загрузка...
загрузка...
На головну

Основні визначення

БЕЗЛІЧІ

Лекція1

Недоліки 3D-графіки

Недоліками 3D-графіки, які слід враховувати при виборі засобів для розробки графічних проектів, можна умовно вважати:

1) підвищені вимоги до апаратної частини комп'ютера (об'єм оперативної пам'яті, наявність вільного місця на жорсткому диску, швидкодія процесора);

2) необхідність великої підготовчої роботи по створенню моделей всіх об'єктів сцени і з присвоєння їм матеріалів;

3) менша, ніж при використанні 2D-графіки свобода формування зображення. Створюючи зображення засобами 2D-графіки є можливість абсолютно вільно спотворювати будь-які пропорції обсягу, порушувати правила перспективи і т. Д., Якщо це необхідно для втілення задуму. У 3D-графіку це можливо, але вимагає додаткових зусиль;

4) необхідність контролю за взаємним становищем об'єктів в складі сцен, особливо при виконанні анімації. У зв'язку з тим, що об'єкти 3D-графіки "безтелесние", легко допустити помилкове проникнення одного об'єкта в інший або помилкове відсутність потрібного контакту між об'єктами. З цієї ж причини необхідно вживати спеціальних заходів для деформації об'єктів або їх руйнування.

безлічвідноситься до категорії найбільш загальних, основоположних понять математики, тому замість суворого визначення зазвичай приймається деяке основне положення про безліч і його елементах.

Синонімами слова "безліч" є слова "сукупність", "клас", "колекція", "зібрання", "список".

Основоположником теорії множин, як математичної теорії, вважається німецький математик Георг Кантор (кінець 19 століття).

Визначення безлічі, дане Кантором.

безліч - Це багато, мислиме нами, як єдине ціле.

Як робоче визначення приймемо наступне твердження.

безліч- Сукупність певних і помітних між собою об'єктів таких, що для будь-якого об'єкта можна встановити належить він даної сукупності чи ні.

Для позначення множин та їх елементів будемо використовувати латинські літери, а саме: великі літери для позначення множин і малі літери для позначення елементів. У разі необхідності при позначенні будемо використовувати індекси. Таким чином, будуть використовуватися такі позначення

для множин:

і для елементів:

.

Відомі математичні безлічі:

N - безліч натуральних чисел;

Z - безліч цілих чисел;

Q - безліч раціональних чисел;

R - безліч дійсних чисел;

C - безліч комплексних чисел.

Той факт, що безліч A складається з об'єктів і тільки з них умовно записується в такий спосіб:

.

об'єкти називаються елементами безлічі A.

затвердження "а є елементом множини А"Записується у вигляді аIА(а належить безлічі А).

затвердження "а не є елементом множини А"Записується у вигляді аIА(а не належить безлічі А).

Способи завдання множин

1) Перерахування елементів.

А = {1,3,5,6,889, -10}

2) Завдання визначає властивості.

X = { x | 1> х > 5, x є N};

А = {a2 | a - парне число}.

Безліч, що складається з кінцевого числа елементів, називається кінцевим, А безліч, що складається з нескінченного числа елементів - нескінченним.

Число елементів кінцевого безлічі - потужність, Норма, кардинальне число: | А |.

порожня множина- Безліч, що не містить жодного елемента. Порожня множина позначається ?або.

Універсальне безліч -безліч всіх, всіляких, розглянутих в даному класі задач елементів. Універсальне безліч позначаєтьсяU.

Комп'ютерна анімація «-- попередня | наступна --» Графічне представлення множин
загрузка...
© om.net.ua