загрузка...
загрузка...
На головну

Опис автоматизуються функцій

Схема організаційної структури

Схема організаційної структури містить:

1. склад підрозділів (посадових осіб) організації, що забезпечують функціонування АС або використовують при прийнятті рішення інформацію, отриману від АС;

2. основні функції та зв'язку між підрозділами і окремими посадовими особами, зазначеними на схемі і їх підпорядкованість.

5. Схема функціональної структури

Документ «Схема функціональної структури» містить:

1. - елементи функціональної структури АС (підсистеми АС);

- Автоматизовані функції і (або) завдання (комплекси задач);

- Сукупності дій (операцій), виконуваних при рeализации автоматизованих функцій тільки технічними засобами (автоматично) або тільки людиною;

2. інформаційні зв'язки між елементами і з зовнішнім середовищем надасть короткий опис змісту повідомлень і (або) сигналів, які передаються по зв'язках, і при необхідності, зв'язку інших типів (входимо, підпорядкування і т. Д.);

3. деталізовані схеми частин функціональної структури (при необхідності).

Документ «Опис автоматизуються функцій» містить розділи:

1. вихідні дані;

2. цілі АС і автоматизовані функції;

3. характеристика функціональної структури;

4. типові рішення (за наявності).

1. У розділі «Вихідні дані» наводять:

1.1. перелік вихідних матеріалів і документів, використаних при розробці функціональної частини проекту АС;

1.2. особливості об'єкта управління, що впливають на проектні рішення по автоматизованим функціям;

1.3. дані про системи управління, взаємопов'язаних з розроблюваної АС, і відомості про інформацію, якої вона повинна обмінюватися з абонентами і іншими системами;

1.4. опис інформаційної моделі об'єкта разом з його системою управління.

2. У розділі «Цілі АС і автоматизовані функції» призводять опис автоматизованих функцій, спрямованих на досягнення встановлених цілей.

3. Розділ «Характеристика функціональної структури» містить:

3.1. перелік підсистем АС із зазначенням функцій і (або) завдань, що реалізуються в кожній підсистемі;

3.2. опис процесу виконання функцій (при необхідності);

3.3. необхідні пояснення до поділу автоматизованих функцій на дії (операції), що виконуються технічними засобами і людиною;

3.4. вимоги до тимчасового регламенту і характеристикам процесу реалізації автоматизованих функцій (точності, надійності і т. п.) і рішення задач.

4. У розділі «Типові рішення» наводять перелік типових рішень із зазначенням функцій, завдань, комплексів задач, для виконання яких вони застосовані.

7. Опис постановки задачі (комплексу задач)

Документ містить розділи:

1. Показники комплексу завдань;

2. вихідна інформація;

3. вхідна інформація.

1. У розділі «Характеристики завдання (комплексу задач)» подають:

1.1. призначення завдання (комплексу задач);

1.2. перелік об'єктів (технологічних об'єктів управління, підрозділів підприємства і т. п.), при управлінні якими вирішують задачу (комплекс завдань);

1.3. періодичність і тривалість рішення;

1.4. умови, при яких припиняється рішення задачі (комплексу задач) автоматизованим способом (при необхідності);

1.5. зв'язку даного завдання (комплексу задач) з іншими комплексами (задачами) АС;

1.6. посади осіб і (або) найменування підрозділів, що визначають умови і часові характеристики конкретного рішення задачі (комплексу задач), (якщо вони не визначені загальним алгоритмом функціонування системи);

1.7. розподіл дій між персоналом і технічними засобами при різних ситуаціях рішення комплексу завдань.

2. Розділ «Вихідна інформація» містить:

2.1. перелік і опис вихідних повідомлень;

В описі по кожному вихідному повідомленням слід вказувати:

2.1.1. ідентифікатор;

2.1.2. форму подання повідомлення (документ, видеокадр сигнал управління) і вимоги до неї;

2.1.3. періодичність видачі;

2.1.4. терміни видачі і допустимий час затримки рішення;

2.1.5. одержувачів і призначення вихідної інформації.

2.2. перелік і опис мають самостійне смислове значення структурних одиниць інформації вихідних повідомлень (показників, реквізитів і їх сукупностей, сигналів управління) або посилання на документи, що містять ці дані.

В описі у кожної структурної одиниці інформації слід вказувати:

2.2.1. найменування;

2.2.2. ідентифікатор вихідного повідомлення, що містить структурну одиницю інформації;

2.2.3. вимоги до точності і надійності обчислення (при необхідності).

3. Розділ «Вхідна інформація» повинен містити:

3.1. перелік і опис вхідних повідомлень (ідентифікатор, форму подання, строки та частоту надходження);

3.2. перелік і опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень або посилання на документи, що містять ці дані.

В описі у кожної структурної одиниці інформації вхідних повідомлень слід вказувати:

3.2.1. найменування

3.2.2. необхідної точності її числового значення (при необхідності);

3.2.3. джерело інформації (документ, видеокадр, пристрій, кодограмм, інформаційна база на машинних носіях і т. д.);

3.2.4. ідентифікатор джерела інформації.

Загальний опис системи «-- попередня | наступна --» Програма і методика випробувань (компонентів, комплексів засобів автоматизації, підсистем, систем)
загрузка...
© om.net.ua