загрузка...
загрузка...
На головну

ЗАНЯТТЯ 5

хід заняття

цілі заняття

Тема заняття: читаємо і показуємо казку

«Ведмідь і мужик»

Попередня робота: дорослий повторює з дітьми звук [п], навчає малюків чіткому виголошення приголосного звуку [м]; дорослий демонструє, як вимовляється звук [р] (повторювати цей звук за дорослим дозволяється тільки тим дітям, у яких він звучить чисто); дорослий знайомить дітей з буквами М і Р і співвідносить їх з відповідними звуками; повторюються вже знайомі дітям літери П, Б, К, С і Л; дорослий вчить дітей виділяти початковий приголосний звук в словах «Паша», «Поля», «бант», «бинт», «кіт», «кит», «сон», «сук», «лак», «лук»; діти під керівництвом дорослого виготовляють з цупкого паперу картки з буквами (зразок для виготовлення на рис. 26, с. 55) і вирізають з кольорового паперу ріпу.

виховні - Формувати правильну навчальну позу за столом під час письма; вчити дітей узгоджувати свої дії під час проведення інсценування; стимулювати розвиток творчої індивідуальності дітей.

Навчальні - Удосконалювати дрібну і артикуляционную моторику, готувати руку до листа; вчити дітей правильно тримати олівець, виконувати обведення літер за зразком; розвивати дихання, виробляючи тривалий спрямований видих; формувати у дітей фонематичний слух, готувати їх до звуко-складового аналізу слів (вчити визначати перший приголосний звук в слові, кількість складів у словах); познайомити дітей з приголосними буквами М і Р, повторити букву П.

Розвиваючі - Розвивати слухове і зорове увагу дітей, моторну пам'ять, вміння проводити складовий аналіз слова, визначати перший звук в слові.

-оснащення:

-фігуркі персонажів казки - мужик і ведмідь (див. вклейку, рис. 10,12);

- Декорації: будинок, лісова галявина, поле з ріпою, поле з колоссям, ліс, кінь із возом (див. Вклейку);

- Предметні картинки - пиріг, одна ріпка, сніп, складені гіркою ріпа,
 бадилля від ріпи, корінці від класів (див. вклейку, рис. 9, 11, 13-15, 17);

- Картки на щільному папері з буквами (рис. 26, с. 55);

- Зображення колоса (див. С. 37, рис. 12);

- Барабан і паличка до нього;

- Настільна ширма;

- Листи з індивідуальним графічним завданням «Ріпа і колос» (рис. 27,
 с. 55);

- Червоні олівці за кількістю дітей.

1. Організаційний момент. Скажіть дітям: «Встали на доріжці, підрівняне ніжки». (Діти встають в шеренгу перед педагогом.) Запропонуйте дітям назвати себе по порядку: дитині, що стоїть першим зліва (вкажіть на нього) слід сказати: «Перший», наступного за ним-«другий» і так далі. Зробіть висновок про те, скільки всього дітей присутній сьогодні на занятті. Потім запитайте у малюків, яку казку вони показували на минулому занятті, і попросіть дівчаток зобразити радісного мужика, а хлопчиків сердитого ведмедя. Після того як завдання буде виконано, запропонуйте сісти за стіл спочатку дівчаткам, а потім хлопчикам.

2. Чия буква? Поставте на стіл фігурки персонажів і атрибути казки «Мужик і ведмідь». Покажіть кожну з фігурок і голосно і чітко скажіть її назву, виділяючи голосом перший звук в слові. Запропонуйте дітям назвати цей звук. Коли діти назвуть його, пред'явіть їм картку з відповідною буквою.

Зіставте букви і звуки - на кожну картку з буквою поставте фігурку того персонажа або атрибут казки, назва якого починається на цей звук. В результаті на картку з буквою М буде поставлено відразу дві фігурки - ведмедя і мужика. Зверніть увагу дітей на те, що ці слова починаються з одного й того ж звуку. Коли всі фігурки і атрибути будуть поставлені на картки з буквами, скажіть дітям, що піднявся вітер, і подуйте на паперові фігурки. Запропонуйте дітям подути разом з вами (стежте, щоб діти робили тривалий видих

і не надували щік; якщо дитина дме шумно, роздуває щоки, попросіть його дути тихіше і притримувати щоки долоньками). Коли паперові фігурки впадуть або змістяться, запропонуйте дітям відновити порядок - поставити кожну фігурку на свою букву. Дайте чотирьом дітям по фігурці. Дитина, що отримав фігурку промовляє вголос її назву і визначає перший звук в слові, а потім ставить на картку з відповідною буквою. Якщо у малюків буде бажання, гру з вітром можна повторити, але співвідносити фігурки з буквами буде вже наступна четвірка дітей. ,

3. Інсценування казки. Встановіть на підставки картки з буквами П і Р. Запропонуйте дітям ще раз показати інсценізацію казки «Мужик і ведмідь», але замість атрибутів в спектаклі на цей раз будуть використовуватися картки з першими буквами слів «пшениця» і «ріпа». Розподіліть між дітьми ролі, виберіть декоратора і бутафора. Видайте артистам фігурки ведмедя і мужика; декораторові - зображення лісу, будинки, полів і кінь із возом; бутафорія - картки з буквами П і Р, а також атрибути. (Хай артистами стануть діти, які на минулому занятті були глядачами.)

Малюки, які отримали ролі, декоратор і бутафор займають місця з одного боку столу, а глядачі - з іншого. Допоможіть дітям провести інсценування казки, виступаючи одночасно як режисер і читця від імені автора.

4. Пишемо букви. Видайте дітям листи з графічним завданням «Ріпа і колос» (рис.27, с.55). Запитайте, що зображено на малюнках і які букви під ними підписані. Запропонуйте дітям назвати і обвести літери під першими двома малюнками, а потім написати такі ж букви під наступними малюнками.

5. «Чарівний» барабанчик (докладний опис гри див. На с. 18). При проголошенні слів «му-жик» і «мед-адже», «по-ле», «ре-па» проводиться по два
 удару в барабан; «Пше-ні-ца» -три удару, «ліс» -один удар.

6. Підведення підсумків заняття. Позитивно оцініть роботу дітей.

Тема заняття: малюємо казку «Мужик і ведмідь»

Попередня робота: дорослий навчає дітей кількісному рахунку до десяти; закріплює навик порівняння кількості предметів в двох різних множинах, вживаючи поняття «порівну», «більше на», «менше на».

ЗАНЯТТЯ 4 «-- попередня | наступна --» Гуси-лебеді
загрузка...
© om.net.ua