загрузка...
загрузка...
На головну

план розташування

Опис комплексу технічних засобів

схема автоматизації

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДОКУМЕНТІВ З РІШЕННЯМИ З ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Технічне забезпечення (ТО) АС складається з:

1. Комплексу технічних засобів (КТС);

2. Документації;

3. Кадрів, що займаються установкою і обслуговуванням технічних засобів (ТЗ).

КТС - Сукупність взаємопов'язаних єдиним управлінням, а також автономних технічних засобів, призначених для збору, зберігання, накопичення, обробки, передачі, виведення інформації; а також засобів оргтехніки та управління ТС.

документація:

· Загальносистемна - державні галузеві стандарти по ТО;

· Спеціалізовані - методики по всіх етапах розробки ТО;

· Нормативно-довідкова - використовується при виконанні розрахунків по ТО.

Як правило, технічне забезпечення проектується спеціалізованими організаціями. Тому в розділі наводяться основні документи, а для інших приведені тільки найменування в силу їх специфіки.

Схема автоматизації містить:

1. спрощене зображення об'єкта або його частини, для якої складена схема;

.2. засоби технічного забезпечення, які беруть участь в процесі, відображеному на схемі, за винятком допоміжних пристроїв і апаратури (джерела живлення, реле, магнітні пускачі);

3. функціональні зв'язки між засобами технічного забезпечення;

4. зовнішні функціональні зв'язки засобів технічного забезпечення з іншими технічними засобами;

5. таблицю застосованих у схемі умовних позначень, не передбачених діючими стандартами.

Документ містить наступні розділи:

1. Загальні положення;

У розділі «Загальні положення» призводять вихідні дані, використані при проектуванні технічного забезпечення АС.

2. структура комплексу технічних засобів;

У розділі «Структура комплексу технічних засобів» наводять:

2.1. обгрунтування вибору структури комплексу технічних засобів (КТС), в тому числі технічні рішення з обміну даними з технічними засобами інших АС (у разі наявності зазначених зв'язків), по використанню технічних засобів обмеженого застосування (відповідно до переліками, затвердженими в установленому порядку) і посилання на документи, що підтверджують узгодження їх поставки;

2.2. опис функціонування КТС, в тому числі в пускових і аварійних режимах;

2.3. опис розміщення на об'єктах і на виробничих площах з урахуванням виконання вимог техніки безпеки та дотримання технічних умов експлуатації технічних засобів;

2.4. обгрунтування застосування і технічні вимоги до обладнання, передбаченому в затверджених проектах і кошторисах на будівництво або реконструкцію підприємств і виготовляється в індивідуальному порядку промисловими підприємствами або будівельно-монтажними організаціями по рекомендованим специфікаціям і кресленнями проектних організацій як неповторювані, що не мають галузевої спеціалізації по виготовленню і приємним в силу особливих технічних рішень у проекті;

2.5. обгрунтування методів захисту тexнічecкіx коштів від механічних, теплових, електромагнітних та інших впливів, захисту даних, у тому числі від несанкціонованого доступу до них, і забезпечення заданої достовірності даних в процесі функціонування КТС (при необхідності);

2.6. результати проектної оцінки надійності КТС.

3. кошти обчислювальної техніки;

У розділі «Засоби обчислювальної техніки» наводять:

3.1. обгрунтування і опис основних рішень по вибору типів ЕОМ;

3.2. обгрунтування і опис основних рішень по вибору типів периферійних технічних засобів, в тому числі засобів отримання, контролю, підготовки, збору, реєстрації, зберігання та відображення інформації;

3.3. опис структурної схеми технічних засобів, розміщених в обчислювальному центрі (ОЦ) і на робочих місцях персоналу;

3.4. результати розрахунку або розрахунок числа технічних засобів і потреби в машинних носіях даних;

3.5. обгрунтування чисельності персоналу, що забезпечує функціонування технічних засобів в різних режимах;

3.6. технічні рішення по оснащенню робочих місць персоналу, включаючи опис робочих місць і розрахунок площ;

3.7. опис особливостей функціонування технічних засобів в пусковому, нормальному і аварійному режимах.

4. апаратура передачі даних.

У розділі «Апаратура передачі даних» наводять:

4.1. обгрунтування і опис рішень по вибору засобів телеобробки і передачі даних, в тому числі рішення щодо вибору каналів зв'язку і результати розрахунку (при необхідності розрахунок) їх числа і технічних характеристик;

4.2. рішення щодо вибору технічних засобів, що забезпечують сполучення з каналами зв'язку, в тому числі результати розрахунку (або розрахунок) їх потреби;

4.3. вимоги до орендованих каналах зв'язку;

4.4. відомості про розміщення абонентів та об'ємно-часових характеристиках переданих даних;

4.5. основні показники надійності, достовірності та інших технічних характеристик засобів телеобробки і передачі даних.

План розташування засобів технічного забезпечення, що виконується при розробці технічного проекту, повинен визначати розташування пунктів управління і засобів технічного забезпечення, які потребують спеціальних приміщень або окремих площ для розміщення.

Документ допускається включати в розділ «Структура комплексу технічних засобів» документа «Опис комплексу технічних засобів».

Опис програмного забезпечення «-- попередня | наступна --» Креслення загального вигляду
загрузка...
© om.net.ua