загрузка...
загрузка...
На головну

Безпосереднім. умозакл-я

Дивіться також:
 1. Деструктив-е дилеми
 2. Лекція 17. Виборча система в РФ.
 3. Логіка і мова.
 4. Логіка і мова.
 5. модальність суджень
 6. Напад-е монголо-татар на землі Укр
 7. Основні завдання, предмет, об'єкт і методи дослідження регіональної економіки.
 8. Політичні основи конституційного ладу РФ.
 9. Поняття і види виборів, виборчих систем.
 10. Порядок виборів і вступу на посаду П.
 11. Порядок прийняття Конституції РФ.

Умовиводи.

Умозакл-е - Є ф. думки, в кот-й з одного або дек. сужд-й, звані-х посилкою або посилками висновок-ся нове сужд-е, звані-е закл-м або наслідком. Всі студенти учащ-ся(Посилка) ®нек. учащ-ся студ-ти.

Все студ-ти учні. Іванов-студ-т (з 2-х посилок) ® Іванов-учень.

Все умозакл-я справ-ся на безпосереднім-е (з 1 пос-ки), опосредов-е (з 2-х і більше пос-к).

Демонстратів-е умозакл-я - Заключ-е достовірно, т. Е. След-т з необх-ю.

Недемонстрат-е умозакл-я- Закл-е явл-ся ймовірним, т. Е. Не слід з необх-ю. Все студ. -уч. Іванов - уч. ® Ймовірно Іванов студ-т.

За направ-ти логічний. след-я все умозакл-я справ-ся на: 1) дедуктивні - Від заг. до част., 2) індуктив-е - Від приват. до загального, 3) за аналогією-від част. в част. АСТН. уктів-е - від

1) перетворенняє логічний. опер-я, в рез-ті кіт-й сужд-е преобраз-ся в протилежний. по кач-ву з предикий-м, противореч-м предикату результат. сужд-я. Колич. харак-ка сужд-я не зрад-ся, мен-ся тільки його якостей-я харак-ка.

За формулою: двойн. заперечуючи-е рівносильно утвержд-ю.

А-Всі S є P, | Е - жодне S не є P, Е-жодне S не є P, | А-все S естьP, I-недо. S естьP, | O-недо. S НЕ естьP. О-нек S естьP \ I-нек S естьP.

2) звернення є логічний. опер-я, в рез-ті кіт-й суб. і предикий. результат. сужд-я мен-ся місцями, при цьому кач. харак-ка суж-я не мен-ся, а кільк. м. мен-ся. Сущ-т простий. (Чисте) обращ-е і зверну-е з огранич-м.

Обр-е буде простий. (Чистим) якщо суб. і предикий. в сужд-ії або обидва розподіл., або обидва не розподіл. Обр-е буде з огранич-м, Якщо суб. розподіл., а предикий. НЕ розподіл., або наоб. предикий. розподіл., а суб. НЕ розподіл.

Обр-е подчин-ся прав .: термін, розподіл-й в пос-ке, д. Бути розподіл. і в заключ-ії. І термін, розподіл-й в пос-ке, не м. Бути розподіл-м в заключ-ії.

А- Всі S є P \ I-нек S є P: Всі студ -уч-ся, але не уч-ся-студія.

А-Все S (і тільки S) є P \ А-Все P є S

I-нек S є P \ I-нек P є S

I-некS (і тільки S) є P \ A-все Pесть S

E-жодне S не є P \ У - НЕ одінP не їсти S (обидва терм. Розпод.)

Противопост-е предикату: логічний. опер-я, в рез-ті кіт-й на місце суб. результат суж-я ставши-ся пон-е, противореч-епредік. результат. суж-я, на місце предикий - суб .; зв'язка при цьому мен-ся на протилежну. Є синтез 2-х опер-й: перетворення і звернення. Щоб проти-ть предикий. необ. на поч. превр-ть суж-е, а потім звернути.

A-все S естьP \ Е-жодне ні-P є S: все студ-ти явл-ся учнями \ не один студ-т явл-ся учням.

Е-жодне S не є P \ I-нек НЕ-P є S: Не один черв. мухомор явл-ся їстівні. грибом \ Все черв. мухомори явл-ся неїстівними грибами.

О-недо. Sне є P \ I-недо. Ні-P є S: Нек. студенти не явл-ся спортсменами. \ Нек. студ-ти явл-ся не спортсменів.

сужд-е I НЕ преобраз-ся.

Умозакл-я по логічний. квадрату:

Аі® Їв, Аі®Ол, Аі®Iі

Простий категоричний силогізм.

Простий. категор. силогізм-опосред-е дедуктів-е умозакл-е, посилками і заключ-м кіт-го явл-ся простий. категоричний. Атрібі. сужд-я. А все квіти - рослини M - P

А Всі троянди-квіти S - M

Всі троянди-рослини. S-M-P

Структ-ра сіллог-ма: 3 терміни- менший термін S (крайній. Терм.), Середовищ. терм. M, больш. термін P (край. терм.). Зв'язок м \ ду цими терм-ми возм-на тільки ч \ з середн. термін.

Меньще терм. - Суб. заключ-я, больш. терм. - Предикат закл-я; там, де більший термін, там велика посилка, де менш. термін, там менш. посилка. Терм., Вхід-й в обидві пос-ки, але не вхід-й в закл-е, наз-т середнім. ПКС заснований на аксіомі сіллог-ма: 2 інтерпретації-ії: об'ємна, атрибутивна. Обсяг-я: все, що затв-ся (негативні-ся) про всім множ-ве предметів, утвер-ся або негативні-ся про будь-якій частині дан. множ-ва або про будь-якому предм. дан. множ-ва.

всі S є P

Жодне споровое раст-е (М) не розмив-ся насінням (Р), Папороть (S) - споровое раст-е \ Жоден папороть не розмив-ся насінням.

Атрибутивна інтерпретації-я-ознака ознаки речі є призн. самої речі; то, що негативні-ся відносить. призн. речі негативні-ся відносить-но самої речі.

Принад-ть до раст-м є призн. кольорів, прин-ть до квітів є призн. троянд ? принад-ть до раст-м-ознака ознаки.

З менш. пос-ки: принад-ть до спорових є ознака папороті, з більш. пос-ки: разм-е насінням суперечить ознакою дан. речі.

Правила термінів:

1) в сіллог-ме д. Бути тільки 3 терм., Наруш-е цього прав. призводить до помилки: почетверити-е терміна-зв. з наруш-м закону тожд-ва. Всі метали-простий. вещ-ва, бронза - метал \ бронза-просте вещ-во (лож. сужд-е). Всі секретарі зайняті корисною справою, недо. птахи-секретарі \ всі птахи зайняті поліз. справою (лож. сужд-е).

2) середовищ. термін д. бути розподіл. принаймні в одній з пос-к, якщо середовищ. терм. НЕ розподіл. ні в одній з середовищ. пос-до ? закл-е НЕ визна-но, чи не слід-т з необх-ю. Нек. ссавці-е - во. живий-е. Всі дельфіни - ссавці-е \ Все дельфіни-во. живий-е. Середовищ. терм. НЕ розподіл. ні в більш. ні в меньш. терм. , В общеутвердіт. сужд-ії предикат НЕ розподіл-н.

3) термін, розподіл-й в пос-ке, д. Бути розподіл. в закл-ії; терм., Не розподіл-й в пос-ке, не м. бути розподіл. в закл-ії. Все журн-ти-грам. люди, Сидоров-ні журн-т \ Сидоров НЕ грамотний.

Помилка незаконного расшир-я терм.: Больш. термін в предикий. больш. пос-но не розподіл., а в закл-ії розподіл. (Предикат едінічноотріц. Сужд-я).

модальність суджень «-- попередня | наступна --» Правила посилок
загрузка...
© om.net.ua