загрузка...
загрузка...
На головну

ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХНІ З ПРЯМОЇ ЛІНІЄЮ

Дивіться також:
 1. C - зчеплення грунту (початковий параметр прямий).
 2. III Непрямі податки, які є прямою добавкою до ціни.
 3. Абсолютні і відносні висоти точок земної поверхні
 4. Автоматизація ОНК дефектів поверхні на основі просторової фільтрації
 5. Алгоритм виведення прямої лінії
 6. Алгоритм виведення прямої лінії
 7. Алгоритм розв'язання прямої задачі динаміки при сталому режимі руху машини.
 8. АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ. ПРЯМИЙ І ПРЯМІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РУХУ КОШТІВ
 9. АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ. ПРЯМИЙ І ПРЯМІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РУХУ КОШТІВ
 10. Аналіз прямої заробітної плати
 11. аналітичні поверхні
 12. Аналітичне вирівнювання динамічного ряду по прямій

Для визначення точок перетину прямої з поверхнею необхідно:

через задану пряму m провести допоміжну площину Т;

побудувати лінію перетину заданої поверхні з площиною Т;

відзначити точки А и В перетину прямої m з лінією побудованого перетину.

Приклад 3. Побудувати точку перетину прямої m (A10<300) З топографічною поверхнею (рис. 6.6).

Мал. 6.6

Мал. 6.7

через пряму m проводять вертикальну площину ?,проекція которойна плані збігається з проекцією прямої: m. Будують профіль розрізу і відзначають точку перетину профілю прямий m з профілем кривої n і шукану точку B. Визначають позначку точки B і будують її проекцію на плані.

На рис. 6.7 дано інше рішення аналогічної задачі. Через інтерпольованого пряму m (F40<400) Проводять допоміжну похилу площину ?. Горизонталі довільній похилій площині ? проводять з таким розрахунком, щоб точки їх перетину з однойменними горизонталями топографічної поверхні не виходили за межі креслення. Площина ? перетинає топографічну поверхню по кривій b. Перетин на плані проекцій прямий m і кривої b визначає шукану точку N.

Приклад 4.Побудувати точки перетину просторової кривої (A26B27C28, ......, M28) З топографічною поверхнею (рис. 6.8).

Мал. 6.8

Для вирішення завдання через точки A, B, ......,M кривої b проводять горизонтальні прямі, сукупність яких утворює циліндричну поверхню загального вигляду Ф з горизонтально розташованими утворюють. Відзначивши точки перетину горизонталей циліндричної поверхні з однойменними горизонталями топографічної поверхні, на плані будують проекцію просторової кривої m и b визначає шукані точки N и P.

Контрольні питання

1. Поясніть загальний прийом побудови лінії перетину поверхні з площиною.

2. Як будується лінія перетину топографічної поверхні з площиною?

3. Як проводять допоміжну січну площину при визначенні точок перетину прямої з топографічною поверхнею?

ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХНІ З площині «-- попередня | наступна --» Метод найменших квадратів (МНК).
загрузка...
© om.net.ua