      
перевірив      
Т. контр.       лист листів
        КемГППК ПО (Е) -061
Н. контр.      
Затв.      
                       

185

 10 11 12 7 8 9

                   
         

Можливі дестабілізуючі дії з боку людей «-- попередня | наступна --» Поділ кола на рівні частини
загрузка...
© om.net.ua