загрузка...
загрузка...
На головну

ГОСТ 12.0.004-99. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. загальні положення

III. Організаційно-методичні документи з техніки безпеки.

Усі працюючі в будівельній і вишукувальної галузі незалежно від їх професії, освіти та стажу роботи повинні бути навчені безпеці праці і проходить інструктаж і перевірку знань (складання іспитів) з безпеки праці у встановленому порядку, відповідно до ГОСТ 12.0.004-99 - «Організація навчання безпеки праці».

Стандарт є основоположним в комплексі державних стандартів, керівних і методичних документів з навчання працюючих і вивчення дисциплін з безпеки праці та інших видів діяльності.

Навчання та інструктаж з безпеки праці носить безперервний багаторівневий характер і проводиться на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва, в загальноосвітніх та професійних навчальних закладах, в дошкільних установах.

Відповідальність за організацію своєчасного і якісного навчання і перевірку знань в цілому по підприємству покладається на його керівника.

Своєчасність навчання з безпеки праці працівників підприємства контролює відділ (бюро, інженер) охорони праці або інженерно-технічний працівник, на якого покладено ці обов'язки наказом керівника підприємства.

Інструктаж з безпеки праці за характером і часом проведення поділяють на:

1) вступний;

2) первинний на робочому місці;

3) повторний;

4) позаплановий;

5) цільовий.

Знову прийняті працівники повинні пройти навчання и скласти іспити з безпеки праці протягом місяця.

Факт ознайомлення з правилами по техніці безпеки і здачі іспиту техперсоналу і робочих оформляється протоколом або в спеціальному журналі.

Робітникові, який успішно пройшов перевірку знань, видають посвідчення на право самостійної роботи.

Перевірка знань правил, норм та інструкцій з техніки безпеки керівними працівниками і спеціалістами повинна проводитися не рідше одного разу на три роки, а фахівцями польових сезонних партій і загонів щорічно перед виїздом на польові роботи.

У зв'язку з тим, що проходка гірничо-розвідувальних виробок (шурфів, бурових свердловин) відноситься до небезпечних видів робіт, при виконанні їх необхідно строго дотримуватися встановлених правил по техніці безпеки.

Відповідальним за дотримання цих правил є керівник робіт (начальник партії, загону, ІТП), який перед початком робіт повинен провести інструктаж про правила безпечного ведення робіт і необхідні співбесіди з тим, щоб переконатися в засвоєнні інженерно-технічними працівниками і робітниками цих правил.

II. Виробничо-галузеві (відомчі) нормативні документи для інженерних вишукувань (ОСТ, СТП, ВСН). «-- попередня | наступна --» Лекція 5. Законодавча база та правові акти у регулюванні інженерних вишукувань.
загрузка...
© om.net.ua