загрузка...
загрузка...
На головну

кореспонденція

Дивіться також:
 1. аналітична кореспонденція
 2. АНАЛІТИЧНА РАДІОКОРРЕСПОНДЕНЦІЯ
 3. Питання 1. Подвійний запис і її значення. Кореспонденція рахунків.
 4. ІНФОРМАЦІЙНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
 5. ІНФОРМАЦІЙНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
 6. інформаційна кореспонденція
 7. ІНФОРМАЦІЙНА РАДІОКОРРЕСПОНДЕНЦІЯ
 8. кореспонденція
 9. Кореспонденція рахунків з обліку вибуття нематеріальних активів
 10. Кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів в касі
 11. Кореспонденція рахунків з обліку витрат допоміжних виробництв

Це один з найдавніших газетних жанрів. Саме його назва в перекладі з латинської означає "інформувати" і в точності відповідає головному призначенню кореспонденції.

Уже в 18 столітті поняття "кореспонденція" було добре відомо російським журналістам, але лише через століття його стали пов'язувати з певним жанром. В першу чергу в ній виділили аж ніяк не повідомлення, що не згорнутий переказ того, що відбувається. Основною метою кореспонденції стає тлумачення, з'ясування причин події, визначення його значущості, цінності, прогнозування розвитку і так далі. Тому цей жанр відносять до аналітичних.

Проте, дослідники виділяють два види кореспонденції.

В інформаційній кореспонденції автор детально розповідає про процеси, прагнучи згрупувати факти, об'єднати їх спільною темою. Її завдання - привернути увагу до події і показати тенденції його розвитку. Зрозуміло, що і в інформаційній кореспонденції присутній аналіз подій, що відбуваються, але набагато в меншій кількості, ніж в аналітичній кореспонденції, яка теоретиками журналістики виділяється як другий вид.

Тут автор вже не стільки привертає увагу до події, скільки визначає його місце в низці інших подій. Аналітична кореспонденція, відштовхуючись від заданої теми, представляє аналіз ситуації, виявляє причинно-наслідковий взаємозв'язок подій, фактів. Журналіст як справжній дослідник вивчає процеси, що відбуваються в суспільстві, на конкретних прикладах окремо взятих фрагментів життя. Такими кореспонденціях як би йде накопичення фактів, які можна буде узагальнити, систематизувати і вивести загальні закономірності для всього суспільства.

Але і той, і інший види кореспонденції мають спільне - глибокий зміст, яскрава подача матеріалу, чіткі висновки. Думка в кореспонденції рухається від реальних фактів і являє собою їх аналіз. Та й предметом відображення в обох видах кореспонденції є як ситуації і процеси, так і інформаційні явища.

Одним словом, основним для кореспонденції є розробка на конкретному матеріалі актуальної теми в порівняно вузькому масштабі. І все в ній залежить від характеру ситуації. Центральним предметом кореспонденції є один значний факт, всі інші деталі, приклади, судження служать допоміжним матеріалом для його всебічного висвітлення.

Кореспонденція має ряд специфічних ознак.

По-перше, автори кореспонденції роблять висновки і узагальнення локального характеру, тобто не поширюється за межі аналізованого явища, події, факту. Вивчаючи проблемну ситуацію, що склалася в окремому колективі, автор з місця події повідомляє про те, що сталося і намагається зробити попередні висновки на основі проведеного ним аналізу.

По-друге, факти в кореспонденції лише підказують найбільш важливі, першочергові проблеми, головне ж для автора - аналіз ситуації, що склалася. Це означає, що журналіст, спираючись на конкретні події, не ставить собі за мету більш-менш докладно переказати їх. Пояснюючи їх, він прагне встановити зв'язок між явищами і загальним законом, яким вони всі без винятку підкоряються.

Тому, з'ясовуючи причину будь-якого явища, автор кореспонденції націлюється на ретельну перевірку отриманих даних, на уточнення внутрішнього зв'язку між досліджуваними фактами, що, в кінцевому підсумку, допоможе йому уникнути помилок в логіці побудови причинно-наслідкових зв'язків.

Звичайно, журналіст використовує далеко не всі, виявлені ним факти. Він відбирає ті, які допоможуть йому виробити ясну концепцію теми. Адже щоб правильно проаналізувати ситуацію, йому необхідно виконати ряд операцій.

По-перше, встановити, що вона собою являє, зафіксувати це уявлення в тексті.

По-друге, виявити основну суспільну задачу, яка виникла в даній ситуації, і додаткові завдання.

По-третє, з'ясувати основні причини виникнення даної ситуації і відповідних завдань, що співвідносяться з нею.

По-четверте, сформулювати головну проблему, з якою пов'язано вирішення основного завдання.

По-п'яте, сформулювати основні передумови вирішення головної проблеми, пов'язаної з даною ситуацією, намітивши шляхи створення цих передумов.

І по-шосте, з'ясувати роль інтересів основних учасників ситуації в створенні даних передумов сприятливого розвитку ситуації і вирішення проблеми.

Будь-аналітичний текст складається з факту і коментарю. Факт - це повідомлення про предмет інтересу автора виступу: окрема подія, явище, феномен, процес або ситуація. Коментар - оцінка предмета відображення, його причинно-наслідковий аналіз, прогноз розвитку або програма дій, яку, на думку автора, слід здійснити.

Кореспонденція є, як правило, логіко-емоційний монолог автора. Але останнім часом стали виникати і такі форми, як кореспонденція-інтерв'ю, що поєднують в собі ознаки інформаційних жанрів. Або, скажімо, в інших випадках потрібна розробка теми через призму моралі. І тут журналіст вдається до елементів художньо-публіцистичної творчості, включаючи в кореспонденцію ознаки нарису або фейлетону.

Але в будь-якому випадку, при створенні матеріалів жанру кореспонденція журналіст використовує нейтральні стійкі словосполучення, іноземні запозичення, однорідні епітети, синонімічні ряди, ідіоматичні звороти, метафори і риторичні питання. І, само собою зрозуміло, журналіст охоче користується науковими термінами, тим самим піднімаючи статус свого виступу до науково-публіцистичного.

Кореспонденція, як ми вже з'ясували, має свою "архітектуру": спочатку - розповідь про центральній події, потім - аналіз і коментар, що дозволяють переконати читача в правоті автора матеріалу, і нарешті - опис наслідків центральної події. Звичайно, часто буває і так, що повідомлення про факт розосереджено по тексту, причому фактологічні уривки перемежовуються з коментуючими. Тут все залежить від задуму журналіста.

Якщо журналіст уподібнює себе вченому, то структура тексту виникає мимоволі, як підсумок об'єктивного опису ходу пізнання дійсності. Він послідовно групує дані з яких-небудь ознаками, не звертаючи увагу на хронологію. Або шукає стійкі сукупні ознаки властивостей досліджуваних журналістом життєвих ситуацій, явищ, подій, феноменів, щоб типізувати отримані ним дані.

Але журналіст може вибудувати текст з урахуванням адекватного сприйняття читачем його дослідних знахідок. Він ставить перед собою завдання не описати, а пояснити. І тоді кореспонденція може бути вибудувана за законами, більш властивим художньо-публіцистичним жанрам.

Все це позначається і на обсязі матеріалу. Таким чином, кореспонденція може зайняти від ста - ста двадцяти рядків до цілої газетної шпальти.

Ознаками майстерності журналіста тут стають уміння відбирати факти, відокремлювати головне від другорядного, вміння аналізувати факти і явища повсякденного життя, узагальнювати їх, робити висновки і пропонувати своє рішення проблеми.

   наступна --» коментар
загрузка...
© om.net.ua