загрузка...
загрузка...
На головну

Зміни в організаційній структурі, викликані створенням АС

Максимальну автоматизацію формування первинних вихідних відомостей;

Мінімізацію документообігу, заміну його передачею поточної інформації по каналах зв'язку і подання її на пристроях відображення;

Побудова інформаційного фонду у вигляді розподіленої по об'єктах і рівнями ієрархії автоматизованої бази даних;

Індустріалізацію процесів створення АС, розвиток САПР і тиражування типових елементів АС;

Побудова мереж ЕОМ на базі неоднорідних обчислювальних засобів;

Розвиток системного та програмно-цільового підходу в плануванні, автоматизації роботи об'єкта, в процесах отримання та обробки інформації на об'єкті автоматизації;

Особливо важливі моменти створення АС

Поділ повноважень при створенні АС

Роботи зі створення АС на діючих об'єктах, як правило, виконують на підставі договорів.

Вимоги до планування і нормування розробки

Створення АС здійснюють в плановому порядку відповідно діючими положеннями та нормативними актами.

ТЗ - основоположний для розробки АС документ

Технічне завдання на створення АС є основним документом, що визначає порядок створення і вимоги до АС. Розробку АС і її приймання при введенні в дію проводять в соответствии с ТЗ.

Це положення є настільки істотним, що виступає і як принцип - основний момент створення АС, так і в якості основного положення керівництва до дії.

Створення АС здійснюють спеціалізовані науково-дослідні, проектні і конструкторські організації (далі - розробник) Відповідно до технічного завдання (ТЗ), що видаються замовником.

Можливе створення АС безпосередньо замовником за умови створення спеціалізованого підрозділу.

Слід зазначити, що розробка АС силами замовника призводить до ряду негативних наслідків. Перше з них - працівники спеціалізованого підрозділу по розробці АС зацікавлені в тому, щоб у них робота була завжди. Сторонній розробник робить роботу в суворій відповідності з ТЗ, і далі максимум - веде супровід і при необхідності - модернізацію системи. Сторонній розробник спробує вести розробку з максимальною якістю - йому не потрібна погана репутація - не буде замовлень.

При створенні АС слід звертати увагу на:

1) інтеграцію економічних та інформаційних процесів, технічних, програмних і організаційно-методичних засобів;

3) поглиблення взаємодії людини і обчислювальної техніки на основі діалогових методів і засобів, автоматизованих робочих місць та інтелектуальних терміналів;

· Основним засобом автоматизації підготовки даних для ЕОМ є сканування текстових документів.

9) створення гнучких систем управління, здатних адаптуватися до мінливих умов виробництва.

Адаптація базується на застосуванні принципу розвитку або відкритості, про що було сказано раніше.

Створення АС вимагає, як правило, зміни (вдосконалення) організаційної структури об'єкта автоматизації. Принципи вдосконалення структури включають такі основні положення:

1) виділення структурних ланок на кожному організаційному рівні має здійснюватися так, щоб кожна ланка працювало на досягнення певної сукупності цілей; необхідна при цьому інтеграція всіх видів діяльності досягається створенням спеціалізованих підрозділів, які цілком відповідають за виконання певної групи функцій;

2) організаційна структура повинна базуватися на інтегрованих інформаційних потоках; потоки між ланками повинні бути зведені до мінімуму і йти найкоротшими маршрутами;

3) досягнення єдності організації процесів планування, обліку, аналізу, регулювання, т. Е. Забезпечення координації і синхронізації дій всіх служб і виконавців має бути отримано за рахунок посилення безпосереднього контакту з обчислювальним комплексом.

АС, як правило, створюють проектним шляхом з подальшою комплектацією виробами серійного й одиничного виробництва і проведенням будівельних, монтажних, налагоджувальних і пускових робіт, необхідних для набрання нею чинності комплексу засобів автоматизації.

Тут «як правило», говорить про те, що поряд з індивідуальним, унікальним проектуванням, практикується розробка АС, як адаптація типових проектних рішень (наприклад, систем ERP).

Основні положення щодо створення та функціонування АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ «-- попередня | наступна --» ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
загрузка...
© om.net.ua