загрузка...
загрузка...
На головну

Акт приймання в промислову експлуатацію

Акт приймання в дослідну експлуатацію

Акт завершення робіт

ЗМІСТ організаційно-розпорядчих ДОКУМЕНТІВ

Документ містить:

· 1) найменування завершеної роботи (робіт);

· 2) список представників організації-розробника та організації-замовника, що склали акт;

· 3) дату завершення робіт;

· 4) найменування документа (ів), на підставі якого (их) проводилася робота;

· 5) основні результати завершеної роботи;

· 6) висновок про результати завершеної роботи.

Документ містить:

· 1) найменування АС (або її частини), прийнятої в дослідну експлуатацію і відповідного об'єкта автоматизації;

· 2) найменування документа, на підставі якого розроблена АС;

· 3) склад приймальної комісії і підстава для її роботи (найменування, номер і дату затвердження документа, на підставі якого створено комісію);

· 4) період часу роботи комісії;

· 5) найменування організації-розробника, організації-співвиконавця та організації замовника;

· 6) склад функцій АС (або її частини), які приймаються в дослідну експлуатацію;

· 7) перелік складових технічного, програмного, інформаційного і організаційного забезпечень, що перевіряються в процесі дослідної експлуатації;

· 8) перелік документів, що пред'являються комісії;

· 9) оцінку відповідності прийнятої АС технічним завданням на її створення;

· 10) основні результати приймання в дослідну експлуатацію;

· 11) рішення комісії про прийняття АС в дослідну експлуатацію.

3.1. Документ містить:

· 1) найменування об'єкта автоматизації і АС (або її частини), прийнятої в промислову експлуатацію;

· 2) відомості про статус приймальної комісії (державна, міжвідомча, відомча), її склад і підстава для роботи;

· 3) період часу роботи комісії;

· 4) найменування організації-розробника, організації-співвиконавця та організації замовника;

· 5) найменування документа, на підставі якого розроблена АС;

· 6) склад функцій АС (або її частини), прийнятої в промислову експлуатацію;

· 7) перелік складових технічного, програмного, інформаційного і організаційного забезпечень, прийнятих в промислову експлуатацію;

· 6) список відповідальних представників організацій, що виконують налагоджувальні роботи;

· 7) вказівки про порядок усунення помилок монтажу та осіб, відповідальних за виконання цих робіт.

4. Документ "Наказ про початок дослідної експлуатації АС (її частин)"

містить:

· 1) найменування АС в цілому або її частин, що проходить дослідну експлуатацію;

· 2) найменування організації розробника, організацій-співвиконавців;

· 3) терміни проведення дослідної експлуатації;

· 4) список посадових осіб організації-замовника і організації-розробника, відповідальних за проведення дослідної експлуатації;

· 6) перелік підрозділів організації-замовника, що беруть участь в проведенні дослідної експлуатації.

5. Документ "Наказ про введення в промислову експлуатацію АС (її частин)"

повинен містити:

· 1) склад функцій АС або її частин, технічних і програмних засобів, які приймаються в промислову експлуатацію;

· 2) список посадових осіб і перелік підрозділів організації-замовника, відповідальних за роботу АС;

· 3) порядок і терміни введення нових форм документів (при необхідності);

· 4) порядок і терміни переведення персоналу на роботу в умовах функціонування АС.

ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ «-- попередня | наступна --» Вступ
загрузка...
© om.net.ua