загрузка...
загрузка...
На головну

Квиток № 22

Дивіться також:
 1. V. ПИТАННЯ Екзаменаційні КВИТКІВ
 2. заєць
 3. Квиток 1.
 4. Квиток 1. Місце історії в системі наук. Сутність, форми, функції історичного знання. Історичні джерела.
 5. Квиток 1. Предмет демографії
 6. КВИТОК 10
 7. квиток 10
 8. квиток 10
 9. КВИТОК 10
 10. квиток 10
 11. Квиток 10.
 12. Квиток 10. Іван III. Зовнішня політика. Зміна системи управління державою. Боярська Дума. Накази.

Квиток № 21

Квиток № 20

Квиток № 19

1. Географія поширення хімічних знань в давнину.

Приклади речовин, відомих людям в стародавньому світі.

Елементи, відомі в давнину: вуглець, золото, срібло, мідь, залізо, свинець, олово, ртуть.

2. Вчення про елементи.

3. Хіміки техніки.

Складено, затверджено рішенням кафедри хімії

протокол № ___ від «____» _____________ 20__р.

Завідувач кафедри __________ Сулекешова Г. К.

Розглянуто і затверджено на засіданні УМЗ факультету

протокол № ___ від «____» _____________ 20__р.

Голова УМС природно-географічногокого

факультету __________ Тургумбаєв А. А.

Західно-Казахстанський державний університет імені М. Утемісова

факультет Природничо-географічний

Кафедра хімія

Шифр, спеціальність 5В011200 -хімія

дисципліна Історія хімії

1. Відродження атомістики. Роботи Р. Бойля, його книга «Хімік - скептик». Розвиток металургії та хімічних виробництв.

2. Закон питомі теплоємності.

3. Період об'єднання. Ятрохімія.

Складено, затверджено рішенням кафедри хімії

протокол № ___ від «____» _____________ 20__р.

Завідувач кафедри __________ Сулекешова Г. К.

Розглянуто і затверджено на засіданні УМЗ факультету

протокол № ___ від «____» _____________ 20__р.

Голова УМС природничо-географічного

факультету __________ Тургумбаєв А. А.

Західно-Казахстанський державний університет імені М. Утемісова

факультет Природничо-географічний

Кафедра хімія

Шифр, спеціальність 5В011200 -хімія

дисципліна Історія хімії

1. Виникнення вчення про валентності явища ізомерії. Початок синтетичного періоду органічної хімії.

2. Електрохімічні дослідження В. Нернста

3. Роботи А. Кекуле, Купера, А. Бутлерова.

Складено, затверджено рішенням кафедри хімії

протокол № ___ від «____» _____________ 20__р.

Завідувач кафедри __________ Сулекешова Г. К.

Розглянуто і затверджено на засіданні УМЗ факультету

протокол № ___ від «____» _____________ 20__р.

Голова УМС природно-географічногокого

факультету __________ Тургумбаєв А. А.

.

Західно-Казахстанський державний університет імені М. Утемісова

факультет Природничо-географічний

Кафедра хімія

Шифр, спеціальність 5В011200 -хімія

дисципліна Історія хімії

1. Виникнення і розвиток колоїдної хімії

2. Період кількісних законів.

3. Перші вимірювання заряду електрона (Р. Маллікен)

Складено, затверджено рішенням кафедри хімії

протокол № ___ від «____» _____________ 20__р.

Завідувач кафедри __________ Сулекешова Г. К.

Розглянуто і затверджено на засіданні УМЗ факультету

протокол № ___ від «____» _____________ 20__р.

Голова УМС природно-географічногокого

факультету __________ Тургумбаєв А. А.

Західно-Казахстанський державний університет імені М. Утемісова

факультет Природничо-географічний

Кафедра хімія

Шифр, спеціальність 5В011200 -хімія

дисципліна Історія хімії

Квиток № 18 «-- попередня | наступна --» Яким був хліб на Русі?
загрузка...
© om.net.ua