загрузка...
загрузка...
На головну

ефективність роботи

Ергономічні мети і показники якості програмного продукту

Додаток розробляється для забезпечення роботи користувача, т. Е. Для того щоб він за допомогою комп'ютерної програми швидше і якісніше вирішував свої виробничі завдання.

З точки зору ергономіки, найважливіше в програмі - створити такий призначений для користувача інтерфейс, який зробить роботу ефективної і продуктивної, А також забезпечить задоволеність користувача від роботи з програмою.

Ефективність роботи означає забезпечення точності, функціональної повноти і завершеності при виконанні виробничих завдань на робочому місці користувача. Створення ПІ має бути націлене на показники ефективності:

точність роботи

визначається тим, якою мірою вироблений користувачем продукт (результат роботи), відповідає пред'явленим до нього вимогам. Показник точності включає відсоток помилок, які зробив користувач: число помилок набору, варіанти помилкових шляхів або відгалужень, число неправильних звернень до даних, запитів тощо.

функціональна повнота

відображає ступінь використання первинних і оброблених даних, списку необхідних процедур обробки або звітів, число пропущених технологічних операцій або етапів при виконанні поставленого користувачеві завдання. Цей показник може визначатися через відсоток застосування окремих функцій в РМ.

завершеність роботи

описує ступінь виконання виробничого завдання середнім користувачем за певний термін або період, частку (або довжину черги) незадоволених (необроблених) заявок, відсоток продукції, що знаходиться на проміжній стадії готовності, а також число користувачів, які виконали завдання у фіксований термін.

Послідовність дій і набір інструментальних засобів користувача в ПІ повинні бути підпорядковані технологічним процесом виконання виробничого завдання.

 Не треба боятися складності системи, треба уникати такого інтерфейсу, який не відповідає алгоритму вирішення користувальницьких задач.

Необхідно ретельно продумати і усвідомити сценарій взаємодії програми з користувачем, привівши його до оптимальної (щодо розглянутих показників) системі виконання завдань, і реалізувати ПІ відповідно до цієї системою.

Для того, щоб розібратися в технології вирішення завдань користувача, розробнику необхідно з'ясувати наступні моменти (досліджуючи діяльність користувача):

Яка інформація необхідна користувачеві для вирішення завдання?

Яку інформацію користувач може ігнорувати (не враховувати)?

Спільно з користувачем розділити всю інформацію на сигнальну, що відображається, що редагується, пошукову і результуючу.

Які рішення користувачеві необхідно приймати в процесі роботи з програмою?

Чи може користувач здійснювати кілька різних дій (вирішувати кілька завдань) одночасно?

Які типові операції використовує користувач під час розв'язання задачі?

Що станеться, якщо користувач буде діяти не згідно з написаним Вами алгоритму, пропускаючи ті чи інші кроки або обходячи їх?

Життєвий цикл розробки призначеного для користувача інтерфейсу «-- попередня | наступна --» Задоволеність користувача від роботи
загрузка...
© om.net.ua