загрузка...
загрузка...
На головну

Курсова робота

Дивіться також:
 1. C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
 2. I. Контрольна робота
 3. I. Перевірочна робота з вибірковим відповіддю.
 4. II. Робота на просемінари.
 5. II. Робота з текстом.
 6. III Знайомство з новим матеріалом і робота в зошиті.
 7. III. Практична робота. Частина 1. (20 хв)
 8. III. Практична робота. Частина 1. (23 хв)
 9. III. Практична робота. Частина 1. (23 хв)
 10. IV. Аналіз обробленої інформації
 11. IV. Робота касира протягом зміни
 12. IV. Робота з вироблення практичних умінь і навичок

Законодавчі акти

бібліографічний список

1. Російська Федерація. Закони. Про захист прав споживачів [Текст]: [федер. закон: прийнятий Держ. Думою 09.01.1996 зі змінами та доповненнями від 17.12.1999 ФЗ-212]. - М.: Маркетинг, 2001. - 90 с.

2. Російська федерація. Закони. Правила надання послуг з реалізації туристичного продукту. Законодавча підтримка туризму [Текст]: [федер. закон прийнято Держ. Думою 17.12.1999]. - М.: Маркетинг, 2000. - 27 с.

Основна література

3. Косолапов, А. Б. Менеджмент в туристичній фірмі [Текст]: навчальний посібник / А. Б. Косолапов. - М.: КНОРУС, 2007. - 256 с.

4. Косолапов, А. Б. Географія російського внутрішнього туризму [Текст]: навчальний посібник / А. Б. Косолапов. - М.: КНОРУС, 2008. - 272 с.

5. Косолапов, А. Б. Практикум з організації та менеджменту туризму і готельного господарства [Текст]: навчальний посібник / А. Б. Косолапов. - М.: КНОРУС, 2008. - 200 с.

6. Сенін, В. А. Введення в туризм [Текст]: навчальний посібник / В. А. Сенін. - М.: Турист, 2004. - 198 с.

7. Сенін, В. С. Організація міжнародного туризму [Текст] / В. С. Сенін. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 397 с.

додаткова література

8. Будко І. І. транспорная обслуговування туризму [Текст]: навчальний посібник / І. І. Будко. - М.: МарТ, 2006. - 336 с.

9. Зорін, І. В. Менеджмент персоналу [Текст]: планування кар'єри в туризмі / І. В. Зорін. - М.: Формат, 2004. - 253 с.

10. Качанов, В. С. Взаємозв'язок елементів системи управління якістю обслуговування в туристичному підприємстві [Текст]: навч. посібник / В. С. Качанов. - М.: Турист, 2004. - 197 с.

11. Квартальнов, В. А. Сучасні концепції соціального туризму [Текст]: нові цілі і структурні зрушення / В. А. Квартальнов. - М.: Туризм, 2004. - 253 с.

12. Квартальнов, В. А. Туризм [Текст]: теорія і практика / В. А. Квартальнов. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 227 с.

13. Квартальнов, В. А. Туризм соціальний [Текст]: історія і сучасність / В. А. Квартальнов, В. К. Федорченко. - Київ: Вища школа 2001. - 396 с.

14. Квартальнов, В. А. Туризм, екскурсії, обміни [Текст]: сучасна практика / В. А. Квартальнов. - М.: Наука, 2004. - 193 с.

15. Ланкер, Р. Туристичний маркетинг [Текст] / Р. Ланкер - М.: Економіка, 2003. - 197 с.

16. Маринин, М. М. Туристські формальності і безпеку в туризмі [Текст] / М. М. Маринин. - М., 2000. - 246 с.

17. Моісеєва, Н. К. Сучасне підприємство: конкурентоспроможність, маркетинг, оновлення [Текст] / Н. К. Моїсеєва. - М.: Зовнішторгвидав, 2001. - 136 с.

18. Сидоров, В. А. Управління економікою туристично-екскурсійного підприємства [Текст] / В. А. Сидоров. - М.: Турист, 1999. - 298 с.

19. Сухов, Р. С. Організація роботи туристичного агентства [Текст]: навчальний посібник / Р. С. Сухов - М.: МарТ, 2006. - 160 с.

20. Штюмер, Ю. А. Екологічне виховання туристів в туризмі [Текст] / Ю. А. Штюмер. - М.: Наука, 2004. - 298 с.

Додаток 1

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

Сибірський університет споживчої кооперації

Забайкальський інститут підприємництва

Кафедра соціально-культурного сервісу і туризму

з дисципліни: Техніка і технологія в соціально-культурному сервісі і туризмі

на тему: «Інформаційні технології в туризмі»

 Оцінка ___________ Дата захисту ______ Комісія: 1 ._______________ 2 ._______________ 3 ._______________


Виконавець: Смирнова

Катерина Юріївна,

студентка 861группи

Науковий керівник:

к. м н., доцент Ковальова Н. М.

Чита

Додаток 2

Приблизний план курсової роботи по темі:

«Технологічні особливості розміщення туристів»

ВСТУП

1. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств розміщення

1.1. Сучасний стан готельного бізнесу в Росії

1.2. Проблеми Російського готельного бізнесу та шляхи їх вирішення

1.3. Сучасний стан готельного бізнесу в Читі

2. Технологія розміщення туристів

2.1. Класифікація засобів розміщення туристів

2.2. Характеристика будівлі готелю: склад приміщень, житлова частина готелю та її обслуговування на прикладі готельного підприємства ТОВ «Чита - турист»

2.3. Системи життєзабезпечення готелю

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ДОДАТКИ


«Технологічні особливості клубної діяльності»

ВСТУП

1. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

1.1. Організація клубної діяльності

1.2. Організаційний план структури обслуговування

1.3. Персонал і його роль в організаційній структурі клубу

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛУБУ «Золота Олімпія»

2.1. Характеристика фірмового стилю «Золотого Олімпу»

2.2. Технологічні особливості організації клубу, його функціональні зони для проведення дозвілля

2.3. Створення іміджу та фірмового стилю на підприємстві

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ДОДАТКИ

«Технологічні особливості виставкової

діяльності »

ВСТУП

1. РОЛЬ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

1.1. Основні особливості проведення виставок

1.2. Цілі організації туристичних виставок

1.3. Види і вибір туристських виставок

2. РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Відвідувачі і потенційні клієнти в виставках

2.2. Кошторис витрат виставок

2.3. Регіональні туристичні виставки в Росії

2.4. Виставковий Центр «Забайкальський»

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ДОДАТКИ

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ «-- попередня | наступна --» Технологічна карта конструювання уроку з використанням засобів ІКТ
загрузка...
© om.net.ua