загрузка...
загрузка...
На головну

НЕП в сільському господарстві

Дивіться також:
 1. Аграрний сектор в світовому господарстві.
 2. У сільському господарстві
 3. У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
 4. Гетерозис, полиплоидия, мутагенез, їх використання в селекції. Причини використання гібридного насіння кукурудзи, бройлерних курчат в сільському господарстві.
 5. Використання відходів в сільському господарстві
 6. Кредитно-фінансові ринкові відносини в сільському господарстві.
 7. Податкові реформи в сільському господарстві.
 8. Національна економіка. Кругообіг доходів і витрат в національному господарстві. національне багатство
 9. Неп в сільському господарстві
 10. Неп в сільському господарстві.
 11. Визначення потреби в ПММ і витрат на них при виконанні основних видів робіт в сільському господарстві

НЕП у фінансовій сфері.

Законодавчі заходи.

Проголошення НЕПу.

Етапи розвитку НЕПу.

Декретом від 21-ого березня 1921 на 10 з'їзді партії РСДРП продрозкладка була замінена натуральним продподатком (який був приблизно вдвічі нижче) таким чином, надавши селі свободу розпоряджатися залишилися після здачі продподатку лишків продукції.

Головне політична мета НЕПу - зняти соціальну напруженість, зміцнити свідому соціальну базу радянської влади у вигляді союзу робітників і селян.

Економічна мета - запобігти подальше поглиблення розрухи, вийти з кризи і відновити господарство.

Соціальна мета - забезпечити сприятливі умови для побудови соціалістичного суспільства.

У липні 1921 року було встановлено порядок відкриття торгових закладів. Поступово скасовувалися гос-монополії на різні види продукції і товарів. Для дрібних промислових підприємств був встановлений спрощений порядок реєстрації, були переглянуті допустимі розміри використання найманої праці (з 10 працівників в 20-му році, до 20 на одне підприємство на липень 21-і роки). З 1 січня 1923 був введений Цивільний кодекс Української РСР, який передбачав, що громадяни мають право організовувати промислові та торговельні підприємства.

Завданням першого етапу грошової реформи, реалізований в рамках одного з напряму економічної політики д-ви, було стабілізація валютно-кредитних відносин з іншими країнами. Вміле поєднання планових і ринкових інструментів регулювання економіки, що забезпечувало зростання народного господарства, різке зниження бюджетного дефіциту, збільшення номіналу золота та іноземної валюти, а також активний зовнішньоторговельний баланс дозволили в кінці 24-ого року здійснити другий етап грошової реформи - перехід до однієї стійкій валюті.

Розвивалося фінансування капітальних вкладень та довгострокові кредитування. У 22 році були створені промисловий банк і акціонерне товариство «Електрокредіт», перетворені в Електробанк і Торгово-промисловий банк СРСР. Сільському господарству надавали довгострокові кредити. У 1924 році цим займався центральний сільськогосподарський банк і кооперативні банки (Українбанку), тоді ж був створений Внешторгбанк, який здійснює кредитно - розрахункове обслуговування зовнішньої торгівлі, купівлю - продаж іноземної валюти.

Був прийнятий Земельний кодекс Української РСР (30 жовтня 1922 року).

Він скасовував право приватної власності на землю, надра, воду і ліси в межах СРСР. Заможні селяни оподатковувалися за підвищеною ставкою.

Добробут селян зростало, число бідних і багатих зменшувалася, частка середняків збільшилася. НЕП благотворно позначився на стані села. По-перше, у селян з'явився стимул працювати. По-друге, у багатьох збільшився наділ землі - основний засіб виробництва.

До 1925 року стало ясно, що народне господарство прийшло до протиріччя: подальшому просуванню до ринку заважали політичні й ідеологічні чинники, повернення до військово-комуністичного типу господарства заважала пам'ять про селянські повстання.

   наступна --» Політична боротьба за владу в роки НЕПу
загрузка...
© om.net.ua