загрузка...
загрузка...
На головну

Операції над множинами

об'єднання множин A и B (позначається A E B) - Безліч, що складається з усіх елементів, що належать хоча б одній з цих множин, т. Е.

 A B

A E B = {а ? а IA або а I B}.

перетинмножин A и B (позначається А? B) - Безліч, що складається з усіх елементів, що належать кожному з цих множин, т. Е.

 A B

А ? B = {а ?а IАи а I B}.

 A B

різниця множин А и B (позначається А \ B) - Безліч, що складається з усіх елементів множини A, Котрі належать до безлічі B, Т. Е.

А \ B= {а ?а IА и а I B}.

доповненнябезлічі А в універсальній множині U(позначається , ) - Безліч, що складається з усіх елементів універсальної множини U, Котрі належать до безлічі А, Т. Е. OА = U \ A.

симетрична різниця множин A и B(позначається A A B або A D B) - Безліч, що складається з усіх елементів, що належать до точності одному з цих множин, т. Е.

ADB = {а? або а I A и а I B, або а I A и а I B}

A D B = (A \ B)E (B \ A) = (AEB) \ (ACB)

Графічне представлення множин «-- попередня | наступна --» Основні закони алгебри множин
загрузка...
© om.net.ua