загрузка...
загрузка...
На головну

ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХНІ З площині

Дивіться також:
 1. Абсолютні і відносні висоти точок земної поверхні
 2. Автоматизація ОНК дефектів поверхні на основі просторової фільтрації
 3. аналітичні поверхні
 4. Швидко поширюють полум'я по поверхні, що мають індекс поширення полум'я більше 20.
 5. В ЯКОСТІ ОСНОВНИХ БАЗ ДЛЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ВІДХИЛЕНЬ ФОРМИ, А ТАКОЖ РОЗТАШУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНІ прилеглих ПОВЕРХНІ І ПРОФІЛІ.
 6. Як поверхні, через яку визначимо потік вектора напруженості електричного поля, вибираємо циліндричну поверхню
 7. В епітелії з'являються клітини, що виконують хеморецепторную функцію, що аналізують хімічний склад вдихуваного повітря. На їх поверхні розташовуються короткі ворсинки.
 8. Взаємне перетинання поверхонь
 9. Взаємне перетинання поверхонь обертання.
 10. Взаємне перетинання поверхонь обертання. Метод допоміжних січних площин
 11. ВЗАЄМНЕ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ПЕРЕТИНУ
 12. Взаімопрінадлежності ТОЧКИ І ПОВЕРХНІ, ЛІНІЇ І ПОВЕРХНІ

ПРОЕКЦІЇ з числовим позначки. ПЕРЕХРЕЩЕННЯ топографічного ПОВЕРХНІ З площині і ПРЯМИЙ ЛІНІЄЮ.

Перетин кривої поверхні площиною в загальному випадку являє собою плоску криву лінію. Проекція цієї лінії на плані може бути побудована по її окремих точках, які визначають або перетином сімейства утворюють кривої поверхні з січною площиною, або перетином однойменних горизонталей площини і поверхні.

Випадок перетину топографічної поверхні з площиною найбільш часто зустрічається в рішенні геологічних завдань і перш за все в рішенні задач геологічного картування. На рис. 6. 1 дан приклад побудови перетину топографічної поверхні з площиною ?. Шукану криву m визначають точками перетину однойменних горизонталей площини і топографічної поверхні.

рис 6.1

На рис. 6.2 топографічна поверхня перетинається з горизонтальними площинами Г1 і Г2, Позначки яких відповідно рівні 60 И85 м. Лініями перетину зазначених площин з топографічною поверхнею будуть горизонталі h1 и h2 з відмітками 60 і 85 м.

рис 6.2

На рис. 6.3 дано приклад побудови справжнього вигляду лінії перетину топографічної поверхні з вертикальною площиною ?. шукану лінію m визначають точками А, В, С, ....., N перетину горизонталей топографічної поверхні з січною площиною ?. На плані проекція кривої виражається в пряму лінію, збігається з проекцією площини: m= ?. профіль кривої m побудований з урахуванням розташування на плані проекцій її точок, а також їх висотних відміток: | A45B46| = | A0B0|, | B46C47| = | B0C0| і т.д.

Мал. 6.3

Розглянуті вище випадки перетину топографічної поверхні з площиною служать геометричній основою при побудові лінії виходу шарів гірських порід на денну поверхню. У першому випадку для похилого, у другому-для горизонтального і в третьому-для вертикального залягання шару.

Нижче наведено приклади розв'язання задач перетину топографічної поверхні з площиною.

Приклад 1.Побудувати проекцію лінії перетину топографічної поверхні з площиною ?, а також побудувати проекції лінії, що належать площині ?, з глибиною залягання 5 і 10 м. Побудувати профіль розрізу по лінії Т-Т1 (Рис. 6.4).

Мал. 6.4

Рішення

1. Лінію перетину t площині ? з топографічною поверхнею будують по точках перетину однойменних горизонталей площини і топографічної поверхні.

2. Аналогічним способом вирішують геологічну завдання побудови проекції лінії із заданою глибиною залеганія-HГ, З. Під глибиною залягання розуміють відстань (у вертикальному напрямку) від поверхні землі до тієї чи іншої точки шару гірської породи (моделюється площиною ?).

Глибину залягання визначають різницею показників числових відміток конкуруючих точок топографічної поверхні і площини. Проекції таких точок визначають перетином на плані проекцій горизонталей топографічної поверхні з горизонталями площини ?, різниця відміток у яких дорівнює 5 і 10 м.

hm= z(.) C -z(.) D=70 м -65 м = 5 м;

hm= z(.) C-z(.) B=75 м -65 м = 10 м.

Отримані точки з'єднують плавною штриховий лінією.

Побудова лінії перетину топографічної поверхні з площиною можна було б розглядати як випадок побудови геометричного місця точок з глибиною залягання 0 м.

Побудова профілю розрізу по лінії Т-Т1 починають з побудови профілю топографічної поверхні по точках перетину вертикальній площині з горизонталями топографічної поверхні. Площина ? січна площина перетинає по прямій лінії, для побудови якої достатньо двох точок. У якості першої точки можна взяти точку М, Що належить одночасно площині ? і топографічної поверхні. В якості другої точки можна вибрати точку перетину площини розрізу з будь горизонталлю площини ?. Для більш точних побудов вибирають току, досить віддалену від точки М. на кресленні як такої точки обрана точка К60. За допомогою профілю розрізу можна визначити глибину залягання площини ? в точці L. Як видно з рис. 6.21, глибина залягання виражається довжиною відрізка ¦NL¦ і дорівнює 11,5 м;

Приклад 2. Побудувати лінії перетину двох паралельних похилих площин ?75 аз. пад. ЮВ0 ? 500) І Т з топографічною поверхнею. Відстань між площинами 12 м, площину Т розташовується над площиною ? (рис. 6.5).

Мал. 6.5

Рішення

1. Сроят горизонталі площини ?. Висота перетину горизонталей топографічної поверхні 5 м. Відзначивши точки перетину однойменних горизонталей топографічної поверхні і площини ?, будують проекцію лінії m.

2. Виходячи з умови розташування площині Т, Будують проекції її горизонталей на плані: Т D, якщо hT // h?, lT = l?, Пад I.

Для визначення відстані між проекціями однойменних горизонталей цих площин на масштабі закладення паралельно профілю лінії падіння площини ? проводять профіль лінії падіння площини Т: u? // u?. Лінія падіння площини Т повинна відстояти від лінії падіння площини ? на відстані, рівному відстані між цими площинами. відстань L між точками перетину горизонталі масштабу з профілями ліній падіння u? и uT дорівнює відстані між проекціями однойменних горизонталей площин ? і Т на плані. У виконанні завдання яку відкладено між проекціями горизонталей з відмітками 90 м.

3. Відзначивши точки перетину однойменних горизонталей площини Т і топографічної поверхні, будують проекцію лінії n.

ТОПОГРАФІЧНА Поверхность ТА ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ «-- попередня | наступна --» ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХНІ З ПРЯМОЇ ЛІНІЄЮ
загрузка...
© om.net.ua