загрузка...
загрузка...
На головну

модальність суджень

Дивіться також:
 1. Види і склад простих суджень
 2. Види простих суджень
 3. Поділ суджень за якістю і кількістю
 4. З міркувань вальденсов
 5. Лекція 2. Основи уявлення знань, міркувань і завдань
 6. Лекція 7 Модальність і модальні форми. Прийоми перекладу фразеологізмів
 7. логічна модальність
 8. Модальності в ЛОГІКА
 9. Модальності та предикативні
 10. Модальність суджень.
 11. звернення суджень

Мод-ть є явно або неявно представл-е сужд-е, доп. інформ-я про логічний. і фактич. статусі сужд-я про оціночних, брешемо., регулят-х і ін. його характ-х.

M (S-P); M (pWq); M (p?q); M (pVq); M (p®q). Всі метали (S) явл-ся (зв'язка) електропровідниками. (P)

Будь-мод-ть предст. завжди 3-ма мод. харак-ми: 1) сильн. покладе-й, 2) сильної негативні., 3) слабкою.

Квадрат мод-ти

Mp-сильн. полож., Mup- сильн. негативні., uMup, uMp- слабка харак-ка.

Алетіч. мод-ть є представ-я в сужд-ії доп. інформ-я про логічний. або фактич. статусі сужд-я. Все сужд-я м. Підрозділ-тьна логічний. істин-е, логічний. помилкові; фактич. істин-е, фактич. помилкові (клас логічний. детермінують-х сужд-й).

p®p - завжди істин., u (p®p) - завжди помилкові. Все остальн. сужд-я відносять-ся до фактич. детермінує-м сужд-м.

? - оператор необх. a - оператор можл. ?p-?up - сильн. полож. і сильн. отрицат. харак-ки.

Опер. необх., вип. і возм-ть висловлю-ся один через одного.

p?uaup; up?uap; uup ^ up?ap ^ aup

Епістеміч. мод-ть - Утримуючі-ся в сужд-ії доп. інформ-я про ф. прийняття сужд-я і степ. його обоснов-ти.

Вр-сужд. віри; Кр (когнітивне) сужд-е знань.

Наступ. оператори: Vp-доведено, Fp- спростував., Pp- проблем. ймовірно.

Fp?Vup; Pp?uVp ^ uFp; 0 ? Pp ? 1

Деонтіч. мод-ть - Це представл-е в сужд-ії доп. інформ-я, що має ф. ради, розпорядження, правила повед-я, спонукаючи-х чол-ка до к.-яких дій.

Od - зобов'язаний, Fd-заборонено, Pd-дозволено.

Od? Fud; Fd?Oud; Pd?uOd ^ uFd

люб. прав. сис-ма д. б. деонтіч. несуперечливої, т. е. в кіт-й не срдерж-ся норми, разруш-е цю сис-му.

Od ^ Oud; Fd ^ Fud

Основ. логічний. закони:

З. тожд-ва: В проц. рассужд-я наші пон-я і сужд-я д. залишати-ся тожд-ми самим собі. Пон-я д. Зберегти. своє содерж-е і про. в проц. рассужд-я, а сужд-я д. Зберегти. кач. і кількісне. харак-ки.

Пр .: Всі уч-ки прест. діяння були в змові. Больш-во (в повному обсязі) уч-в прест. діяння були в змові. (не правий.)

Людина освоює космос (чоловіче-ть в цілому). Іванов-людина (конкурують. Чол-к)

(Неправий.) U (p ^ up)

З. непротівор-я: не міг. бути одночасним. істин-ми 2 несумісний-х сужд-я про одне й те ж предм., взятому в один і той же час, в одному про те ж отнош-ии, принаймні одне з необх. помилково.

Іванов явл-ся хор. спортсменом. Іваонв явл-ся хор. спортсменом.

З. дейст. в отнош-ии всіх несумісний. по істин-ти сужд-й, т. е. він дійств. в отнош-ии сужд-й А, Е контрар-х, контрадік-х, единич. сужд-й (на квадр. немоделі-ся).

З. исключ-го 3-го: З 2-х контрадікт-х сужд-й одне істин., 2-е помилково, 3-го не дано.

рVup (Бути чи не бути.) дійств-т в отнош-ии контрадікт-х сужд-й, единич. затвердить. \ отрицат-х сужд-й.

З. достаточ. основ-я: істин-ть кожн. сужд-я д. б. доказ-й, обгрунтований-й.

Доказ-під м. Б. безпосередній-м, опосередкований-м. Безпосереднім. доказ-по-доказ-во посиланням на факти. Док-ть істин-ть сужд-й м. З поможщью інших сужд-й, істин-ть кіт-х доказ. до цього сужд-я і незалежна від нього. Якщо сужд-е НЕ док-но, воно не счит-ся науковим.

Отнош-е сужд-й по істин-ти, логічний. квадрат. «-- попередня | наступна --» Безпосереднім. умозакл-я
загрузка...
© om.net.ua