загрузка...
загрузка...
На головну

Інформаційні жанри

Дивіться також:
 1. I. Інформаційні технології та інформаційні системи
 2. Автоматизовані інформаційні системи
 3. Автоматизовані інформаційні системи правоохоронних органів
 4. Автоматизовані інформаційні системи.
 5. Автоматизовані інформаційні технології
 6. Автоматизовані інформаційні технології
 7. Адміністративна відповідальність за інформаційні правопорушення.
 8. Аналіз витрат на інформаційні системи
 9. аналітичні жанри
 10. аналітичні жанри
 11. Аналітичні інформаційні технології
 12. Банківські інформаційні системи

Жанрове і тематичне розмаїття сучасної журналістики

Глава 1.

1.1. Поняття "телевізійний жанр"

Жанр на телебаченні можна визначити як сформований тип відображення реальної дійсності, що володіє рядом відносно стійких ознак, що використовується з метою класифікації творчих продуктів і грає роль підказки для аудиторії. За Системі жанрів Л. Є. Кройчик, жанр - це відносно стійка структурно-змістовна організація матеріалу, обумовлена своєрідним відображенням дійсності і характером відносини до неї творця. [Кройчик Л. Система журналістських жанрів // Корконосенко С. Основи творчої діяльності журналіста. СПб., 2000. С. 138].

Теорія жанрів постійно знаходиться в розвитку, видозмінюючись, відбувається становлення, розвиток нових і відмирання старих жанрів, втім, це не означає, що жанрове поділ творчості тележурналіста є безглузде теоретизування. В адекватному розумінні природи того чи іншого жанру закладений потенціал реалізації творчого розвитку.

Таким чином, все розмаїття телевізійної продукції можна класифікувати за рядом формальних якостей. Це дозволяє виділити певну кількість жанрів, що важливо не стільки для теоретичного осмислення проблем телевізійної журналістики, скільки для практичної діяльності телевізійних журналістів. Адже в адекватному розумінні жанрової природи закладені можливості і якнайповнішої реалізації майстерності, і виконання редакційного завдання.

Зазвичай журналістську діяльність поділяють на три основних види - це інформація, аналітика, публіцистика. Кожен з них поділяється на підвиди, які і прийнято вважати жанрами журналістики.

Класифікація жанрів телебачення вперше розроблена Р. А. Борецьким в книзі «Інформаційні жанри телебачення» понад чверть століття тому. Сучасна типологія телевізійних жанрів ідентифікує кілька рівнів, з яких два основних: інформаційно-публіцистичні - інформаційне виступ в кадрі, коментар, огляд, репортаж, інтерв'ю, бесіда, дискусія, прес-конференція; і художні (постановочні, ігрові) - нарис, документальні кіно- і відеофільми [Н. Вакурова, Л. Московкін 1997]

Найбільше за обсягом місце в телепрограмах займають інформаційні жанри.

Їм властиві лаконічність, оперативність, повідомлення про подію. Інформаційні жанри відрізняються особливими прийомами передачі інформації. Оперативність, ємність, стислість, новизна інформації, соціальна значущість - це їх основні характеристики. Головна з них - новина: термінове, цікаве, цікаве повідомлення про нову подію.

Вступ «-- попередня | наступна --» Виступ.
загрузка...
© om.net.ua