загрузка...
загрузка...
На головну

комплексні випробування

автономні випробування

ПОПЕРЕДНІ ВИПРОБУВАННЯ

2.1. Попередні випробування АС можуть бути:

  • 1) автономні;
  • 2) комплексні.

2.2.1. Автономні випробування АС слід проводити відповідно до програми і методикою автономних випробувань, що розробляються для кожної частини АС.

2.2.2. У програмі автономних випробувань вказують:

· 1) перелік функцій, які підлягають випробуванням;

· 2) опис взаємозв'язків об'єкта випробувань з іншими частинами АС;

· 3) умови, порядок і методи проведення випробувань та обробки результатів;

· 4) критерії приймання частин за результатами випробувань.

До програми автономних випробувань слід докладати графік проведення автономних випробувань.

2.2.3. Підготовлені та узгоджені тести (контрольні приклади) на етапі автономних випробувань повинні забезпечити:

· 1) повну перевірку функцій і процедур за переліком, погодженим із замовником;

· 2) необхідну точність обчислень, встановлену в ТЗ;

· 3) перевірку основних тимчасових характеристик функціонування програмних засобів (в тих випадках, коли це є суттєвим);

· 4) перевірку надійності та стійкості функціонування програмних і технічних засобів.

2.2.4. В якості вихідної інформації для тесту рекомендується використовувати фрагмент реальної інформації організації-замовника в обсязі, достатньому для забезпечення необхідної достовірності випробувань. Використання реальної інформації при проведенні випробувань в повній мірі дозволяє оцінити якість розробленої системи. Це дуже важливий момент, так програмісти часто проводять налагодження програм на тестових даних, придуманих самостійно, що не дозволяє виявити вчасно помилки ПО.

2.2.5 Результати автономних випробувань частин АС слід фіксувати в протоколах випробувань. Протокол повинен містити висновок про можливість (неможливість) допуску частини АС до комплексних випробувань.

2.2.6. У разі, якщо проведені автономні випробування будуть визнані недостатніми, або буде виявлено порушення вимог регламентуючих документів за складом або змістом документації, зазначена частина АС може бути повернута на доопрацювання і призначений новий термін випробувань.

2.3.1. Комплексні випробування АС проводять шляхом виконання комплексних тестів. Тести повинні базуватися на реальних даних замовника системи. Результати випробувань відображають в протоколі. Роботу завершують оформленням акту приймання в дослідну експлуатацію.

2.3.2. У програмі комплексних випробувань АС або частин АС вказують:

· 1) перелік об'єктів випробування;

· 2) склад пропонованої документації;

· 3) опис перевірених взаємозв'язків між об'єктами випробувань;

· 4) черговість випробувань частин АС;

· 5) порядок і методи випробувань, в тому числі склад програмних засобів і устаткування, необхідних для проведення випробувань, включаючи спеціальні стенди та полігони.

2.3.3. Для проведення комплексних випробувань повинні бути представлені:

· 1) програма комплексних випробувань;

· 2) висновок щодо автономним випробувань відповідних частин АС і усунення помилок і зауважень, виявлених при автономних випробуваннях;

· 3) комплексні тести;

· 4) програмні і технічні засоби і відповідна їм експлуатаційна документація.

2.3.4. При комплексних випробуваннях допускається використовувати в якості вихідної інформацію, отриману на автономних випробуваннях частин АС.

2.3.5. Комплексний тест повинен:

· 1) бути логічно зв'язаним;

· 2) забезпечувати перевірку виконання функцій частин АС у всіх режимах функціонування, встановлених в ТЗ на АС, в тому числі всіх зв'язків між ними;

· 3) забезпечувати перевірку реакції системи на некоректну інформацію і аварійні ситуації.

2.3.6. Протокол комплексних випробувань повинен містити висновок про можливість (неможливість) приймання АС в дослідну експлуатацію, а також перелік необхідних доробок і рекомендовані терміни їх виконання.

Після усунення недоліків проводять повторні комплексні випробування в необхідному обсязі.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ «-- попередня | наступна --» ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ
загрузка...
© om.net.ua