загрузка...
загрузка...
На головну

ароматичность

П'ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом.

Класифікація.

Гетероциклічними називають з'єднання циклічного будови, що містять в циклі не тільки атоми вуглецю, а й атоми інших елементів (гетероатоми).

Загальна характеристика.

Гетероциклічні сполуки - найпоширеніша група органічних сполук. Вони входять до складу багатьох речовин природного походження, таких як нуклеїнові кислоти, хлорофіл, гем крові, алкалоїди, пеніциліни, багато вітамінів. Гетероциклічні сполуки відіграють важливу роль в процесах метаболізму, мають високу біологічну активність. Значна частина сучасних лікарських речовин містить у своїй структурі гетероцикли.

Для класифікації гетероциклічних сполук використовують такі ознаки.

· по розміром циклу;

· по типу елемента, що входить до складу циклу;

· по числу гетероатомов, що входять в цикл;

· по природі і взаємного розташування кількох гетероатомов;

· по ступеня насиченості;

· по числу циклів.

П'ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом - пірол, фуран і тіофен - Являють собою плоскі п'ятикутники з чотирма атомами вуглецю і відповідним гетероатомом - азотом, киснем або сіркою.

Ароматичний секстет ?-електронів в цих молекулах утворюється за рахунок ?-електронів атомів вуглецю і неподіленого електронів гетероатомів.

Теорія резонансу підтверджує ароматичний характер фурану, піролу та тіофену.

Пірол, фуран і тіофен відносяться до ?-ізбиточним гетероциклами, так як в них число електронів, що утворюють ароматичну систему, перевищує загальну кількість атомів в циклі (співвідношення дорівнює 6: 5).

Оскільки пірол, фуран і тіофен мають схожу електронна будова, в їх хімічному поведінці є багато спільного.

Хімічні перетворення гетероциклов можна класифікувати наступним чином:

· Кислотно-основні перетворення за участю гетероатома;

· Реакції приєднання;

· Реакції заміщення;

· Реакції заміни гетероатома.

Основу хімії пиррола, тиофена і фурану визначає здатність цих сполук з легкістю вступати в реакції електрофільного заміщення, переважно по ?-положенню.

У сильнокислой середовищі ароматична система пиррола і фурану порушується внаслідок протонування по атомам вуглецю. Тому їх відносять до ацідофобних з'єднанням, т. е. що не витримує присутності кислот.

Тіофен, на відміну від пиррола і фурану, стійкий до дії сильних кислот і не відноситься до ацідофобних гетероциклами.

Відносна активність п'ятичленних гетероциклів в реакціях SE знижується в ряду:

пірол> фуран> тиофен> бензол

У зв'язку з підвищеною чутливістю п'ятичленних гетероароматических з'єднань до сильних кислот в ряді їх реакцій електрофільного заміщення застосовують модифіковані електрофільні реагенти.

   наступна --» відновлення
загрузка...
© om.net.ua