загрузка...
загрузка...
На головну

Нафтогазоносні комплекси, їх поширення та властивості

Дивіться також:
 1. I. Товар і його властивості.
 2. I. Товар і його властивості.
 3. II. Характерні властивості кислот
 4. III. Поширення марксизму в Росії.
 5. Th Про властивості символу O мале.
 6. X.2. Закономірності розміщення нафти і газу по площі. Нафтогазоносні провінції (басейни)
 7. А. Діяльність людини з притаманними їй властивостями: усвідомленістю, енергозатратністю, результативністю, суспільною корисністю та ін.
 8. А. Локальні властивості функцій, що мають межу.
 9. Акустичні властивості голосу
 10. Акустичні властивості порід.
 11. Акустичні властивості.

порід-колекторів............................................... ... .................................................. ......................106

тріасовий комплекс.................................................. ........................... ... 106

Нижньо і среднеюрских теригенні комплекси........ .................. 108

Верхнеюрський карбонатний комплекс {формація).......... ... .......... 113

Сульфатно-галогенний евапорітових комплекс (формація)

кіммеріджа-Тітона.............................. .................... ........................... 116

Теригенно-червоноколірними комплекс (формація) Тітона... ...... 117

Нижнемеловой карбонатно-теригенних комплекс.......... ............ .118

Верхнемеловой-палеоценовой карбонатний комплекс.... .............. .126

Палеоцен-еоценових комплекс........................... ....................... .......... 129

Майкопський газонефтеносний комплекс................ ............................ .130

Неогеновий (среднеміоцен-пліоценовий) комплекс........ .............. .132

Гідрогеологічна характеристика нафтогазоносних комплексів .. .... 135

Пермо-трісовий гідрогеологічний комплекс.................... ........ ..... 137

Нижньо-среднеюрских гідрогеологічесікй комплекс......... ............ ... 142

Верхнеюрський гідрогеологічний комплекс.................. ................... 146

Нижнемеловой гідрогеологічний комплекс........... ................... ...... 147

Верхнемеловой гідрогеологічний комплекс.............. ....... ...........149

Палеоцен-еоценових гідрогеологічний комплекс......... ........ ......... 151

Майкопський гідрогеологічний комплекс.................. ........................ 154

Міоцен-пліоценовий комплекс.............................. .................... ........... ..155

нафтогазоносність.................................................. ................ .................................. ..... ... 159

Геохімія нафтідов і органічної речовини порід...... .............................. ... 225

Нефтегазопродуцірующіе товщі ...................................... .......... ........................ 225

Східне Передкавказзя .......................................... ...... ............................ 225

тріасовий комплекс......................................... ......... .............................. ... 226

Юрський комплекс............................................ ...... ...................................... 227

Нєоком-АПТ-альбский комплекс.................... .............................. .......... ..227

верхнемеловой комплекс................................... ............... ...................... ... 227

палеогеновий комплекс........................................ .......... ........................ ..227

Західне Передкавказзя ......................................... ....... ................................. .230

Юрський комплекс.................................................. .................................... ..230

олігоценовий комплекс......................................... ......... .......................... .232

Склад і властивості нафти і газоконденсату ................................ ............ ..... .232

Східне Передкавказзя ........................................... ..... .......................... ...... 232

тріасовий комплекс............................................ ...... ....................... .......... 232

Юрського-неоком-аптский комплекс.................... .............................. ........ 232

палеогеновий комплекс........................................ .......... ..................... ...... 236

Західне Передкавказзя ............................................. ... ............................ ...... 237

Юрський комплекс.................................................. ........ .................... .......... 237

Нєоком-АПТ-ал'бскій комплекс.............................. .................... ............ 237

палеогеновий комплекс.................................................. ............... ............ 237

Області генерації вуглеводневих систем і умови їх міграції ... 239

Східне Передкавказзя ................................................ .............. .......... ........ 239

тріасовий комплекс.................................................. ........ ........... .............. 239

Юрського-неоком-аптский комплекс....................... ......................... .. ........ 239

палеогеновий комплекс........................................ .......... ................. .......... 242

Західне Передкавказзя ........................................... ..... ......................... ......... 242

Юрського-нижнемеловой комплекс......................... ......................... ...... ...... 242

Прогноз фазових станів вуглеводнів в покладах ....... ............. ............ 244

Східне Передкавказзя ............................................. ... ...................... .......... 246

тріасовий комплекс................................................ .. ................... ............ 246

Юрського-неоком-аптский комплекс....................... .................... ....... ........ 250

палеогеновий комплекс.......................................... ........ ................. .......... 252

Західне Передкавказзя ................................................ ........................... ....... 252

Юрський комплекс.................................................. .............................. ........ 252

палеогеновий комплекс....................................... ........... ................... .... .... 253

Огляд предствлений про умови формування покладів нафти і газу. .255

Перспективи нафтогазоносності ™.................................................. .... ......................... 270

Роль вторинних перетворень порід верхнього палеозою для прогнозу

нафтогазоносності нижній частині осадового чохла .............. ............. ............ 278

Шляхи підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт ....... ...... ...... 286

висновок.................................................. ................................................ .. ............. ......... 289

література.................................................. ............................................ ...... .......... ......... 290


наукове видання

Геологія і нафтогазоносність Передкавказзя

За редакцією академіка Мамри

доктора геолого-мінералогічних наук

Володимира Омеляновича Орла

редактор І. М. Єрофеєва Дизайн і комп'ютерна верстка НЕЮ. Єрофєєвої

Підписано до друку 20.12.2001

Формат 62x94 1/16. папір офсетний

Друк офсетний. Уч.-вид. л. 30,0

Тираж 500 прим. Тип. зак. № 466 з, Москва

видавництво ГЕОС

Вид. ліцензія ЯД № 01613 від 19.04.2000

109017, Москва, Пижевскій пров., 7.

Тел .: (095) 230-80-92

Факс: (095) 951-04-43

Юрського-неоком-аптский комплекс «-- попередня | наступна --» Геологічна будова Сургутского палеосвода
загрузка...
© om.net.ua