загрузка...
загрузка...
На головну

Категор.-Атрібі. сужд-е

Дивіться також:
  1. Деструктив-е дилеми
  2. Достатні і необх. умови
  3. модальність суджень
  4. Безпосереднім. умозакл-я
  5. Отнош-е сужд-й по істин-ти, логічний. квадрат.
  6. Правила посилок
  7. Простий категор. сіллог-м з виділ-ми сужд-ми
  8. Фігури і модуси.

Просте сужд-е і його види.

МІРКУВАННЯ

Сужд-е-ф. думки, представ-я собою зв'язок пон-й, за допомогою кіт-й ч.-небудь утверж-ся або негативні-ся про предм. або його призн-х або про факт істот-я предм. або про отнош-х м \ ду предм. і кіт-е м. б. або істин-м або хибним.

Істин-ть і лож-ть - Логічний. знач-я сужд-я. У 2 знач. логіці сужд-е або істинно, або хибно.

Сужд-е буває простий. або сложн. : простий. сужд-е не включили. до свого складу ін. сужд-й, а сложн. включає.

Структура простий. сужд-я: S - P: S - суб. сужд-я (то, про що говір-ся), P-предикат (то, що говір-ся в суб'єкті); S, P - логічний. змінні, SіP - терм. сужд-я. 3 елем. - Зв'язка (логічний. Пост.) Вир-ся в мові словами «є», «явл-ся», «не їсти», «НЕ явл-ся» або іноді взагалі не вир-ся. 2 види: затвердить-я, отрицат-я. Зв'язка завжди є. терм. нниє,, що говір-ся в суб'єкті); бо помилково. омощь кот-й ч.-тій клас.

", $ - Квантор спільності і істот-я (все, всякий, істот-т). Квантор указ-т на об. Пон-я, вхід-го в суб'єкт: отн-е м \ ду суб. І предикий. Можна вир . як отнош-е обсягів понять.

Структура простий. сужд-я (традиц. логіка).

Сужд-я не ім-т без предлож-я, але зв'язок сужд. і пропоз. не відзначений. їх тожд-ва.

1) сужд-е в традиц. логіці вир-ся або повість. предлож-м, або ритор. ? Побуд. і? предл-я не вир-т сужд-я.

2) макс. кол-во ч. сужд-я - не більше 4-х, а кількість частин предл-я неогранич. ? суб. і предикий. можуть совпад. з підлягає. і оповідь., а можуть і не збігатися. Пр .: Телебачення (суб.) Росії приділяє (предикий.) Велику увагу проблемі тероризму.

3) на відміну від частин предл-я, що мають пост. грам. форми суб. і предикат пост. грам. форм не мають і визна логич вдарений-м. Сестраподаріламнеетукнігу. ® S-P

Видами простий. сужд-я явл-ся Атрібі. сужд-е (Або сужд-е властивості). У Атрібі. сужд-ії затв. знач-е к.-небудь властивості. Сужд-е істот-я: S-P Відмінність: в сужд-ії істот-я утвер-ся або негативні-ся факт істот-я предм. або явл-я.

сужд-е з соотнош-ми: xRy, R-будь отнош-е. Логіка сужд-я з соотнош-ми виходить за межі традиц. логіки.

відносини:

1. рефлексивності: XRx - отнош-е предм. як до самого себе (отнош-е рав-ва) xRy®xRx ^ yRy; xRy®u (xRx ^ yRy) - антирефлексивне

2. симетричності xRy®yRx (Іван - брат Петра); антисиметричність: XRy®u (yRx) (Ми знаємо Ф. Кіркорова)

3. транзитивність: (XRy ^ yRz) ®xRz; антітранзітівность: (XRy ^ yRz) ®u (xRz)

В якому відношенні знаходять-ся суж-я з соотнош-ми і Атрібі. сужд-е: Атрібі. сужд-е м. розглянути. як част. випадку сужд-я з соотнош-ми. (Олег-батько Петра).

Атрібі. сужд-е наз-ся категоричний-м, якщо в його об. входить квантор-показ-ль об. суб. К.-атр. сужд-я классиф-ся якостей-но і кількісне-но. Якостей-но - по хар-ру зв'язки на затвердив. і негативні., якщо зв'язка затвердить. - Сужд-е затвердить-е. Колич. підрозділ-ся на заг .. приватні і одиничні.

Заг .: все S є P, жодне S не є P

Част .: Некот. S є P, Некот. S не є P

Единич .: це S є P, це S не є P

У единич. сужд-х йдеться про весь об. суб. ® єдиний. з тожд-ни загальним.

Виділ-ся опред.-част., Що виділяють і исключ-е сужд-я.

Опред.-част. предст. квантор. слово «тільки»: тільки недо. S є P (посиливши. Визна-ть сужд-я).

Виділ. сужд-я: все S (і тільки S) є P, недо. S (і тільки S) є P, це S (і тільки S) є P (уточніть- ся обсяг предикатів)

Відключити. сужд-я: все S (S1 ^ S2) є P, все S за ви. S1іS2, є P

Об'єднати. классиф-я сужд-й: У об'єд. классиф-ії сужд-я підрозділ-ся одноврем-но кач-но і кількісне-но.

сужд-я А - всі S є P (сужд-е заг. за кількістю і затв. по кач-ву або общеутверіт.)

сужд-е I - недо. S є P (сужд. Част. За кількістю і затв. По кач-ву - частноутвердіт-е).

сужд-е Е - жодне S не є P (сужд. заг. за кількістю і негативні. по кач-ву - общеотріц.)

сужд-е Про - недо. S не є P (част. За кількістю і тріц. По кач-ву - частноотріц.)

Розподіл-ть термінів в сужд-ії: дин. ич. сужд-х йдеться про весь об. дінічние. Атрібі. т істот-я предм.

У сужд-ії терм. м. б. розподіл-ни або НЕ розподіл-ни. Термін розподіл-н, Якщо він узятий в повному обсязі, т. Е. Якщо він і. включений в обсяг ін. терміна або повн. исключ. з нього. Терм. НЕ розподіл., Якщо він узятий в частині обсягу. Якщо він част. включ. в обсяг ін. терміна або част. исключ-н з нього.

S -распред., P - НЕ розподіл.

А - всі S є P (Всі худ-ки - вразить. Люди.) S -распред., P - НЕ розподіл

А-виділ. всі S і тільки S є P (Всі квадр. (і тільки вони) равностор. прямоку-ки)

I - недо. S є P (Якщо недо. Військові зв'язківці, то недо. Зв'язківці-військові)

I-виділ. Нек S (і тільки S) є P (Нек. Лікарі-кардіологи (і тільки лікарі), але кардіологи-все лікарі).

Е - жодне S не є P (Жодна трапеція не їсти ромб, жоден ромб не їсти трапеція).

Про - недо. S не є P (Нек. Змії неотруйні)
 Отнош-е термінів в единич-х сужд-х точно таке ж, як і в загальних

це S є P (Сергій Єсенін - великий. рус. поет.)

це S (і тільки S) є P (C. Єсенін (і тільки він) автор поеми «Країна негідників».)

це S не є P (С. Єсенін не був футуристом.)

поділ понять «-- попередня | наступна --» Достатні і необх. умови
загрузка...
© om.net.ua