загрузка...
загрузка...
На головну

Опис організаційної структури

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДОКУМЕНТІВ З РІШЕННЯМИ з організаційного забезпечення

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗРОБКА РІШЕНЬ ПО ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АС

формуляр

паспорт

Відомість експлуатаційних документів

Відомість власників оригіналів.

Проектна оцінка надійності системи

Локальний кошторис і локальний кошторисний розрахунок

Програма і методика випробувань (компонентів, комплексів засобів автоматизації, підсистем, систем)

Опис постановки задачі (комплексу задач)

Опис автоматизуються функцій

Схема функціональної структури

Схема організаційної структури

Загальний опис системи

Виконання цих робіт дозволяє виконати вимоги ТЗ до загальносистемних рішень і вимоги до функціонування системи. Після цього приступають до реалізації забезпечує частини АС - відповідно за видами забезпечення. Основним - інформаційного, програмного і технічного, як компонентам КСА. Решта видів забезпечення - організаційне, правове, математичне, лінгвістичне, ергономічне служать основою для нормативно-технічної бази АС або входять до складу трьох основних видів забезпечення.


Організаційне забезпечення реалізує наступні функції:

· Аналіз існуючої системи управління організацією, де буде використовуватися АС, і виявлення завдань, що підлягають автоматизації;

· Підготовку завдань до вирішення з використанням СВТ, включаючи технічне завдання на проектування АС і техніко-економічне обґрунтування її ефективності;

· Розробку управлінських рішень по складу і структурі організації, методології вирішення завдань, спрямованих на підвищення ефективності системи управління.

Організаційне забезпечення створюється за результатами передпроектного обстеження (стадії 1 і 2 створення АС) і відповідно до вимог ТЗ на систему.

Документ містить розділи:

1. зміни в організаційній структурі управління об'єктом;

У розділі «Зміни в організаційній структурі управління об'єктом» вказують:

1.1. проектні рішення щодо зміни організаційної структури управління об'єктом і їх обгрунтування;

1.2. опис змін у взаємозв'язках між підрозділами.

2. організація підрозділів;

У розділі «Організація підрозділів» наводять:

2.1. опис організаційної структури та функцій підрозділів, що створюються з метою забезпечення функціонування АС

2.2. опис регламенту робіт;

2.3. перелік категорій працівників і число штатних одиниць.

3. реорганізація існуючих підрозділів управління.

У розділі «Реорганізація існуючих підрозділів управління» вказують опис змін, обумовлених створенням АС, які необхідно здійснити в кожному з діючих підрозділів управління об'єктом в:

- Організаційну структуру,

- Функціях підрозділів,

- Регламент роботи,

- Складі персоналу підрозділів.

формуляр «-- попередня | наступна --» Інструкція користувача
загрузка...
© om.net.ua