загрузка...
загрузка...
На головну

Опис програмного забезпечення

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДОКУМЕНТІВ З РІШЕННЯМИ ПО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інструкція по формуванню та веденню бази даних

Склад вихідних даних (повідомлень)

Каталог бази даних

Склад вхідних даних

Документ містить перелік вхідних даних із зазначенням їх найменувань, кодових позначень і значности реквізитів, а також найменувань і кодових позначень документів або повідомлень, що містять ці дані.

Каталог бази даних містить перелік об'єктів предметної області АС, інформація про яких включена в базу даних.

Документ містить перелік вихідних даних із зазначенням їх найменувань, кодових позначень і значности реквізитів, а також найменувань і кодових позначень документів або повідомлень, що містять ці дані.

Документ «Інструкція по формуванню та веденню бази даних» містить розділи:

1. правила підготовки даних;

У розділі «Правила підготовки даних» призводять порядок відбору інформації для включення в базу даних, правила підготовки та кодування інформації, форми її подання та правила заповнення цих форм, порядок внесення змін інформації.

2. порядок і засоби заповнення бази даних;

У розділі «Порядок і засоби заповнення бази даних» призводять склад технічних засобів, правила, порядок, послідовність і опис процедур, використовуваних при заповненні бази даних, включаючи перенесення даних на машинні носії інформації.

3. процедури зміни і контролю бази даних;

У розділі «Процедури зміни і контролю бази даних» призводять склад і послідовність виконання процедур з контролю і зміни змісту бази даних.

4. порядок і засоби відновлення бази даних.

У розділі «Порядок і засоби відновлення бази даних» призводять опис засобів захисту бази від руйнування і несанкціонованого доступу, а також правила, засоби і порядок проведення процедур по копіюванню і відновленню бази даних.

На ранніх етапах розвитку засобів автоматизації при розробці АС виходили в першу чергу з технічних можливостей засобів обчислювальної техніки. Оперативна пам'ять ЕОМ не перевищувала сотень або тисяч кілобайт, а обсяги зовнішніх накопичувачів на магнітних стрічках або жорстких дисках - десятків мегабайт в кращому випадку. Тепер логіка проектування слід за моделлю автоматизованої діяльності, за логікою автоматизації бізнес - процесів. І вже на підставі вимог до ІС розробляються вимоги до програмного і далі - технічного забезпеченням системи.


Документ містить вступну частину і розділи.

У вступній частині наводять основні відомості про технічний, інформаційному та інших видах забезпечення АС, необхідні для розробки програмного забезпечення або посилання на відповідні документи проекту АС.

Зміст розділів:

1. структура програмного забезпечення;

У розділі "Структура програмного забезпечення" наводять перелік частин програмного забезпечення із зазначенням їх взаємозв'язків і обгрунтуванням виділення кожної з них

2. функції частин програмного забезпечення;

У розділі "Функції частин програмного забезпечення" призводять призначення і опис основних функцій для кожної частини програмного забезпечення.

3. методи і засоби розробки програмного забезпечення;

У розділі «Методи та засоби розробки програмного забезпечення» наводять перелік методів програмування і засобів розробки програмного забезпечення АС із зазначенням частин програмного забезпечення, при розробці яких слід використовувати відповідні методи і засоби.

4. операційна система;

У розділі «Операційна система» наводять:

4.1. найменування, позначення і коротку характеристику обраної операційної системи і її версія, в рамках якої будуть виконувати розробляються програми з обґрунтуванням вибору і зазначенням джерел, де дано докладний опис обраної версії

4.2. найменування керівництва, відповідно до якого повинна здійснюватися генерація обраного варіанту операційної системи;

4.3. вимоги до варіанту генерації обраної версії операційної системи.

5. засоби, що розширюють можливості операційної системи.

Розділ «Засоби, що розширюють можливості операційної системи» містить підрозділи, в яких для кожного використовуваного кошти, що розширює можливості операційної системи, вказують:

5.1. найменування, позначення і коротку характеристику кошти з обґрунтуванням необхідності його застосування і зазначенням джерела, де дано докладний опис обраного кошти;

5.2. найменування керівництва, відповідно до якого слід налаштовувати використовуваний засіб на конкретне застосування;

5.3. вимоги до налаштування використовуваного кошти.


Опис масиву інформації (файлу бази даних) «-- попередня | наступна --» план розташування
загрузка...
© om.net.ua