загрузка...
загрузка...
На головну

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАДІЇ І ЕТАПИ СТВОРЕННЯ АС

Технологія розподілених баз даних і ПЗ проміжного рівня

Використання мереж ЕОМ

Функціонування підсистем і комплексів АС забезпечується сукупністю організаційно-методичних документів, що розглядаються в процесі створення як компоненти правового, методичного, лінгвістичного, математичного, організаційного та інших видів забезпечень.

Створення та ефективне функціонування автоматизованих систем в організаціях, підприємствах та інших об'єктах автоматизації вимагає спеціальної підготовки користувачів і обслуговуючого персоналу системи.

підготовка персоналу

Комплекс засобів автоматизації

Комплекс засобів автоматизації (КСА)) автоматизованої системи являє собою сукупність взаємоузгоджених програмно-технічних (ПТК), програмно-методичних комплексів (ПМК) і компонент програмного, технічного та інформаційного забезпечень, виготовлених і поставляються з необхідною експлуатаційною документацією.

Необхідні обмеження на склад і компоненти видів забезпечень накладають виходячи з цілей і завдань конкретної АС.

Спільне функціонування і взаємодія різних систем і комплексів автоматизації виробництва повинно здійснюватися на базі мереж ЕОМ - локальних, корпоративних і глобальних. Специфікації і угоди, прийняті для мереж ЕОМ, обов'язкові для забезпечення сумісності систем, комплексів і компонентів.

На об'єкті, на якому функціонують АС різних видів, слід здійснювати поступове об'єднання їх на основі технології єдиної розподіленої бази даних. Автоматизовані системи, що функціонують на одному об'єкті, повинні мати здатність до інтеграції і необхідної сумісністю, що дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними.

При цьому можливе використання програмного забезпечення проміжного рівня.

розвиток АС являє собою процес розширення складу функцій АС, який базується на результатах аналізу функціонування АС і спрямований на підвищення ефективності виконання автоматизованої діяльності.

Розвиток АС, що здійснюється шляхом доопрацювання програмних і (або) технічних засобів, проводить організація-розробник за завданням замовника або сам замовник.

Розвиток АС, що здійснюється шляхом настройки наявних коштів, проводить персонал АС.


Кожній справі - свого часу

Сенека

1.1. Процес створення АС являє собою сукупність упорядкованих у часі, взаємопов'язаних, об'єднаних в стадії і етапи робіт, виконання яких необхідне і досить для створення АС, відповідної заданим вимогам.

1.2. Стадії і етапи створення АС виділяються як частини процесу створення з міркувань раціонального планування організації робіт, що закінчуються заданим результатом.

1.3. Стадії створення АС - це стадії життєвого циклу системи. Всього виділяють 8 стадій життєвого циклу, кожна з яких поділяється на ряд етапів - від одного, що виконуються як послідовно, так і паралельно.

Зміни в організаційній структурі, викликані створенням АС «-- попередня | наступна --» передпроектній стадії
загрузка...
© om.net.ua