загрузка...
загрузка...
На головну

МЕТОД ОБЕРТАННЯ. ОБЕРТАННЯ НАВКОЛО ВЕРТИКАЛЬНОЇ ОСІ

Дивіться також:
 1. A 22 Потенціал дії і історія його відкриття. Методи реєстрації одно- і двофазного ПД. Складові частини ПД і іонний механізм. Механізм проведення збудження.
 2. A. Методи ядерних сил.
 3. ABC-метод і управління запасами
 4. Balanced Scorecard і інші методики управління за ключовими показниками
 5. Cтатіческіе методи обгрунтування інвестицій
 6. D-технологія побудови креслення. Типові об'ємні тіла: призма, циліндр, конус, сфера, тор, клин. Побудова тел видавлюванням і обертанням. Розрізи, перерізи.
 7. E Методична розробка активного семінару
 8. I група. Методи, засновані на закачування в пласт органічних полімерних матеріалів.
 9. I. Метод соціометричних вимірів.
 10. I. Методичні основи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
 11. I. МЕТОДОЛОГІЧЕКІЕ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
 12. I. Методи формування свідомості особистості.

ПРОЕКЦІЇ з числовим позначки. МЕТОДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧЕРТЕЖА

При вирішенні метричних задач, в першу чергу пов'язаних з визначенням величин лінійних кутів, справжніх розмірів плоских фігур, а також при вирішенні багатьох інших позиційних задач виникає необхідність змінити положення даного об'єкту в просторі, щоб він проектувався на площину проекцій без спотворення, т. Е. в натуральну величину. У проекціях з числовими відмітками найбільш зручний в цьому відношенні метод обертання.

Суть методу обертання полягає в тому, що розташування зображуваної фігури змінюється за допомогою її повороту навколо деякої осі так, щоб фігура щодо площини проекцій зайняла зручне для вирішення завдання положення. При вирішенні завдань методом обертання необхідно пам'ятати наступні положення (рис. 4.1):

Мал. 4.1 Рис. 4.2

Мал. 4.3

1) точка А при обертанні навколо деякої осі i переміщається в площині Т, яку домовимося називати площиною обертання і яка розташована перпендикулярно до цієї осі;

2) траєкторією руху точки є окружність, центр якої визначається як точка К. перетину площині Т з віссю обертання;

3) радіус АК окружності перпендикулярний до осі обертання. При обертанні точки В (Рис. 4.2) навколо вертикальної осі точка описує в горизонтальній площині Г коло радіуса ВК, яка на площину проекцій За проектується без спотворення. якщо точку В повернути навколо осі i на кут b, то і проекція точки на плані переміститься по дузі кола на такий же кут і займе положення B2. На рис. 4.3 розглядається випадок обертання точки А навколо вертикальної осі i до суміщення її з площиною S. Точка A буде належати площині S за умови, якщо вона при обертанні виявиться розташованої на горизонтальній площині з тією ж числовою відміткою, що і у точки А.

Будуємо лінію перетину площини обертання Г з площиною ? - h5,5 проводимо з центру обертання точки К5,5 дугу кола радіуса До5,5А5,5 . До перетину з горизонталлю h5,5. Таким чином, точка А після повороту займе положення А5,5 і А5,5.

Мал. 4.4

На рис. 4.4 розглядається випадок обертання площини ? (Т ? n) навколо вертикальної осі i до суміщення її з заданою точкою F. Площина ? буде проходити через точку F за умови, якщо її горизонталь з відміткою 5 м після повороту буде проходити через цю точку. Зауважимо також, що при обертанні площини навколо осі i її кут падіння не змінить своєї величини. Проінтерполіровав прямі т и п, будуємо горизонталь площини ? з відміткою 5 м, яка при обертанні площини буде переміщатися в горизонтальній площині, відмітка якої дорівнює 5 м. На горизонталі h5 знаходимо точку Е, ближче інших розташовану до осі обертання i. Відрізок ЄК є радіусом кола, по якому точка Е переміщається при обертанні навколо осі i. Через точку F5, проводять дотичну до кола - h5. дотична h5 є проекцією шуканої горизонталі площини, що проходить через точку F після повороту площини на кут ?. Проекції пересічних прямих т и п будують, виходячи з умови збереження обертається площиною величини кута падіння. Слід зазначити, що завдання має друге рішення, так як через точку F5 можна провести другу дотичну до кола п.

Приклади РІШЕННЯ ЗАДАЧ НА ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИЙ І ПЛОЩИНІ. «-- попередня | наступна --» ОБЕРТАННЯ ТОЧКИ, ПРЯМИЙ І ПЛОЩИНІ НАВКОЛО ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ОСІ
загрузка...
© om.net.ua