загрузка...
загрузка...
На головну

Методичні вказівки по курсових робіт

Дивіться також:
 1. I. Методичні основи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
 2. II. Загальні вказівки щодо виконання роботи.
 3. VI. Методичні рекомендації викладачеві
 4. VII. Навчально-методичні засоби навчання
 5. Відомість по доходах від списання сумнівних зобов'язань стосовно товарів (робіт, послуг)
 6. Віртуальні методичні об'єднання педагогів-психологів
 7. Повернення податку на додану вартість, сплаченого за товарами (роботами, послугами), що здобувається за рахунок коштів гранту
 8. Питання 2. Методологічні та методичні основи теорії світогосподарських зв'язків.
 9. Питання 2. Методологічні та методичні особливості макроекономічного аналізу
 10. Допоміжні методичні матеріали.
 11. Деконструкція - напрямок постмодерністського критицизму, яке пов'язується з роботами Дерріда. будучи
 12. ДОПУСК ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДО РОБІТ НА АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Курсові роботи з дисципліни «Лексикологія англійської мови» виконуються студентами після глибокого вивчення матеріалу лекцій, практичних занять та вибору ними потрібну тему з наведеного нижче списку.

Обсяг курсової роботи повинен становити від 25 до 30 сторінок друкованого тексту, набраного 14 шрифтом Times New Roman, через інтервал 1,5. Зміст курсової роботи має відображати загальні теоретичні положення обраного розділу, а також елементи вузького дослідження в обраному напрямку. Наприклад, в роботі на тему «Фразеологічні одиниці та ідіоми в англійській мові» можна відобразити в першому розділі загальні принципи і підходи до класифікації англійських фразеологічних одиниць, а у другому розділі дослідити ФЕ з запозиченими елементами.

Список використаної літератури повинен включати до 25 найменувань наукових робіт (при виконанні курсової роботи на оцінку «відмінно»). Оформлення бібліографії має відповідати зміненим стандарту по бібліографічному опису, який був введений в дію з 1 липня 2004 року (ГОСТ 7. 1 - 2003 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»).

Нижче наводяться приклади бібліографічного оформлення деяких документів:

Книга з одним автором

1. Балабанов, І. Т. Валютні операції / І. Т. Балабанов. - М.: Фінанси і статистика, 1993. - 144 с.

Книга з двома авторами

2. Корнеліус, Х. Виграти може кожен: Як вирішувати конфлікти / Х. Корнеліус, З. Фейр; пров. П. Е. Патрушева. - М.: Стрінгер, 1992. - 116 с.

Книга з п'ятьма авторами і більше

3. Теорія зарубіжної судової медицини: навч. посібник / В. Н. Алісіевіч [и др.]. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 40с.

Збірник

4. Малий бізнес: перспективи розвитку: зб. ст. / Під ред. В. С. Ажаєва. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.

дисертації

5. Медведєва Є. А. Вища бібліотечна освіта в СРСР: Проблеми формування профілю (Історія, суч. Стан, перспективи): дис. ... Канд. пед. наук: захищена 12.04. 2000: затв. 24.09.2000 / Е. А. Медведєва. - М.: Изд-во Моск. держ. ін-ту культури, 2000. - 151 с.

автореферат дисертації

6. Єременко, В. І. Юридична робота в умовах ринкової економіки: автореф. дис. ... Канд. юрид. наук: захищена 12. 02. 2000: затв. 24.06.2000 / В. І. Єременко. - Барнаул: Изд-во ААЕП, 2000. - 20 с.

Теми курсових робіт з дисципліни «Лексикологія»

Слово як одиниця мови в працях сучасних вчених.

Поняття значення слова. Типи мовних значень.

Проблема класичних запозичень в англійській мові та їх класифікація.

Французькі запозичення в англійській мові та проблеми лексичної асиміляції.

Процес аббревиации і його особливості в англійській мові.

Особливості скорочення як способу словотворення в англійській мові і їх функціонування.

Особливості процесу номінації в англійській мові та використання засобів словотвору.

Конверсія як спосіб словотворення в англійській мові.

Особливості словосложения як продуктивного способу словотворення в англійській мові.

Синонімія і антонімія в англійській мові.

Фразеологічні одиниці та ідіоми в англійській мові.

Афікси і полуаффіксов в термінології і літературної норми.

Власні і загальні імена в лексичній системі мови.

Табу і евфемізми.

Типи словників. Проблеми складання та використання.

Поняття омонімії. Омонімія в мові та мовленні. Джерела омонімії.

Полісемія як лінгвістичне явище.

Етимологічні основи лексикону.

Особливості словникового складу американського варіанту англійської мови.

Стилістично нейтральна лексика.

Семантична структура слова.

Процеси номінації в англійській мові. Основні способи.

Особливості лексики наукового тексту.

Стилістично забарвлена лексика. Типи, сфера вживання.

Лингвокультурологические концепти значення.

Словотвір. Функціональний аспект у системі словотвору. Способи словотворення в мові.

Словотвір. Лингвокультурологическая специфіка словотвору.

Соціальна і територіальна диференціація словникового складу.

Word meaning and structure. Lexical, grammatical and pragmatic aspects of word meaning. «-- попередня | наступна --» Тема 1. Основи економетрики
загрузка...
© om.net.ua