загрузка...
загрузка...
На головну

Фізичні властивості мінералів

Дивіться також:
 1. I. Товар і його властивості.
 2. I. Товар і його властивості.
 3. II. Характерні властивості кислот
 4. Th Про властивості символу O мале.
 5. А. Діяльність людини з притаманними їй властивостями: усвідомленістю, енергозатратністю, результативністю, суспільною корисністю та ін.
 6. А. Локальні властивості функцій, що мають межу.
 7. Агрегатний стан мінералів.
 8. Агрегатний стан мінералів.
 9. Акустика. Фізичні характеристики звуку. Шкала інтенсивності.
 10. Акустичні властивості голосу
 11. Акустичні властивості порід.
 12. Акустичні властивості.

Форми знаходження мінералів в природі.

Загальні відомості про мінералах.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Астрахань 2007

Кафедра геології нафти і газу

ГЕОЛОГІЯ

Методичні вказівки

до лабораторних занять з дисципліни «Геологія»

для студентів очної та заочної форм навчання

спеціальності 130503.65 «Розробка та експлуатація нафтових

і газових родовищ »

Укладачі: к. П м. н., доцент Калягін С. М.

асистент Абуталіева І. Р.

Рецензент: д. Г-м. н., професор Гольчікова Н. Н.

Геологія: метод. вказівки до лаборатор. занять з дисципліни «Геологія» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 130503.65 «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ» / АГТУ; С. М. Калягін, І. Р. Абуталіева. -Астрахань, 2007. -23 с.

Лабораторні заняття з курсу «Геологія» є вельми важливу складову частину цього курсу і мають велике значення для всього циклу геологічних дисциплін. На лабораторних заняттях студенти повинні познайомитися з найголовнішими породообразующими мінералами і найважливішими гірськими породами, зі структурою геохронологічної шкали, з основними типами тектонічний порушень, з правилами побудови літолого-стратиграфічної колонки і геологічного розрізу.

Посібник містить необхідні відомості і пояснення для виконання лабораторних робіт, ілюстрації, таблиці, список літератури.

Методичні вказівки розглянуті на засіданні методичної ради спеціальності 130503.65 «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ» 19.11.2007 протокол №10.

© Астраханський державний технічний університет


Завдання 1. Коротко законспектуйте загальні відомості про мінералах, використовуючи:

Калягін С. М., Абуталіева І. Р. Геологія: навчальний посібник до лабораторних занять з дисципліни «Геологія» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 130503.65 «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ» / АГТУ. -Астрахань, 2007, стор. 4.

Завдання 2. Коротко законспектуйте і замалюйте в зошити форми знаходження мінералів в природі, використовуючи:

Калягін С. М., Абуталіева І. Р. Геологія: навчальний посібник до лабораторних занять з дисципліни «Геологія» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 130503.65 «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ» / АГТУ. -Астрахань, 2007, стор. 5-8 (рис. 1-11).

Завдання 3. Коротко законспектуйте основні фізичні властивості мінералів, використовуючи:

Калягін С. М., Абуталіева І. Р. Геологія: навчальний посібник до лабораторних занять з дисципліни «Геологія» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 130503.65 «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ» / АГТУ. -Астрахань, 2007, стор. 8-11.

Сургутского нафтогазоносного району «-- попередня | наступна --» ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 3
загрузка...
© om.net.ua