загрузка...
загрузка...
На головну

II. Технологія підготовки публіцистичних творів

Дивіться також:
 1. D-технологія побудови креслення. Типові об'ємні тіла: призма, циліндр, конус, сфера, тор, клин. Побудова тел видавлюванням і обертанням. Розрізи, перерізи.
 2. DFD-технологія: інтегрована структурна модель
 3. IDEF0-технологія і CASE-засіб PLATINUM BPWin (фірма PLATINUM technology)
 4. II. Технологія підготовки журналістських творів
 5. II. Етап підготовки до несення служби.
 6. III. Плановані результати. Вимоги до рівня підготовки учнів.
 7. IV. Загальна методика підготовки і проведення
 8. MMX-технологія
 9. V.2. Комерційні форми обміну технологіями
 10. VIII. Порядок обліку, контролю і оцінки службово-бойової підготовки
 11. XMM технологія

Методологічні основи журналістської творчості. Умови діяльності журналіста. Загальна характеристика методів журналістської творчості. Методи соціальних наук і загальна методологія журналістського пізнання дійсності. Традиційні методи журналістського пізнання. Міждисциплінарні методи журналістського пізнання. Методи наукового і художнього пізнання дійсності в журналістиці. Методи пред'явлення в тексті виразних засобів. Методи пред'явлення фактологічних засобів.

Методи наукового і художнього пізнання дійсності в журналістиці. Технологія роботи в газетно-журнальних художньо-публіцистичних жанрах. Проблема документалізма в художньо-публіцистичних жанрах. Соціальний характер тематики. Художньо-публіцистичні жанри як синтез науки і мистецтва, літератури і соціології.

Задум як вихідний момент журналістської творчості. Постановка проблеми і аналіз проблемної життєвої ситуації. Способи вирішення проблеми. Народження журналістської теми. Конкретизація і деталізація теми. Систематизація фактів. Народження публіцистичної ідеї. Авторська художня інтерпретація ідеї.

Жанрові підгрупи художньої публіцистики: нарисова публіцистика, сатирична публіцистика, філософська публіцистика. Художній метод відображення дійсності в журналістиці.

Композиційна побудова журналістського твору. Характеристики та композиційні прийоми цілісного сприйняття тексту. Залежність композиції від мети, соціальних завдань, творчих схильностей автора. Ознаки композиції. Композиційні засоби. Сюжетний хід як фактор художньої виразності журналістського публіцистичного твору. Людська індивідуальність як предмет відображення художньої публіцистики. Принципи відбору персонажів для публікацій про людину. Мети звернення до аудиторії з матеріалами, що розкривають людську індивідуальність: оповіщення, орієнтування, включення, спонукання до корекції, розширення поля соціальної активності, інтенсифікація впливу на соціальні процеси, емоційне і моральне збагачення.

Безглуздості життя як джерело сатиричних жанрів художньої публіцистики. Природа і прояв комічного. Види публіцистичного осміяння дійсності: добродушний сміх, який породжує гумор, і викривальний сміх, який породжує сатиру. Мети звернення до аудиторії з гумористичними та сатиричними творами: підтримка життєвого тонусу, збагачення емоційних реакцій, психологічний тренінг, спонукання до корекції і викорінення зла, активізація впливу на соціальні процеси.

Філософсько-просвітницькі моделі художньої публіцистики. Ситуація появи або актуалізації суспільно значущого соціально-політичного або культурного феномена як привід для відображення в журналістиці його змістовних характеристик, важливих для усвідомлення моменту, і особистісно-персоніфікованих роздумів про закономірності його розвитку. Мети звернення до аудиторії з філософсько-просвітницькими текстами: оповіщення, орієнтування, включення, прояснення істоти явища, спонукання до корекції, розширення поля соціальної активності, спонукання до відтворення асоціативного ряду і порівнянні інтерпретацій, інтелектуальне, емоційне, моральне збагачення.

I. Жанрове різноманіття художньої публіцистики «-- попередня | наступна --» Твори для самостійного аналізу
загрузка...
© om.net.ua