загрузка...
загрузка...
На головну

Проблеми тіньового бізнесу

Дивіться також:
 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. I. Діагностика проблеми
 3. I. Постановка проблеми.
 4. I. Проблеми породіллі в післяпологовому періоді.
 5. I. Регіональна політика Росії: концепції, проблеми, рішення
 6. II. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу
 7. II. Теорії і проблеми дослідження дитячої гри в зарубіжних концепціях
 8. III. Проблеми зовнішньої політики Туреччини
 9. III. Реанімування: проблеми і спокуси
 10. IV. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 11. Августин виділяє такі аспекти проблеми співвідношення
 12. Адаптивний пошук, заснований на загальному знанні проблеми.

Сутність і основні форми підприємництва.

Перехід до ринкової системи господарювання - це одночасно перехід до економіки підприємницького типу. Тому завдання держави - це створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності.

Економічну природу підприємництва характеризує ряд ознак: ініціативність, комерційний ризик і відповідальність, комбінування факторів виробництва, новаторство.

Спонукальним мотивом підприємницької діяльності є матеріальний інтерес, виражений у формі підприємницького доходу.

Підприємництво - це ініціативна, пов'язана з господарським ризиком і спрямована на завоювання та утримання конкурентних переваг діяльність, що ведеться з метою отримання доходу та примноження власності.

Для розвитку підприємництва необхідно розвивати і підтримувати підприємницьке середовище. Підприємницьке середовище складається з наступних елементів:

1. економічна свобода - це можливість займатися різними видом діяльності, але і рівний доступ до ресурсів та ринків.

2. особиста зацікавленість - це отримання високого доходу.

3. конкуренція - це змагання боротьба за кращі результати господарювання.

4. обмежена роль держави

Організаційні форми підприємництва діляться: індивідуальна, партнерство, корпорація.

Індивідуальні підприємці - особи, що здійснюють комерційну діяльність на основі належної їм власності, безпосередньо керуючі нею і несуть повну майнову відповідальність. Одноосібне підприємництво - найпростіша і найпоширеніша форма підприємництва. Зазвичай вона представлена невеликими підприємствами сфери торгівлі і послуг, ремісничими майстернями та селянськими господарствами. Перевагами даної форми є сильна мотивація, оперативність і гнучкість. Недоліками вважаються обмежені фінансові можливості, надмірне навантаження на одну людину при виконанні різних функцій - управлінської, постачальницької, фінансової, маркетингової, і кадрової - знижується ефективність управління загалом через нестачу знань. Високий ризик всім своїм майном, що може стримувати новаторські можливості.

Товариство (партнерство). Недоліки, які існують при індивідуальному підприємництві можна подолати за допомогою організації товариства. Товариство - це об'єднання закритого типу з обмеженим числом учасників, що здійснюють спільну діяльність на основі пайової власності й беруть безпосередню участь в управлінні.

Переваги індивідуального підприємництва зберігаються, у товариства з'являється більше можливостей для залучення ресурсів. Товариство - це спосіб зниження підприємницького ризику.

Однак і товариство не позбавлене недоліків: це поділ функцій управління між його учасниками породжуючи ймовірність виникнення конфліктів в боротьбі за лідерство. Крім того, знижується оперативність у прийнятті рішень, а також зберігається надмірна відповідальність учасників.

Корпорація - засноване на пайову участь в капіталі об'єднання, юридичні права і обов'язки якого відокремлені від прав і зобов'язань його учасників. У даної форми ширша база для залучення фінансових коштів, обмежений рівень особистого ризику. Але організаційні труднощі, що виникають при оформленні та реєстрації цієї форми, є недоліками корпорацій. А також подвійне оподаткування через виплачуваних дивідендів.

Корпоративні об'єднання найчастіше представлені акціонерними товариствами.

Підприємницька діяльність приймає спекулятивний характер тоді, коли його домінуючою рисою є не створення нових господарських активів, а перерозподілу існуючих.

Тіньова економіка - це економічна діяльність реєструється державними органами. Вона включає: заборонену законом діяльність ( «нелегальна економіка»); дозволену але не відображається в офіційній бухгалтерській звітності; має кримінальний характер економічну діяльність.

У процесі ринкових перетворень тіньова економіка набула значного поширення в країнах з перехідною економікою.

За деякими даними відомо, що в індустріальних країнах частка тіньового бізнесу коливається от5-15% ВВП, в інших країнах вона становить 30-40% ВВП. Таким чином тіньова економіка завдає значної шкоди економічному розвитку країни, а також гальмуватися економічне зростання.

Власність і ринкова економіка. Еволюція форм власності і проблеми приватизації «-- попередня | наступна --» Структурні зрушення в економіці Росії. Проблеми економічної безпеки в умовах формування відкритої економіки
загрузка...
© om.net.ua