загрузка...
загрузка...
На головну

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, УЗГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЗ на АС

1. Проект ТЗ на АС розробляє організація-розробник системи за участю замовника на підставі технічних вимог (заявки, тактико-технічного завдання і т. П.).

При конкурсній організації робіт варіанти проекту ТЗ на АС розглядаються замовником, який або вибирає найкращий варіант або на підставі порівняльного аналізу готує за участю майбутнього розробника АС остаточний варіант ТЗ на АС.

2. Необхідність узгодження проекту ТЗ на АС з органами державного нагляду та іншими зацікавленими організаціями визначають спільно замовник системи і розробник проекту ТЗ на АС.

3. Термін узгодження проекту ТЗ на АС в кожній організації не повинен перевищувати 15 днів з дня його отримання. Рекомендується розсилати на узгодження екземпляри проекту ТЗ на АС (копій) одночасно в усі організації (підрозділу).

4. Зауваження щодо проекту ТЗ на АС повинні бути представлені з технічним обґрунтуванням. Рішення щодо зауважень повинні бути прийняті розробником проекту ТЗ на АС і замовником системи до затвердження ТЗ на АС.

5. Якщо при узгодженні проекту ТЗ на АС виникли розбіжності між розробником і замовником (або іншими зацікавленими організаціями), то складається протокол розбіжностей (форма довільна) і конкретне рішення приймається в установленому порядку.

6. Узгодження проекту ТЗ на АС дозволяється оформляти окремим документом (листом). В цьому випадку під грифом «Погоджено» роблять посилання на цей документ.

7. Затвердження ТЗ на АС здійснюють керівники підприємства (організацій) розробника і замовника системи.

8. ТЗ на АС (додаток до ТЗ) до передачі його на затвердження повинно бути перевірено службою нормоконтролю організації-розробника ТЗ і при необхідності, піддано метрологічної експертизи.

9. Копії затвердженого ТЗ на АС в 10-денний термін після затвердження надсилаються розробником ТЗ на АС учасникам створення системи.

1О. Погодження та затвердження доповнень до ТЗ на АС проводять в порядку, встановленому для ТЗ на АС.

11. Зміни до ТЗ на АС не допускається стверджувати після представлення системи або її черги на приймально-здавальні випробування.


Найменування організації-розробника ТЗ на АС

       
 
 ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник (посада, найменування підприємства-замовника АС) ___________ Особистий підпис Розшифровка підпису Друк "" __________ г - Дата
 
 ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник (посада, найменування підприємства-розробника АС) ___________ Особистий підпис Розшифровка підпису Друк "" __________ г - Дата


найменування виду АС

найменування об'єкта автоматизації

скорочене найменування АС

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На ______ аркушах

Діє з "" ________ г

Погоджено

Керівник (посада, найменування

согласующей організації)

особистий Розшифрування

підпис підпису

печатка

Дата

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ «-- попередня | наступна --» Створення автоматизованої системи
загрузка...
© om.net.ua