загрузка...
загрузка...
На головну

Колективні методи експертних оцінок

Дивіться також:
 1. A 22 Потенціал дії і історія його відкриття. Методи реєстрації одно- і двофазного ПД. Складові частини ПД і іонний механізм. Механізм проведення збудження.
 2. A. Методи ядерних сил.
 3. Cтатіческіе методи обгрунтування інвестицій
 4. I група. Методи, засновані на закачування в пласт органічних полімерних матеріалів.
 5. I. Методи формування свідомості особистості.
 6. I. Предмет і методи Вітчизняної історії
 7. I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 8. II. Аналітично-прогностичні методи
 9. II. Методи аналізу травматизму
 10. II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 11. II. Методи стимулювання і корекції поведінки учнів.
 12. III. Колективні форми організації праці

Індивідуальні методи експертних оцінок.

Метод експертних оцінок становить основу інтуїтивних методів і базується на раціональних доказах і інтуїції висококваліфікованих фахівців, а також на обробці, що надходить від них інформації.

Застосування методів експертних оцінок доцільно:

· При відсутності достатнього обсягу достовірної інформації про об'єкт прогнозування;

· При великій невизначеності стану середовища, в якій буде відбуватися функціонування об'єкта прогнозування;

· При великому часовому горизонті прогнозування.

Індивідуальні методи експертних оцінок включають такі різновиди:

1) Метод «інтерв'ю». Відбувається бесіда прогнозиста з експертом по схемі питання-відповідь за заздалегідь розробленою програмою щодо перспектив розвитку економічної системи. Експерт дає відповіді експромтом.

2) аналітичний метод передбачає індивідуальну самостійну роботу експерта над аналізом тенденцій, а також визначенням шляхів розвитку об'єкта прогнозування. Експертові дається достатня кількість часу, надається достатня інформація, він може спілкуватися з іншими експертами. В результаті експерт свої висновки оформляє у вигляді готового прогнозу або у вигляді пропозицій для розробки прогнозу або плану в формі доповідної записки.

3) Метод написання сценарію. Він може бути як індивідуальний, так і колективний. Експерт на основі всієї необхідної інформації виявляє логіку розвитку події в минулому і сьогоденні і формує прогноз у вигляді сценарію розвитку або декількох сценаріїв, кожен з яких включає генеральну (загальну) мету розвитку, основні пріоритети розвитку, ресурси і можливі проблеми.

Очікуване значення показника О = (П + 4 ? В + О) / 6

П - песимістичний сценарій;

В - імовірнісний сценарій;

Про - оптимістичний сценарій.

Реалізація колективних методів експертних оцінок передбачає як роботу групи експертів, так і формування робочої групи.

Робоча група призначає експертів, вона визначає мета розробки прогнозу, організовує саму процедуру експертизи, надає експертам необхідну інформацію і обробляє отримані результати.

Колективна експертиза передбачає проведення самої процедури в різних формах, в результаті чого і формується конкретний метод експертних оцінок.

До колективних методів належать:

1) Метод колективної генерації ідей (метод мозкового штурму, метод мозкової атаки). Суть методу полягає в тому, що експерти, працюючи спільно, на першому етапі висловлюють ідеї щодо майбутнього розвитку економічної системи. На другому етапі відбувається деструктурірованіе або критика ідей, в результаті чого відбираються найбільш життєздатні ідеї або варіанти розвитку, які і складають основу плану або прогнозу.

2) Метод «635»є різновидом методу колективної генерації ідей. 6 експертів, працюючи спільно протягом кожних п'яти хвилин записують по три ідеї (три варіанти розвитку). Процедура здійснюється 30 хвилин, в результаті від кожного експерта надходить за 5 хвилин 3 ідеї, за півгодини 18 ідей, від усіх 108 ідей.

3) Метод «Дельфі». Експертам, які працюють незалежно один від одного, висилаються анкети, в яких сформульовані питання щодо перспектив майбутнього розвитку економічної системи. Анкети висилаються назад в аналітичний центр, обробляються, в результаті обробки виводяться середні оцінки. Проводиться оцінка узгодженості думок експертів. Якщо після першого туру виявиться, що думки експертів не узгоджені, то центр висилає практично такі ж анкети тим же експертам, але з середніми значеннями, які дали кілька експертів. Після другого туру ступінь узгодженості експертів зростає.

4) Метод комісії (метод «круглого столу»). Група експертів за «круглим столом» обговорює перспективи розвитку об'єкта прогнозування на основі попереднього опрацювання даного питання і в результаті виробляє єдину точку зору з приводу сценаріїв розвитку прогнозованої системи.

Система методів прогнозування і планування. «-- попередня | наступна --» Коефіцієнт компетентності експертів
загрузка...
© om.net.ua