загрузка...
загрузка...
На головну

Задоволеність користувача від роботи

продуктивність роботи

Продуктивність роботи відображає обсяг витрачених ресурсів при виконанні завдання, як обчислювальних, так і психофізіологічних.

Дизайн ПІ повинен забезпечувати мінімізацію зусиль користувача при виконанні роботи і приводити до:

скорочення тривалості операцій читання, редагування і пошуку інформації,

зменшення часу навігації і вибору команди,

підвищенню загальної продуктивності користувача, що полягає в обсязі оброблених даних за певний період часу.

збільшення тривалості стійкої роботи користувача і ін.

 Скорочення невиробничих витрат і зусиль користувача - важлива складова якості програмного забезпечення.

Для оцінки продуктивності використовуються відповідні показники, що перевіряються фахівцями з ергономіки в процесі usability тестування робочого прототипу.

Формування таких показників відбувається в процесі визначення вимог до ПІ при вивченні таких питань:

Що від користувача потрібно в першу чергу?

Скільки інформації, що вимагає обробки, надходить користувачеві за період часу?

Які вимоги до точності і швидкості введення інформації?

На які операції користувач витрачає найбільше часу?

Чим ми можемо полегшити роботу користувача при вирішенні типових завдань?

Задоволеність користувача від роботи тісно пов'язана з комфортністю його взаємодії з додатком, і сприяє збереженню професійних кадрів на підприємстві Замовника за рахунок привабливості роботи на даному робочому місці.

Вимоги до зручності і комфортності інтерфейсу зростають зі збільшенням складності робіт і відповідальності користувача за кінцевий результат. Висока задоволеність від роботи досягається в разі:

Прозорою для користувача навігації і цільової орієнтації в програмі. Головне, щоб було зрозуміло, куди йдемо, і яку операцію програма після цього кроку зробить.

Ясності й чіткості розуміння користувачем текстів і значення ікон. У програмі повинні бути ті слова і графічні образи, які користувач знає або повинен знати за характером його роботи або займаної посади.

Швидкості навчання при роботі з програмою, для чого необхідно використовувати переважно стандартні елементи взаємодії, їх традиційне або загальноприйняте їх розташування.

Наявності допоміжних засобів підтримки користувача (пошукових, довідкових, нормативних), в тому числі і для прийняття рішення в невизначеній ситуації (введення за замовчуванням, обхід «зависання» процесів і ін.).

Для оцінки необхідного рівня зручності інтерфейсу також використовуються спеціальні опитувальники, формуляри, чек-листи, однак до даної роботи краще залучати фахівців з ергономіки.

ефективність роботи «-- попередня | наступна --» Три аспекти узгодженості
загрузка...
© om.net.ua