загрузка...
загрузка...
На головну

Список нормативних документів

Дивіться також:
 1. SELECT спісок_вибора
 2. V. Список основних артефактів.
 3. VIII. Список основних артефактів.
 4. Автоматизація підготовки юридичних документів.
 5. Автоматичний переклад документів
 6. Агрегування нормативних показників
 7. Американський список функцій
 8. Аналіз дипломатичних документів
 9. аналіз документів
 10. Аналіз документів в соціології
 11. Апостиль документів з подальшою консульської легалізацією перекладу.
 12. Апарати для знищення документів

додаткова література

Основна література

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Брашна Д. Г. Готельний сервіс та туризм: навч. посібник / Д. Г. брашна. - М .: АЛЬФА-М: ИНФРА-М, 2011. - 224 с.

Жуков, А. А. Технологія і організація операторських і агентських послуг: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. А. Жуков, С. О. Дерябіна. - М .: Академія, 2011. - 208 с.

Ільїна, Є. М. Туроперейтинг: організація діяльності: підручник / Є. М. Ільїна. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 240 с.

Саак, А. Е. Менеджмент в соціально-культурному сервісі і туризмі: навч. посібник / А. Е. Саак, Ю. А. Пшеничних. - СПб .: Пітер, 2007. - 512 с.

Скобкин, С. С. Практика сервісу в індустрії гостинності та туризму: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. С. Скобкин. - М .: Магістр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с.

Абабков, Ю. М. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства туризму: підручник / Ю. М. Абабков. - М .: Инфра-М. 2011. - 144 с.

Биржаков, М. Б. Введення в туризм. - 9-е изд., Перераб. і доп. / М. Б. Биржаков. - СПб .: «Видавничий дім Герда», 2007 - 576с.

Ільїна, Є. М. Туроперейтинг: стратегія і фінанси: підручник / Є. М. Ільїна. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 192 с.

Кабушкин, Н. І. Менеджмент туризму: підручник. - 5-е изд. / Н. І. Кабушкин. - Мінськ: Нове знання, 2007. - 408 с.

Квартальнов, В. А. Туризм: підручник. - 2-е изд., Перераб. / В. А. Квартальнов. - М .: Фінанси і статистика, 2007 - 336с.

Котанс, А. Я. Технологія соціально-культурного сервісу і туризму: навч. посібник для студентів вузів / А. Я Котанс. - М .: Флінта: НОУ ВПО МПСИ, 2010. - 384.

Морозов, М. А. Економіка і підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі: підручник для студ. вищ. навч. закладів. - 3-е изд. / М. А. Морозов М .: Видавничий центр «Академія», 2007 - 288 с.

Саак, А. Д. Маркетинг в соціально-культурному сервісі і туризмі: навч. посібник / А. Д. Саак, Ю. А. Пшеничних. - СПб: Пітер 2007. - 512 с.

Саак, А. Е. Маркетинг в соціально-культурному сервісі і туризмі / А. Е. Саак, Ю. А. Пшеничних. - СПб .: Пітер, 2007. - 480 с.

Сорокіна, А. В. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: навч. посібник / А. В. Сорокіна. - М .: Альфа-М .: ИНФРА-М, 2007. - 304 с.

Тимохіна, Т. Л. Організація прийому та обслуговування туристів: навч. посібник / Т. Л. Тимохіна. - М .: ІД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. - 352 с.

Туризм і готельне господарство: навч. допомога. - 3-е изд. - М .: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2007 - 352с.

Федеральний закон РФ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» (за станом на 25 липня 2007 року) - Новосибірськ: Сиб. універ. вид-во, 2007. - 28 с. - (Кодекси і Закони Росії).

Федеральний закон РФ «Про внесення змін до Федерального закону« Про основи туристської діяльності в Російській Федерації »

№12 - ФЗ від 5 лютого 2007р.

Федеральний закон РФ «Про захист прав споживачів» (по сост. На 20 лютого 2008.). - Новосибірськ: Сиб. універ. вид-во, Рік випуску 2008 - 32 с. - (Кодекси і закони України).

4 ГОСТ Р 53522 - 2009. Туристичні та екскурсійні послуги. Основні положення.

ГОСТ Р 50644-2009. Туристичні послуги. Вимоги щодо забезпечення безпеки туристів.

ГОСТ Р 50690 - 2000. Туристичні послуги. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 50764-2009 Послуги громадського харчування. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 53523-2009 Послуги громадського харчування. Загальні вимоги до заготовочних підприємств громадського харчування.

ГОСТ Р 53995-2010 Послуги громадського харчування. Загальні вимоги до методів і форм обслуговування на підприємствах громадського харчування.

ГОСТ Р 53522-2009 Туристські й екскурсійні послуги. Основні положення. Основні терміни та визначення.

ГОСТ Р 50681-2010 Туристські послуги. Проектування туристичних послуг.

ГОСТ Р 53997-2010 Туристські послуги. Інформація для споживачів. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 53998-2010 Туристські послуги. Послуги туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 54604-2011 Туристські послуги. Екскурсійні послуги. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 54605-2011 Туристські послуги. Послуги дитячого та юнацького туризму. Загальні вимоги.

14. ГОСТ Р 54605-2011 Туристські послуги. Безпека активних видів туризму. Загальні положення.

Рекомендації по роботі з літературою «-- попередня | наступна --» Основна освітня програма
загрузка...
© om.net.ua