загрузка...
загрузка...
На головну

Створення автоматизованої системи

ФОРМА ОСТАННЬОГО ЛИСТА ТЗ НА АС

(Код ТЗ)

СКЛАЛИ

 Найменування організації, підприємства  Посада виконавця  Прізвище ім'я по батькові  підпис  Дата
         

Погоджено

 Найменування організації, підприємства  Посада виконавця  Прізвище ім'я по батькові  підпис  Дата
         

Отже, технічне завдання розроблено, погоджено і затверджено. Що далі? Далі - створення системи в соответствии с ТЗ. ТЗ регламентує зміст робіт, їх послідовність і умови приймання. Реалізація АС:

- Стадія 4 Ескізний проект;

- Стадія 5 технічний проект;

- Стадія 6 Робоча документація.

За скороченою схемою стадії 4, 5 і 6 реалізують як пройшов експертизу (ТРП) проект. Його зміст визначається підрозділом 4 ТЗ - розробка загальносистемних вимог, вимог до функціонування і забезпечення АС за видами. Це - ПРОЕКТ. А реалізація - у формі інформаційного, програмного і технічного забезпечень (інші входять до їх складу або, як організаційне, - у вигляді положень, інструкцій і розпоряджень). Проект наказує, які роботи повинні проводитися в інтересах практичної реалізації проектних рішень. Тобто ТЗ наказує ЩО повинно бути зроблено, а ТРП - ЯК.


Після погодження та затвердження Технічного завдання на АС приступають безпосередньо до розробки - стадіями ескізного, технічного проекту і стадії робочої документації, що закінчується введенням системи в дію. По складу документації ескізний і технічний проекти співпадають. Ескізний проект розробляють для складних і унікальних АС, що вимагають ретельну попередню відпрацьовування, обґрунтування й узгодження ключових проектних рішень. Технічний проект - це розробка остаточних проектних рішень як за функціями системи, так і за всіма видами забезпечення. Здебільшого систем, як правило, стадію ескізного проекту опускають, а стадії технічного проекту і робочої документації об'єднують в стадію техно-робочого проекту (ТРП).

На стадії технічного проектування розробляються основні положення створюваної системи, формулюються основні принципи її функціонування та взаємодії з іншими АС, визначається структура АС і її підсистем, здійснюються проектні рішення по комплексу технічних засобів, створення інформаційної бази, розробці та адаптації програмного забезпечення системи.

Багато уваги приділяється проектування підсистем. Документація технічного проекту дуже обширна і різноманітна. У пояснювальній записці дається короткий виклад змісту проекту з зазначенням його відповідності існуючим нормам і правилам. Особлива увага приділяється проектним рішенням по комплексу технічних засобів. У ТЗ вказується їх склад, структура, організаційні форми використання на різних рівнях створюваної АС, описуються методи обміну даними всередині системи і з аналогічними АС. Створюється збірник замовних специфікацій на такі види обладнання, як засобу ВТ, периферійні технічні засоби, контрольно-вимірювальна апаратура, оргтехніка і т. Д. План заходів з підготовки об'єкта до впровадження повинен містити перелік робіт, що забезпечують впровадження системи, із зазначенням змісту і термінів їх виконання, відповідального виконавця і форми завершення робіт.

За результатами реалізації першої стадії розраховується економічна ефективність проекту. Результати розрахунку, що характеризують витрати на створення і експлуатацію системи, розрахунковий коефіцієнт ефективності і термін окупності, дають підставу сформулювати пропозиції щодо врахування економії. Опис організаційної структури містить зміни в даній структурі об'єкта автоматизації і рекомендації для підприємств, що реорганізуються і новостворюваних об'єктів. Технічним проектом розкривається постановка автоматизуються завдань, їх цільова функція і характеристика, даються алгоритми і технологія вирішення задач на ЕОМ, визначаються ефективні заходи контролю достовірності даних. Тут же дається опис компонентів комплексів задач, що реалізуються за допомогою пакетів прикладних програм (ППП). У технічному проекті формуються вимоги до забезпечує підсистемам, визначаються способи збору і організації даних, дається структура масивів інформації на технічних носіях, логічна структура баз даних.

Щодо програмного забезпечення на цьому етапі вибираються загальносистемні рішення, включаючи операційні системи, системи управління базами даних, визначається можливість настройки пакетів прикладних програм та ін. Замовник на цьому етапі завершує роботу зі складання плану організаційно - технічних заходів з підготовки об'єкта до впровадження АС, проводить заходи по адаптації управлінських кадрів до нових умов роботи, бере участь у проектуванні форм вхідних і вихідних документів, розробляє під керівництвом проектувальників систему класифікації та кодування, яка використовується на даному підприємстві. Він забезпечує уточнення вихідних даних щодо складу і структури інформаційної бази, виконує різні підготовчі заходи на об'єкті автоматизації. Основне завдання розробника на цьому етапі полягає в створенні технічного проекту відповідно до технічного завдання. Він розробляє і здає замовнику програми і робочу документацію по організації і ведення первинних масивів даних, розробляє і погоджує з замовником відповідні розділи контрольних прикладів ( «Програма і методика випробувань»), уточнює склад застосовуваних пакетів прикладних програм, бере участь в навчанні персоналу замовника.

Підставою для початку робіт на стадії робочого проектування є затверджений технічний проект.

Основна мета робочого проектування - це розробка технічної, робочої документації, необхідної для налагодження і впровадження АС.

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА «-- попередня | наступна --» Загальний опис системи
загрузка...
© om.net.ua