загрузка...
загрузка...
На головну

ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ

ДОСЛІДНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Слід зазначити, що дослідна експлуатація системи повинна проводитися «за повною схемою» функціонування АС. Відмінність в тому, що - «досвідчена» полягає в тому, що допустимі, а часто і необхідні доопрацювання АС.

3.1. Дослідну експлуатацію проводять відповідно до програми, в якій вказують:

  • 1) умови і порядок функціонування частин АС і АС в цілому;
  • 2) тривалість дослідної експлуатації, достатню для перевірки правильності функціонування АС при виконанні кожної функції системи і готовності персоналу до роботи в умовах функціонування АС;
  • 3) порядок усунення недоліків, виявлених в процесі дослідної експлуатації.

3.2. Під час дослідної експлуатації АС ведуть робочий журнал, в який заносять відомості про тривалості функціонування АС, відмовах, збої, аварійних ситуаціях, зміни параметрів об'єкта автоматизації, що проводяться коригування документації та програмних засобів, налагодження, технічних засобів. Відомості фіксують в журналі із зазначенням дати і відповідальної особи. У журнал можуть бути занесені зауваження персоналу по зручності експлуатації АС.

3.3. За результатами дослідної експлуатації приймають рішення про можливість (або неможливість) пред'явлення частин АС і системи в цілому на приймальні випробування.

Робота завершується оформленням акту про завершення дослідної експлуатації та допуск системи до приймальних випробувань.

4.1. Приймальні випробування проводять відповідно до програми, в якій вказують:

· 1) перелік об'єктів, виділених в системі для випробувань і перелік вимог, яким повинні відповідати об'єкти (з посиланням на пункти ТЗ);

· 2) критерії приймання системи і її частин;

· 3) умови і терміни проведення випробувань;

· 4) кошти для проведення випробувань;

· 5) прізвища осіб, відповідальних за проведення випробувань;

· 6) методику випробувань і обробки їх результатів;

· 7) перелік оформляється документації.

4.2. Для проведення приймальних випробувань повинна бути пред'явлена така документація:

· 1) технічне завдання на створення АС;

· 2) акт приймання в дослідну експлуатацію;

· 3) робочі журнали дослідної експлуатації;

· 4) акт завершення дослідної експлуатації та допуску АС до приймальних випробувань;

· 5) програма і методика випробувань.

Приймальні випробування слід проводити на функціонуючому об'єкті.

4.3. Приймальні випробування в першу чергу повинні включати перевірку:

· 1) повноти і якості реалізації функцій при штатних, граничних, критичних значеннях параметрів об'єкта автоматизації і в інших умовах функціонування АС, зазначених в ТЗ;

· 2) виконання кожної вимоги, що відноситься до інтерфейсу системи;

· 3) роботи персоналу в діалоговому режимі;

· 4) засобів і методів відновлення працездатності АС після відмов;

· 5) комплектності та якості експлуатаційної документації.

4.4. Перевірку повноти і якості виконання функцій АС рекомендується проводити в два етапи. На першому етапі проводять випробування окремих функцій (завдань, комплексів задач). При цьому перевіряють виконання вимог ТЗ до функцій (завдань, комплексам завдань). На другому етапі проводять перевірку взаємодії задач у системі і виконання вимог ТЗ до системи в цілому.

4.5. За погодженням із замовником перевірка завдань в залежності від їх специфіки може проводитися автономно або в складі комплексу. Об'єднання завдань при перевірці в комплексах доцільно проводити з урахуванням спільності використовуваної інформації і внутрішніх зв'язків.

4.6. Перевірку роботи персоналу в діалоговому режимі проводять з урахуванням повноти і якості виконання функцій системи в цілому.

Перевірці підлягає:

· 1) повнота повідомлень, директив, запитів, доступних оператору і їх достатність для експлуатації системи;

· 2) складність процедур діалогу, можливість роботи персоналу без спеціальної підготовки;

· 3) реакція системи і її частин па помилки оператора, засоби сервісу.

4.7. Перевірка засобів відновлення працездатності АС після відмов ЕОМ повинна включати:

· 1) перевірку наявності в експлуатаційній документації рекомендацій по відновленню працездатності і повноту їх опису;

· 2) практичну здійсненність рекомендованих процедур;

· 3) працездатність засобів автоматичного відновлення функцій (при їх наявності).

4.8. Перевірку комплектності та якості експлуатаційної документації слід проводити шляхом аналізу документації на відповідність вимогам нормативно-технічних документів ТЗ.

4.9. Результати випробувань об'єктів, передбачених програмою, фіксують в протоколах, що містять такі розділи:

· 1) призначення випробувань і номер розділу вимог ТЗ на АС, за яким проводять випробування;

· 2) склад технічних та програмних засобів, які використовуються при випробуваннях;

· 3) вказівку методик, відповідно до яких проводилися випробування, обробка і оцінка результатів;

· 4) умови проведення випробувань і характеристики вихідних даних;

· 5) кошти зберігання і умови доступу до кінцевої, яка тестує програму;

· 6) узагальнені результати випробувань;

· 7) висновки про результати випробувань і відповідно створеної системи або її частин певного розділу вимог ТЗ на АС.

4.10. Протоколи випробувань об'єктів по всій програмі узагальнюють в єдиному протоколі, на підставі якого роблять висновок про відповідність системи вимогам ТЗ на АС і можливості оформлення акта приймання АС в постійну експлуатацію.

Роботу завершують оформленням акту про приймання АС в постійну експлуатацію. Також розробляють і випускають інші документи, що розглядаються в наступному розділі.

комплексні випробування «-- попередня | наступна --» Акт приймання в промислову експлуатацію
загрузка...
© om.net.ua