загрузка...
загрузка...
На головну

рекомендується для

Дивіться також:
  1. Навчання дошкільнят з ДЦП рекомендується починати з конструювання по наочним зразкам і тільки після цього (першого) етапу занять переходити до конструювання за моделями.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Орел 2007

До курсової роботи з дисципліни

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Водопостачання та водовідведення"

Тема курсової роботи: «Санітарно-технічне обладнання багатоповерхового

житлового будинку »

Студент Сидоров С. С.

Шифр

Група

Факультет транспорту та будівництва

Викладач ____________________________ Іванов І.І.

Робота захищена з оцінкою _________________

Б3. В. ДВ 3.1. СКУЛЬПТУРА І ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ

найменування дисципліни відповідно до навчального плану

напрямки: 050100 Педагогічна освіта

профілю: Образотворче мистецтво, профіль за вибором

кваліфікації (ступеня) випускника:бакалавр

1. Мета дисципліни:(в ціль дисципліни закладається перелік всіх компетенцій згідно з навчальним планом на формування і / або розвиток яких спрямована дана дисципліна)

метою дисципліни є

1.1. Формування спеціальних компетенцій:

ПК-1 - здатністю розробляти і реалізовувати навчальні програми базових і курсів за вибором в різних освітніх установах

ПК-2 - здатністю вирішувати завдання виховання і духовно-морального розвитку особистості учнів

ПК-10 - здатністю виявляти і використовувати можливості регіональної культурної освітнього середовища для організації культурно-просвітницької діяльності

ПК-11 - готовністю використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання для визначення і вирішення дослідницьких завдань в галузі освіти

СК-7 - здатний до вирішення проблем естетичного виховання учнів засобами образотворчого мистецтва

СК-8 - здатний до адекватного сприйняття та аналізу творів образотворчого мистецтва

2. Трудомісткість навчальної дисциплінистановить 6 залікових одиниці (216 годин), з них 108 годин аудиторних занять, 108 годин самостійної роботи.

3. Місце дисципліни в структурі основної освітньої програми:(Вказується цикл, до якого відноситься дисципліна; формулюються вимоги до рівня підготовки студента, необхідного для вивчення дисципліни; визначаються дисципліни, які вивчаються зв'язано з даної дисципліною, а також дисципліни, для яких дана дисципліна є попередньої).

Дисципліна відноситься до професійного циклу дисциплін, розділ «дисципліни за вибором студента». Для вивчення дисципліни «Скульптура і пластична анатомія» учень повинен володіти початковими знаннями по малюнку, композиції та історії образотворчого мистецтва, володіти навичками малювання і компонування зображення. Дані компетенції формуються в процесі навчання на 1 і 2 курсах, їх рівень перевіряється в процесі проходження студентами проміжної і підсумкової атестації. Дана дисципліна вивчається зв'язано з дисциплінами Б3. В. ОД.1 - «Малюнок», Б3. В. ОД.3- «Композиція», Б3. В. ОД.4 - «Історія образотворчого мистецтва», випереджає вивчення курсу Б3. Б3.2 - «Методика образотворчого мистецтва».

Визначення ухилу горизонтальних трубопроводів «-- попередня | наступна --» Міждисциплінарні зв'язки дисципліни
загрузка...
© om.net.ua