загрузка...
загрузка...
На головну

Взаємно перпендикулярні площини

Дивіться також:
 1. Афінний перетворення об'єктів на площині
 2. Ведення нової площині проекцій
 3. Речовини, що володіють властивістю обертання площини поляризації при проходженні через них поляризованого світла називаються оптично активними.
 4. Взаємно однозначні відповідності та потужності множин
 5. Взаємно перпендикулярні площини
 6. Взаємно перпендикулярні площини
 7. Взаємне випромінювання твердих тіл
 8. Взаємне кредитування підприємств і нові види банківських позичок
 9. Взаємне перетинання поверхонь
 10. Взаємне перетинання поверхонь обертання.
 11. Взаємне перетинання поверхонь обертання. Метод допоміжних січних площин

Дві площини взаємно перпендикулярні, якщо одна з них проходить через перпендикуляр до іншої площини. Слід зазначити й інше, що випливає з першого, положення: дві площини взаємно перпендикулярні, якщо одна з них перпендикулярна до прямої, що лежить в іншій площині. Тому проекції двох взаємно перпендикулярних площин на плані можна побудувати двома способами (ріс.3.26, а):

1) площину L проводять через пряму m, Перпендикулярно до площини S;

2) площину S проводять перпендикулярно до прямої m, Що лежить в площині L.

Мал. 3.26

На ріс.3.26, б розглядається рішення задачі першим способом (через точку A проводять площину L, перпендикулярну до заданої площини S):

1) спочатку будують проекцію прямої m, Що проходить через точку A перпендикулярно до площини S: m ^ h3. закладення прямий m визначають за масштабом закладення lm = 1 /lS1;

2) через точки прямої m в довільному напрямку проводять горизонталі шуканої площини L. Завдання має безліч рішень, так як через пряму можна провести необмежену кількість площин L, Y, ..., в тому числі і одну вертикальну T проекція якої на плані збігається з проекцією прямої m.

Мал. 3.27

На ріс.3.27 рішення аналогічної задачі дано другим способом. Шукану площину L проводять через точку М перпендикулярно до прямої n, Що лежить в площині S (m n). Побудови на плані виконують в наступному порядку:

1) через точку М проводять горизонталь шуканої площини: h80^n;

2) за масштабом закладення визначають закладення площині L - lL = 1 /ln;

3) відклавши на плані по лінії падіння площині L відрізок, рівний lL, Проводять другу горизонталь паралельно першій.

ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИЙ І ПЛОЩИНІ. «-- попередня | наступна --» Приклади РІШЕННЯ ЗАДАЧ НА ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИЙ І ПЛОЩИНІ.
загрузка...
© om.net.ua