загрузка...
загрузка...
На головну

Програма і методика випробувань (компонентів, комплексів засобів автоматизації, підсистем, систем)

«Програма і методика випробувань» системи (підсистеми) на етапі досвідченого функціонування призначена для встановлення даних, що забезпечують отримання та перевірку проектних рішень, виявлення причин збоїв, визначення якості робіт, показників якості функціонування системи (підсистеми), перевірку відповідності системи вимогам техніки безпеки, тривалість і режим випробувань ..

Програми випробувань повинні містити переліки конкретних перевірок (вирішуваних завдань), які слід здійснювати при випробуваннях для підтвердження виконання вимог ТЗ, з посиланнями на відповідні методики (розділи методик) випробувань.

1. Перелік перевірок, які підлягають включенню до програми випробувань, включає:

1.1. відповідність системи ТЗ;

1.2. комплектність системи;

1.3. комплектність і якість документації;

1.4. комплектність, достатність складу і якість програмних засобів і програмної документації;

1.5. кількість і кваліфікація обслуговуючого персоналу;

1.6. ступінь виконання вимог функціонального призначення системи;

1.7. контролепрігодность системи;

1.8. виконання вимог техніки безпеки, протипожежної безпеки, промислової санітарії, ергономіки;

1.9. функціонування системи з застосуванням програмних засобів.

Опис методів випробувань системи за окремими показниками рекомендується розташовувати в тій же послідовності, в якій ці показники розташовані в технічних вимогах.

2. Програма випробувань містить розділи:

2.1. об'єкт випробувань;

У розділі «Об'єкт випробувань» вказують:

2.1.1. повне найменування системи, позначення;

2.1.2. комплектність випробувальної системи.

2.2. мета випробувань;

У розділі «Мета випробувань» вказують конкретні цілі і завдання, які повинні бути досягнуті та розв'язані в процесі випробувань.

2.3. загальні положення;

У розділі «Загальні положення» вказують:

2.3.1. перелік керівних документів, на підставі яких проводять випробування;

2.3.2. місце і тривалість випробувань;

2.3.3. організації, які беруть участь у випробуваннях;

2.3.4. перелік раніше проведених випробувань;

2.3.5. перелік пропонованих на випробування документів, скоригованих за результатами раніше проведених випробувань.

2.4. обсяг випробувань;

У розділі «Обсяг випробувань» вказують:

2.4.1. перелік етапів випробувань і перевірок, а також кількісні та якісні характеристики, що підлягають оцінці;

2.4.2. послідовність проведення та режиму випробувань;

2.4.3. вимоги щодо випробувань програмних засобів;

2.4.4. перелік робіт, що проводяться після завершення випробувань, вимоги до них, обсяг і порядок проведення.

2.5. умови і порядок проведення випробувань;

У розділі «Умови та порядок проведення випробувань» вказують:

2.5.1. умови проведення випробувань;

2.5.2. умови початку і завершення окремих етапів випробувань;

2.5.3. наявні обмеження в умовах проведення випробувань;

2.5.4. вимоги до технічного обслуговування системи;

2.5.5. заходи, що забезпечують безпеку і безаварійність проведення випробувань ;.

2.5.6. порядок взаємодії організацій, що беруть участь у випробуваннях;

2.5.7. порядок залучення експертів для дослідження можливих пошкоджень в процесі проведення випробувань;

2.5.8. вимоги до персоналу, що проводить випробування, і порядок його допуску до випробувань.

2.6. матеріально-технічне забезпечення випробувань;

У розділі «Матеріально-технічне забезпечення: випробувань» вказують конкретні види матеріально-технічного забезпечення з розподілом завдань і обов'язків організацій, що беруть участь у випробуваннях.

2.7. метрологічне забезпечення випробувань;

У розділі «Метрологічне забезпечення випробувань» наводять перелік заходів з метрологічного забезпечення випробувань з розподілом ролей та обов'язків організацій, що беруть участь у випробуваннях, за виконання відповідних заходів.

2.8. звітність.

У розділі «Звітність» вказують перелік звітних Документів, які повинні оформлятися в процесі випробувань і по їх завершенню, із зазначенням організацій і підприємств, що розробляють, що погоджують і затверджують їх, і терміни оформлення цих документів.

До звітних документів відносять акт і звіт про результати випробувань, акт технічного стану системи після випробувань.

У документ включають додатки.

В програми включають перелік методик випробувань, математичних і комплексних моделей, які застосовуються для оцінки характеристик системи.

Залежно від особливостей систем допускається об'єднувати або виключати окремі розділи за умови викладення їх змісту в інших розділах програми випробувань, а також включати в неї додаткові розділи (при необхідності).

При проведенні випробувань в кілька етапів програми випробувань повинні бути оформлені у вигляді єдиного документа.

Методики випробувань розробляють на основі ТЗ і затверджених програм випробувань з використанням типових методик випробувань (при наявності). При цьому окремі положення типових методик випробувань можуть уточнюватися і конкретизуватися в розроблюваних методиках випробувань в залежності від особливості системи і умов проведення випробувань. Зміст розділів методик встановлює розробник.

Опис автоматизуються функцій «-- попередня | наступна --» Відомість власників оригіналів.
загрузка...
© om.net.ua