загрузка...
загрузка...
На головну

АСУ технологічними процесами

САПР (системи автоматизованого проектування)

Автоматизовані системи управління

ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво і т. Д.) Або поєднаннях.

Залежно від сфери автоматизируемой діяльності АС поділяють на:

- Автоматизовані системи управління (ОАСУ - галузеві АСУ, АСУВ - АСУ підприємством, АСУТП - АСУ технологічними процесами, АСУГПС - АСУ гнучкими виробничими системами та ін.);

- Системи автоматизованого проектування (САПР);

- Автоматизовані системи наукових досліджень (АСНИ);

- АС обробки і передачі інформації (АСОІ);

- Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва (АСТПП);

- Автоматизовані системи контролю і випробувань (АСК);

- Системи, що автоматизують поєднання різних, видів діяльності.

Розглянемо більш докладно в наведеній вище послідовності ключові особливості різних видів АС.

розрізняють АСУ технологічними процесами АСУТП, підприємством АСУП, галуззю ОАСУ і функціональними додатками, напр., проектування, розрахунків, матеріально-технічного та ін. забезпечення. Функціональні АСУ найчастіше проектують як підсистеми ОАСУ або АСУП.

Основа АСУ - інтегрована обробка виробничо-економічної інформації, що охоплює рішення задач прогнозування, планування і управління виробництвом з використанням сучасних засобів.

Відомі три типові рівня автоматизації промислових підприємств (в складі АСУП):

АСУ, як системи автоматизації управлінської та фінансово-господарської діяльності,

АСУТП (системи автоматизації технологічних і виробничих процесів).

Проектування систем автоматизації технологічних процесів в сучасних умовах є своєрідним мистецтвом вибору "золотої середини" між вартістю програмно-апаратного обладнання та надійністю системи. АСУ ТП приділяється велика увага. Найбільш важливими при проектуванні є вимоги до АСУ ТП з безпеки, надійності, стійкості до впливу кліматичних факторів і іншим характеристикам.

АСУ ТП застосовуються в різних галузях промисловості:

системи управління на транспорті;

видобуток і транспортування нафти і газу;

телекомунікації та зв'язок;

виробництво і облік електроенергії;

прилади та верстатобудування;

металургія;

лабораторно-вимірювальні системи;

системи спеціального призначення.

Основні висновки:

Майбутнє за повною і комплексною автоматизацією підприємства в цілому як єдиного організму;

Не треба чекати загальної, повної і комплексної автоматизації, занадто загальні підходи зазвичай довго реалізуються і потребують занадто великих витрат, тому потрібно розробляти генеральний план вашої автоматизації із залученням широкого кола фахівців і при обов'язковій участі самих замовників;

Починати необхідно вже сьогодні, незалежно від початкових умов і накопиченого досвіду.

ДЕЯКІ ВИЗНАЧЕННЯ «-- попередня | наступна --» Системи автоматизованого проектування
загрузка...
© om.net.ua