загрузка...
загрузка...
На головну

СУТНІСТЬ МЕТОДУ. ПРОЕКЦІЇ ТОЧОК НА ПЛАНІ

Дивіться також:
 1. I питання. Сутність, склад і джерела оборотних коштів.
 2. I Сутність хімічного рівноваги
 3. PR-проект і PR-кампанія. Сутність і функції PR-кампанії
 4. V. Сутність і типи політичних режимів. сучасна демократія
 5. А. Сутність підприємництва
 6. Абсолютні і відносні висоти точок земної поверхні
 7. азимутальні проекції
 8. АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ
 9. аксонометріческіе проекції
 10. Алгоритм обчислення порядку групи точок еліптичної кривої
 11. Алгоритм обчислення точок еліптичної кривої
 12. Альтернативні погляди на сутність і функції грошей. Закон грошового обігу.

ПРОЕКЦІЇ з числовим позначки. ТОЧКА, ПРЯМА ЛІНІЯ.

У прямокутних проекціях зображений предмет проектують на дві і більше площин проекцій. Але якщо вертикальні розміри зображуваного предмета істотно невеликі в порівнянні з горизонтальними (довжиною і шириною), то побудова фронтальної проекції утруднено, а практичне її використання незручно. В такому випадку користуються особливим методом побудови зображень, званим методом проекцій з числовими відмітками. Найбільше застосування цей метод знайшов у вирішенні завдань при гірському і геологорозвідувальному виробництві.

Суть методу проекцій з числовими відмітками полягає в наступному. Зображуваний предмет прямоугольно проектують тільки на одну горизонтально розташовану площину проекцій П0, Звану площиною нульового рівня. На кресленні в цьому випадку відображаються тільки два його вимірювання: довжина і ширина. Третій вимір - висота зображуваного предмета - виражається числами, що визначають відстань від точок предмета до площини проекцій. Домовимося надалі ці числа називати числовими відмітками. Площина проекцій П0, Щодо якої орієнтують точки простору, називають основною або площиною нульового рівня. У рішенні географічних, геодезичних та геологічних завдань за таку площину приймають рівень води моря і океану. У Росії все абсолютні висоти відраховуються від нуля Кронштадтського футштока. Зображення в проекціях з числовими відмітками називається планом.

Для повного визначення просторового розташування зображених на кресленні точок необхідна наявність масштабу (масштаб завжди вказується на кресленні) і вказівки лінійної одиниці, в якій виражені числові позначки.

На рис.2.1, а зображені точки A, B і C. Підстави перпендикулярів, опущених з цих точок на площину П0, Є їх проекціями на цю площину. Проекція кожної точки визначає дві координати точки в просторі: по осі x і по осі y. Третя координата по осі z - Висота точки - визначається числом. Точка A знаходиться над П0 і відстоїть від неї на відстань 3 од. довжини. Точка B знаходиться під площиною П0 на відстані 2 од. довжини. Ці числа вказані близько проекцій точок A і B. Числові позначки точок, розташованих нижче площини П0 , Мають негативний знак (В-2). Точка C, що належить площині нульового рівня, має нульову позначку (C0). На рис.2.1, б дан план, на якому показані проекції точок A, B і C з їх числовими відмітками.

Мал. 2.1

У вирішенні практичних завдань геодезії, а також маркшейдерії можливий випадок переходу від однієї площини проекцій до іншої: нову площину проекцій розташовують паралельно П0, Але вище або нижче її (рис 2.2). Розташування точок в просторі залишається незмінним, тому положення їх проекцій не змінюється, змінюються лише позначки точок. Якщо нову площину розташувати вище початкової, то позитивні оцінки всіх точок зменшаться на n од. (На рис 2.2 на 2 од.), А негативні - збільшаться на n од. (На рис 2.2 на 2 од.). Якщо площину проекцій розташувати нижче, то негативні позначки всіх точок зменшаться на n од., А позитивні - збільшаться на n од. (На рис 2.2 на 3 од.). Числова відмітка, що виражає видалення точки від площини проекцій, називається абсолютною, від довільно взятій площині проекцій - умовною.

Мал. 2.2

ПЛОЩИНУ «-- попередня | наступна --» Визначення дійсної довжини відрізків І УГЛА ПАДІННЯ ПРЯМИЙ.
загрузка...
© om.net.ua